دلیل قرمز بودن لباس افراد اعدامی چیست؟

فرد محکوم به اعدام

بیشتر در تلویزیون و رسانه ها میبینیم که فرد محکوم به اعدام همیشه لباس قرمز، شخص زندانی آبی و فردی که هنوز محکوم نشده لباس سفید بر تن دارن. به چه دلیل اینجور رنگ هایی بر تن این افراد پوشونده می شه؟

متهمی که هنوز محکوم نشده، در دادگاه لباس سفید بر تن داره، چون ممکنه اتهاماتش ثابت نشه و به زندان نره. اما فرد زندانی لباس آبی بر تن داره، چون محکوم شده و رنگ آبی نشون دهنده مجازات زندانه.

فرد محکوم به اعدام رنگ قرمز بر تن داره، چون این رنگ بیشتر از همه رنگا جلب توجه می کنه و نشون دهنده اشتباه بزرگیه که فرد محکوم دچار اون شده و نمیشه با اون ساده خورد و هم اینکه رنگ قرمز از رنگای استثنایی هستش و بعضی از مردان بهتر می دونن اون رو نپوشند و به خاطر همین اون رو بر تن اعدامیا می پوشونن.

زندانا از رنگ قرمز به عنوان نماد مرگ و قرار گرفتن در شرف اعدام استفاده می کنن. این رنگ هم اینکه تحریک کننده سیستم عصبیه و به خاطر همین بعضی از حیوانات از جمله گاو به کسائی که اینجور رنگی بر تن دارن، همیشه حمله می کنن.

زندگینامه میلیونرهای خودساخته

فواید گوش دادن به موسیقی واسه بدن

العالم