آموزشی

صوت، دسیبل، کارگاه، حریق، کارگاهها، معادن

ایمنی تاسیسات برقی در صورتی مقرون به صرفه باشد، مناسب است، ولی استفاده از این سیستم در بعضی از قسمت های معادن مثل دویل های استخراج امکانپذیر نبوده و می بایست از چراغهای روشنایی سیار استفاده گردد که عبارتند از چراغهای برق که از باطری تغذیه می شوند یا چراغهای کاربید.
استفاده از چراغهای برق با باطری قابل شارژ وسیلۀ مطمئن و مناسب جهت استفاده در معادن می باشد، بخصوص معادن زیرزمینی که امکان .جود گازها و کرد وغبارها آتش زا ومنفجره در آنها هست مثل معادن ذغال سنگ که ضمن ایجاد گردو غبار ذغال سنگ به هنگام استخراج در لای رگه های ذغال احتمال وجود گاز متان (گاز گریزو) می باشد ودر صورت وجود شعله با ایجاد جرقه الکتریکی باعث انفجار و آتش سوزی در معادن می گردد.
چراغهای کاربید عبارت است از یک مخزن کوچک که در آن چند قطعه سنگ کاربید گذارده شده و روی آنها را کمی آب می ریزند ودر اثر ترکیب سنگ کاربید وآب تولید گاز استیلن
( C2H2 ) وآهک می شود.
از لوله باریکی که روی چرخ نصب شده وبه مخزن چراغ ارتباط دارد گاز مذکور خارج شده، با روشن کردن آن ودر اثر سوختن گاز روشنایی زردرنگی ایجاد می شود که به علت کم خرج بودن در معادن زیرزمینی جهت تامین روشنایی بکار می رود. استفاده از این نوع چراغ به علت کثیف کردن هوای محل و کم کردن اکسیژن موجود تنفس کارگران را با اشکال مواجه می نماید، از طرفی استفاده از این چراغها در معادن ذغال سنگ و غیره که دارای مواد آتش زا هستند خطرناک و ممنوع می باشد.
تامین روشنایی مصنوعی در کارگاهها با استفاده از لامپ های روشنایی برق انجام می شود که از نوع لامپ های روشنایی معمولی که در داخل آن رشته تنگستن داشته ودر اثر عبور جریان برق از این رشته ضمن تولید گرما نورانی شده ونور زردرنگ ایجاد می کند ویا از نوع لامپ های تخلیه الکتریکی گازهای موجود در داخل لامپ مثل لامپهای جیوه ای سدیم، نئون ولامپ های فلئورسنت هستند.

مشخصات روشنایی مصنوعی استاندارد
استفاده از نور مصنوعی در کارگاهها برای آنکه راندمان بهتری از کر کارگران را ارائه نماید حتی الامکان باید دارای مشخصات زیر باشد:
1- درخشندگی معتدل و سطح تشعشع کافی داشته باشد زیرا درخشندگی شدید و غیر منتظره نور موجب خیرگی وناراحتی چشم انسان می شود.
2- ایجاد حرارت زیاد نکند.
3- هوا را در اثر محصولات حاصل از اشتغال خود آلوده نکند.
4- نور ایجاد شده در صورت امکان به روشنایی روز نزدیک باشد.
5- نور ایجاد شده در جهات مختلف پخش شده و ایجاد سایه نکند.
6- در کارگاههای مرتفع هر گاه قسمت پایین روشن ودر مجاورت سقف تاریک باشد ایجاد نوعی ناراحتی وافسردگی در روحیه کارگران می کند که شبیه حالتی است که به هنگام عبور از تونل های طویل به اشخاص دست می دهد وبرای رفع کمی تامین شود.با توجه به موارد مذکور بهترین نوع ایجاد نور مصنوعی در کارگاهها استفاده از لامپهای فلورسنت که از سال 1938 به بعد معمول گردیده است و اساس کا آنها بدین ترتیب است که دریک لوله شیشه ای طویل که از هوا تخلیه شده مقداری گاز با فشار کم وارد وقتی ولتاژ زیادی بین الکترودهای دو سر لوله برقرار شود گاز داخل لوله یونیزه و نورانی می شود. بیشتر روشنایی که لامپ ایجاد می کند مربوط به پودرهای فلوئورسنت که سطح داخل لوله را پوشانده و موقعی مه در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار می گیرند نورانی می شوند.

