دیدنی های روز ۲ شهریور

مقابله با تظاهرات دانشجویی در شیلی از طریق خودروهای آب پاش از طرف پلیس

درگیری سیلزدگان پاکستانی واسه دریافت کمکای غذایی خارجی

یه مرد چینی ۴۰ ساله که از یه مریضی نادر غده ای در ناحیه بینی اش رنج می بره

کارگران هندی مشغول کار روی یه پروژه خط لوله گاز

شنای یه کودک در رودخانه ای پر از زباله در احمد آباد هند

پرتاب غذا و کمکای اولیه به مردم سیلزده پاکستان در پنجاب از هلی کوپتر

عکسایی قشنگتر از طبیعت

بناهای با شکوه

بدون توضیح!

جمع آوری: پایگاه تفریحی آلامتو