دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

تکه ای از متن پایان نامه :

قابل جایگزین می باشد. کودک از تعامل با مراقبین انتظاراتی را شکل داده و به تدریج این انتظارات را در قالب یک سری بازنمایی ذهنی که بالبی به آن‌ها الگوهای کارکرد درونی[1] می‌گوید درونی‌سازی می‌کند(رمضانی و همکاران، 1386).

الگوهای کارکرد درونی عبارت می باشد از: ” بازنمایی شناختی از خود و دیگران که انتظارات کودک را درمورد ارتباطات و پردازش اطلاعات شکل می‌دهد.” الگو های کارکرد درونی را می‌توان به عنوان قوانین هشیار یا ناهشیار برای سازمان‌دهی اطلاعات مربوط به دلبستگی و دریافت یا محدودیت در دستیابی به چنین اطلاعاتی تعریف نمود. این اطلاعات به احساسات، تجارب و افکار مربوط به دلبستگی ربط دارد پس فرض بر این می باشد که تحول و سازمان‌دهی این بازنمایی‌های درونی به تفاوت‌های فردی در کیفیت بهداشت روانی منجر می‌گردد(سلیمانی، 1388). هر چند مدل‌های کار نمود درونی در طول رشد می‌توانند تغییر کنند اما نوع سبک دلبستگی که در اوایل کودکی شگل می‌گیرد به پیدایش سبک‌های دلبستگی در مراحل بعدی کمک می‌کند. مدل‌های کارکرد درونی که در کودک شکل می‌گیرد بر روی رفتارهای او در2-3-3- اختلال‌های مرتبط با دلبستگی

سلامت روانی و احساس سلامت شخص، تا حد زیادی به کیفیت روابط و دلبستگی او به دیگران بستگی دارد و مسأله اصلی در تمامی روابط شخصی، ایجاد و تنظیم این گونه روابط می باشد. مشخصه اختلال‌های دلبستگی آسیب زیستی، روانی، اجتماعی می باشد که بر اثر محرومیت از مادر، فقدان مراقب یا جایگزین او و فقدان تعامل با او به وجود می‌آید. ریشه سندرم‌های رشد نا کافی، اختلال اضطراب جدایی، اختلال شخصیت اجتنابی، اختلال افسردگی، بزهکاری، معضلات تحصیلی، معضلات سوء مصرف مواد، در تجارب منفی دلبستگی دیده می‌گردد. این تجارب منفی، سبب صدمات هیجانی در کودک می‌گردد. کودکان با پرورش سبک دلبستگی به شکلی ناایمن شخصیتی بی‌عاطفه خواهند داشت که مشخصه‌اش، کناره‌گیری هیجانی، فقدان احساس و ضعف در برقراری روابط محبت آمیز و عاطفی می باشد(ربانی،1390).

افرادی که سبک دلبستگی اجتنابی دارند با این که اغلب احساس تنهایی می‌کنند، اما به روابط نزدیک توجهی ندارند و برای مقابله با اضطراب و تنش‌ها، الگوهایی دیگر از رفتار را بر می‌گزینند، مثلا به سمت مواد مخدر گرایش پیدا می‌کنند. خلق پایین، افسردگی و عزت نفس پایین یکی از عواملی می باشد که باعث می‌گردد اشخاص به سمت اعتیاد گرایش پیدا کنند (هاشم ورزی و همکاران،1390).

2-3-4- عملکرد بیولوژیکی سیستم دلبستگی

[1]-Internal working models

  مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

]]>