7-8- واحد پیت زدایی بدلیل وجود ماشینهای دوار زیاد وعدم جوشکاری مناسب و همچنین بالانس نبودن ماشین آلات دارای سروصدای بسیار زیاد می باشد که می تواند مخاطراتی را ایجاد کند.
آنچه سبب احساس شنوایی در موجودات زنده می شود، صوت یا صدا نامیده می شود. علت و منشاء ایجاد صدا حرکات ارتعاشی است که از جسم مرتعش صادر ودر محیط اطراف پراکنده می شود . برخلاف امواج نوری امواج صوتی حاصل از حرکت ارتعاشی از خلاء عبور نمی کند وبرای انتقال حرکت ارتعاشی احتیاج به یک سیال مثل هوا یا آب وغیره دارد.بنابراین تمام محیطهای مادی اعم از مایع، جامد و گاز می تواند صوت را انتقال دهد. البته موادی مثل چوب پنبه، پنبه، پارچه و غیره قادر به انتقال صوت نبوده واز اینرو اجسام مذکور را عایق صوت می توان محسوب نموده و برای کم کردن صدا یا خفه کردن صدا از آنها استفاده می شود.
سرعت صوت در محیط بستگی به جنس محیطی که موج صوتی را منتقل می کند، دارد. مثلاً سرعت صوت در هوا 340 متر بر ثانیه، در آب 1430 متر بر ثانیه ودر آهن 4855 متر بر ثانیه است.
شدت صوت یک منبع صوتی با دامنه ارتعاشات نسبت مستقیم وبا مجذور فاصله از منبع نسبت عکس دارد وبرای سنجش آن بدو طریق عمل می شود:
الف) مقدار انرژی صوتی که در واحد زمان از یک سانتی متر مربع عمود بر جهت انتشار موج صوتی می گذرد و بر حسب وات یا ژول بر ثانیه می باشد.
ب) مقدار فشار حاصله از نیروی صوت بر واحد سطح که بر حسب دین بر سانتی متر مربع است.
مثلاً ضعیف ترین صدایی که یک شخص سالم قادر به شنیدن است 16- 10وات در سانتی متر مربع انرژی یا 4-10×2
دین بر سانتی متر مربع فشار می باشد.

واحد شدت صوت:
واحد دیگر شدت صوت که مورد استفاده در مراکز شنوائی سنجی( ادیومتری) می باشد دسبیل نام دارد که یک واحد نسبی بوده وعبارت است از بیست برابر لگاریم اعشاری شدت صوت مورد نظر بر شدت کمترین صورت استعماع.

دستگاههای صدا یا ادیومتر با دسیبل مدرج شده که توسط آنها شدت سر و صدای مناطق مختلف را می توان تعیین نمود.

اثر سرو صدا در گوش انسان
شدت اصواتی که از خارج پردۀ صماخ را متاثر می کنند در گوش میانی به مقدار زیاد کاسته شده تا گوش داخلی از آسیب مصون زیاد شود پدیده مذکور در گوش میانی فایده چندانی نداشته و گوش داخلی آزرده می شود و شنیدن صداهای ناگهانی اغلب موجب ترس ودلهره شده وعکس اعملهای شدیدی ظاهر می کند.
شدت اصوات بین 86 تا 90 دسیبل در مدت طولانی موجب ضایعات در گوش می شود وچنانچه شدت اصوات بین 100 تا 120 دسیبل باشد در مدت طولانی در عده زیادی عوارض دائمی کری ایجاد می کند.
اگر شدت صوت بیش از 120 دسیبل باشد ناراحتی شدید در گوش ایجاد می کند. اصوات با شدت حدود 130 دسیبل احساس فشار در گوش و بیشتر از آن نیز دردناک می باشد.
از دست دادن شنوائی درجات مختلفی دارد، مثلاً اگر شخصی اصوات با شدت 20 دسیبل را قادر به شنیدن نباشد نقص مهمی بشمار نمی آید ولی صداهای با شدت 30 دسیبل را اگر شخص قادر به شنیدن نباشد نقص د رمکالمه ظاهر می شود.صداهای با شدت 45 دسیبل را اگر شخص نشنود گوش او سنگین می باشد ودر صورتی که از شنیدن صداهای با شدت 85 دسیبل عاجز باشد شخص کرو ناشنوا بشمار می آید.

