پایان نامه های سری پانزدهم

شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران- …

۷-۴-۴- نمونه‌ای از مدل سکوهای همکاری گردشگری در ایران

سپهر سیستم[۲۹۱]، شرکتی است که در قالب مدل سکو‌های همکاری، به ارائه نرم‌افزارهای مبتنی بر وب ویژه آژانس‌های مسافرتی، نرم‌افزارهای تخصصی پرواز و نرم‌افزارهای تخصصی هتل می‌پردازد. نرم‌افزارهای این شرکت، امکان فروش اتاق و بلیط به بنگاه‌‌های همکار و فروش مستقیم به مسافر و ارتباط با شبکه بانکی کشور جهت فروش مستقیم را داشته و هم‌چنین قابلیت یکپارچگی با سیستم حسابداری و صندوق را دارا هستند.

۸-۴-۴- نمونه‌ای از مدل خدمات‌دهی به زنجیره تأمین در ایران

بنگاه‌هایی که از این مدل استفاده می‌کنند بر فعالیت خاصی از زنجیره تأمین مانند پرداخت الکترونیکی، خدمات پستی و بیمه تمرکز می‌کنند. بانک سامان و بیمه نوین، در قالب این مدل به ارائه خدمات به زنجیره تأمین گردشگری الکترونیکی می‌پردازند.
یافته‌‌های این مرحله، در جدول زیر خلاصه شده‌اند. در این جدول، ویژگی‌ها و منابع درآمدی هر مدل کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری به طور خلاصه بیان شده، نمونه‌ی نظیر آن در گردشگری الکترونیکی ایران معرفی و ویژگی‌هایی از مدل که در نمونه معرفی شده‌ مشاهده شده‌اند، مشخص شده است. این جدول هم‌چنین، انطباق یا عدم انطباق نظرات خبرگان در مورد امکان‌پذیری هر مدل با نمونه‌های واقعی موجود را نشان می‌دهد.
جدول ۸٫ نمونه مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری در ایران

نوشته ای دیگر :   دسته بندی علمی - پژوهشی : شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ...
نام مدل و نمونه‌های آن امکان‌پذیری در ایران از نظر خبرگان ویژگی‌های مدل منبع درآمد مدل
مدل ارائه اطلاعات اطلاعات در مورد یک حوزه (مقصد، اقامتگاه، غذا، حمل و نقل و …) اطلاعات تماس با بنگاه تبلیغات فروش مستقیم اطلاعات هزینه عضویت
آنوبانینی
فیدیلیو