دستگاه‌های، برنامه‌ریزی، شکل، سنسورهای، آبیاری، اندازه‌گیری، سنسورها، داده‌ها، رطوبتی، داده‌های، سیستم‌های، منوی

کامپیومتری و از طریق کامپیوتر کنترل می‌شوند. برنامه کامپیوتر توانایی‌های بسیار زیادی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها دارند. برای مثال با جمع‌آوری داده‌ها و محاسباتی چون تبخیر و تعرق و سپس براساس مقدار معین تبخیر و تعرق، شیربرقی را باز کند و در صورت بالا رفتن درصد رطوبت خاک که از طریق سنسور خاک ارسال می‌شود، شیربرقی را ببندد. محاسبات مربوط به مدل‌های بیماری‌های گیاهی و ارسال پیغام به استفاده کننده سیستم و سایر توانایی‌هایی که در صورت نیاز قابل برنامه‌ریزی می‌باشند.
شبکه سیستم‌های بی‌سیم به دو صورت وجود دارد.
مدل اول: ارتباط دستگاه مرکزی و دستگاه‌های مزرعه از طریق موج رادیویی

شکل 2-27- ارتباط دستگاه مرکزی و دستگاه‌های مزرعه از طریق موج رادیویی

مدل دوم: ارتباط دستگاه مرکزی با دستگاه‌های مزرعه از طریق اینترنت و خط موبایل و در مزرعه با موج رادیویی برقرار می‌شود. با توجه با اینکه دستگاه‌های فرستنده و گیرنده موج رادیویی و در مقایسه با دستگاه‌های خط موبایل از قیمت کمتری برخوردار می‌باشند و این دستگاه‌ها در مقابل اختلالات هم قوی‌تر می‌باشند. توصیه می‌شود بیشتر از دستگاه‌های با موج رادیویی استفاده شود.

شکل 2-28- ارتباط دستگاه مرکزی با دستگاه‌های مزرعه از طریق اینترنت و خط موبایل

2-8-4-2- نحوه کار با دستگاه‌های بی‌سیم از طریق اینترنت و خط موبایل
به‌عنوان مثال از شرکت ایری پورت با بیش از 15 سال سابقه کار در زمینه سیستم‌های کنترل مزرعه در آلمان و سایر کشورهای اروپایی اقدام به تولید این دستگاه‌های کنترل از راه دور نموده که در ذیل به شرح کار این دستگاه پرداخته می شود.
در ابتدا کاربر سیستم در منوی ورود نام کاربری و شماره رمز خود را وارد می‌کند که در شکل زیر نمونه این صفحه نشان داده شده است.

شکل 2-29- صفحه ورود

کاربر می‌تواند داده‌ها را به‌صورت نموگرام یا عددی ببیند و فاصله زمانی مورد نظر خود را برای دیدن داده‌ها تعیین کند.

شکل 2-30- نموگرام داده‌های برداشتی
کاربر با وارد کردن رمز مربوطه فقط دستگاه مورد نظر خود را می‌بیند و می‌تواند داده‌های مربوطه را بررسی کرده و برنامه آبیاری مورد نظر را وارد کند. در این منو شرایط ایجاد پنجره داده‌ها، برنامه‌ریزی آلارم‌ها و سایر موارد مورد نیاز جهت مدیریت مزرعه امکان‌پذیر می‌باشد.

شکل 2-31- شرایط ایجاد پنجره داده‌ها، برنامه‌ریزی آلارم‌ها

در شکل (2-32) نمایی از صفحه برنامه‌ریزی برای کنترل اتوماتیک آبیاری و یا خاموش و روشن کردن پمپ آورده شده است. زبان برنامه به سادگی قابل تبدیل به فارسی می‌باشد.

شکل 2-32- نمایی از صفحه برنامه‌ریزی برای کنترل اتوماتیک آبیاری

منوی برنامه‌ریزی واحد‌ها نیز در شکل (2-33) و منوی روشن و خاموش کردن آسان سیستم بدون برنامه‌ریزی در شکل (2-34) آورده شده است.

شکل 2-33- منوی برنامه‌ریزی واحد‌ها

شکل 2-34- منوی روشن و خاموش کردن آسان و بدون برنامه‌ریزی

2-8-4-3- ابزار و روش‌ها برای مدیریت سیستم‌های آبیاری
با استفاده از دستگاه‌های هواشناسی و تخمین تبخیر و تعرق
این سیستم‌ها گران بوده و نگهداری و تعمیرات آن‌ها گران‌قیمت می‌باشد. سنسورهای با قیمت پایین کیفیت مناسبی ندارند و اطلاعات ارسال شده دقیق نمی‌باشند. در مزارع بزرگ و با شرایط توپوگرافی متفاوت تعداد عدیدی مورد نیاز است. استفاده از این دستگاه‌ها در مزارع کوچک مقرون به صرفه نیست.