طرق کم کردن سرو صدا در کارگاهها
جلوگیری از سروصدا در کارگاهها به طرق زیر میسور است:
1- سروصدا در کارگاههای صنعتی می بایست از 85 دسیبل کمتر باشد، لذا بهتر است از دستگاههائی که کمتر از حد مذکور ایجاد سروصدا می کند استفاده شود یا وسایل ایجاد کننده سروصدا های غیرلازم ومزاحم در کارگاه اجتناب نمود.
2- ماشین های پر سروصدا را در محلی جداگانه ومجزا از سایر قسمتهای کارگاه نصب نمود.
3- انتخاب نقشه صحیح برای ساختمان کارگاه بطریقی که امواج صدا پژواک ایجاد نکرده وحتی الامکان آن را خفه کند از مهمترین راههای کم کردن سروصدا می باشد.
4- کم کردن ارتعاشات وتکانهای ماشین آلات در کف کارگاه بوسیله نصب لاستیک، نمد، چوب پنبه غیره در زیر پایه های آنها.
5- محدود کردن مدت کار در کارگاههای پرسروصدا.
6- استفاده از گوشی های حفاظتی روی لاله گوش یا گذراندن توپی مخصوص در مجرای گوش.

– ایجاد آتش سوزی بر اثر وجود باگاس
همانطور که در فصل های قبل گفته شد واحد پیت زدایی وظیفه جداسازی الیاف ریز و درشت (فیبر و پیت) باگاس را بر عهده دارد که به علت وجودالکل در باگاس، این مواد قابلیت آتش گیری بالایی دارند. در واحد پیت زدایی بعلت نبود کاور بر رو ینقاله های نتقال مواد در هنگام کار مقدار زیادی باگاس به اطراف نقاله ها و ماشین الات ریخته می شود و همچنین به دلیل اینکه مدت زمان تولید تا فصل بهار(اردیبهشت، خرداد) طول می کشد و همچنین بدلیل گرم بودن این فصل و وزش باد امکان آتش گرفتن این مواد بسیار بالا می رود و همانگونه که در تاریخ 25/2/83 خادثه آتش سوزی در واحد پیت زدایی رخ داد که باعث سوختن 70% این واحد گردید و خسارتی در حدود یک میلیارد تومان بر جای گذاشت. به منظور جلوگیری از بروز حادثه آتش سوزی می توان از روش های ایمن استفاده نمود که در زیر به آن اشاره می گردد.