شکل 2-35- دستگاه‌های هواشناسی و تخمین تبخیر و تعرق

با سنسور‌های رطوبتی
قیمت دستگاه بالا می‌باشد. داده‌های جمع‌آوری شده باید با وقت بسیار بالا مقایسه و بایگانی شوند. امکان استفاده دائم وجود ندارد و تنها در زمان اندازه‌گیری داده و رطوبت خاک خوانده می‌شود.

شکل 2-36- سنسورهای رطوبتی
با سنسور‌های گیاهی
استفاده از این دستگاه بسیار مشکل می‌باشد و این دستگاه‌ها قیمت بالایی دارند.

معروف‌ترین سیستم دنیا، روش حدثی براساس حس شخصی
دقت این روش بسیار پایین است.

2-8-4-4- سنسورهای سنجش رطوبت خاک
بهترین و ارزان‌ترین روش تخمین مقدار آب آبیاری و تعیین زمان آبیاری استفاده از سنسورهای سنجش رطوبت خاک می‌باشد. این سنسور‌‌ها با سیستم‌های متفاوت در بازار موجود می‌باشند.
1- سنسورهایی که هدایت الکتریکی خاک را اندازه‌گیری می‌کنند
این سنسورها باتوجه به تغییر شرایط شوری خاک تغییرپذیر می‌باشند. براساس استفاده در کشاورزی پیشرفته مناسب نمی‌باشند.
2- سنسورهایی که مقاومت الکتریکی خاک را اندازه‌گیری می‌کنند و براساس آن مقدار رطوبت خاک را محاسبه می‌کنند.این سنسورها از قیمت مناسبی برخوردار می‌باشند و کارایی مناسبی دارند.
3- سنسورهایی که با ایجاد طول موج مغناطیسی تغییرات رطوبتی خاک را محاسبه کرده و براساس قابلیت درصد حفظ رطوبتی خاک، درصد مقدار آب خاک را تعیین می‌کنند .
این سنسورها کارایی بسیار خوبی دارند و در مرور زمان تغییراتی در کیفیت داده‌های ارسالی ندارند. با توجه به تحقیقات به عمل آمده در آمریکا، آلمان و استرالیا این سنسورها بسیار مناسب می‌باشند و از قیمت بسیار خوبی برخوردار هستند.
4- سنسورهایی که با ایجاد طول موج مغناطیسی تغییرات رطوبتی خاک را محاسبه کرده و درجه حرارت و شوری خاک را هم اندازه می‌گیرند.
5- این سنسورها مانند سنسورهای دسته سوم با ایجاد طول موج مغناطیسی تغییرات رطوبتی خاک را محاسبه کرده و براساس قابلیت درصد حفظ رطوبتی خاک، درصد مقدار آب خاک را تعیین می‌کنند و علاوه بر آن درجه حرارت و شوری خاک را هم اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین این سنسور‌ها باتوجه به دقت و کارایی بالا و اندازه‌گیری سایر پارامترها بسیار مناسب می‌باشند.
در مجموع می‌توان گفت که اندازه‌گیری رطوبت خاک و تصمیم به آبیاری براساس وضعیت رطوبت موجود در خاک، یکی از ساده‌ترین و موفق‌ترین روش‌های مدیریتی می‌‌باشد. یکی از مهمترین نکات استفاده از سنسورهای مناسب و دستگاه ارسال داده‌ها می‌باشد.
پیشنهاد می‌شود که در مرحله اول کارشناسان و مشاوران بخش آبیاری با این سیستم‌ها کار کنند و به کشاورز اطلاعات مربوطه را به‌صورت فکس یا میل ارسال کنند.
بهترین روش در مرحله اول کار مدیریت آبیاری، همکاری کارشناسان مشاور با کشاورزان نمونه می‌باشد تا کشاورزان نمونه با این تجهیزات آشنا شوند و بتوانند در مراحل بعدی با فرهنگ‌سازی و با توجه به تجربیات شخصی خود همکاران خود را کمک و راهنمایی کنند.

فصل سوم
مواد و روش‌ها

]]>