برای ایجائ یک آتش سوزی باید سه عامل حرارت، ماده قابل سوخت و اکسیژن کافی در محل حضور داشته باشند تا یک مثلث کامل تشکیل دهند . حریق با کامل شدن مثلث حریق به وجود می آید. اگر یکی از عوامل فوق وجود نداشته باشد و یا در اثر اقداماتی از موضع حذف گردد مثلث آتش ناقص شده و حریق وجود نخواهد داشت.
امروز برای جلوگیری ازادامه آتش سوزی و مهار آن عامل چهارمی تحت عنوان واکنش های زنجیری در اثر متصاعد شدن گازها در نظر گرفته و راههای جلوگیری از آن را مطالعه می نمایند که به منشور حریق مشهور می باشد. مطابق با آئین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها کلیه کارگاهها باید دارای وسایل و تجهیزات کافی پیشگیری و مبارزه با آتش سورزی بوده و در تمام ساعات شبانه روز اشخاصی را که از تعلیمات لازم بهره مند و بطریقه صحیح استعمال وسائل و تجهیزات مربوطه آشنا باشند در اختیار داشته باشند.
هر کارگاه باید گزارش کلیه آتش سوزی های کوچک و بزرگ خود و مواد و وسائلی که برای اطفاء آن بکا رفته و میزان خسارت مالی وارده را به اطلاع مرکز آتش نشانی محل و ادره بازرسی کار برساند.
برای خاموش نمودن حریق های احتمالی در کارگاه باید آب با فشار کافی تامین گردد و در صورت عدم وجود ارتباط با لوله کشی شهر از لحاظ تامین آب با نظر مقام صلاحیت دارو پیش بینی حداکثر وسعت آتش سوزی در کارگاه تهیه و ذخیره آب کافی اقدام شود.
نگهداری لوله کشی های آب در کارگاه در مقابل شرایط جوی و ضربه و سائیدگی خیلی مهم است. آماده نگه داشتن نیروهای کارآمد و آموزش دیده در کارگاهها برای پیشگیری از حوادث آتش سوزی از طریق تمرینات و مانورهای ماهانه خیلی ضروری است. قبل از هر گونه تصمیم گیری برای مقابله با هر حادثه ای مراحل زیر گرفته می شود:
عقل سلیم بررسی پیش بینی پیشگیری
حادثه بر هم زدن روند طبیعی یک موقعیت می باشد و مجموعه عواملی که در یک زمان و در یک مکان گرد هم می آیند و منجر به حادثه می شود. که اگر از عوامل اصلی بروزحادثه جلوگیری شود حادثه اتفاق نمی افتد.
پیش بینی: مجموعه اقداماتی که جهت جلوگیری از حادثه در ذهن متصور می شود و وقتی به مرحله عمل در آید پیشگیری حاصل می شود.
پیشگیری: مجموعه اقداماتی است که به منظور جلوگیری از حادثه و یا در صورت بروز، تقلیل خسارت آن می باشد. در هنگام وقوع آتش سوزی قبل از هر گونه اقدام به موارد زیر توجه نمائید.
1-اعلاع عمومی
2-اعلام خصوصی
3- تکان دادن کپسول (کلوخه) نشدن آن
4- اقدام به فرار در مورد یکه ار عهده بر نمی آید
5- تعبیه راه فرار در حین اطفاء
6- مانور
7- خونسرد بودن
8- استفاده از طناب راهنما ، به علت انباشته بودن گرد و غبار در محلهای آتش سوزی لزوم استفاده از طناب راهنما برای برگشت و نجات حود شروری می باشد.
برای پیشگیری از حریق در ساختمان های چند طبقه موارد زیر باید تعبیه گردد:
1- پله های ایمنی
2- آسانسور دو در
3- راههای دسترسی به محیط بیرون
4- آسانسور از دود غلیظ دور باشد
5- استفاده از رایزرهای خشک و تر (آب پاش های اتش نشانی)
6- سیستم های اعلام حریق که مستقیماً به آتش نشانی وصل می باشد.
7- سیستم های تهویه برای دودها
روش های اطفاء حریق:
همانطوری که قبلاً گفته شد برای انکه آتش سوزی رخ دهد می بایستی سه عامل هوا، حرارت و ماده سوختنی مجتمع گردند. حال اگر به وسایلی بتوان فقط یک عامل از این عوامل را از صحنه عملیات خارج نمود ارتباط سه عامل قطع گردیده آتش خاموش خواهد شد. به نسبت تصمیمی که متصدی مبارزه با اتش سوزی اتخاذ می نماید طرق مختلف خاموش کردن بشرح ذیل می باشد:
الف- خاموش نمودن عامل حرارت: در این طریقه که می توان آن را خنک نمودن آتش نیز نامید آب رول اصلی را بازی می کند زیرا همانطوریکه قبلاً نیز گفته شد چنانچه مقدار انتقال حرارت از صحنه عملیات بیشتر از تولید آن باشد حرارت کافی برای ادامه عملیت وجود نداشته آتش خاموش خواهد شد. چون آب در طبیعت به مقدار فراوان وجود دارد لذا این طریقه ارزانترین طریق برای اطفاء آتش است و فقط می بایستی وسیله ای برای پاشیدن آن بر روی آتش تهیه شود.
ب- خارج نمودن عامل هوا: قبلاً گفتیم که یکی از عواملی که باعث آتش سوزی می شود اکسیژن می باشد و با توجه به اینکه 21% هوا اکسیژن می باشد و چون اکسیژن عامل اصلی ادامه آتش است لذا دور نمودن هوا از صحنه نتیجه اش خاموش شدن آتش است. این عمل به طرق مختلف انجام می گیرد که به شرح ذیل می باشد:

اول- جایگزین کردن گازهای سنگین:
در اینط ریق از گازهای سنگین مختلف که یا در سیلندرهای مخصوص حاضر به کارند و یا بوسیله مایعاتی از برخورد با آتش نواید می شوند استفاده می نمایند گازهای مصرفی بین دو تا پنج برابر هوا سنگین بوده و پس ازریخته شدن بر روی اتش چون از هوا سنگین تر می باشند مانع ورود هوا گردیده از تماس هوا با آتش

]]>