دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-5-3- حاکمیت و کنترل شرکت و تاثیر آن بر کیفیت سود

مکانیسم های حاکمیتی که دراین بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت عبارت ست از:

1)هیت مدیره شرکتها

2)فرایندها و روش های کنترل داخلی

3) مالکیت سهام توسط مدیران

4)پاداش مدیران، تغییر مدیران

  • تئوری انگیزه­ هم ترازی(منافع کامل سهامداران با افزایش ارزش شرکت)

این دو تئوری دو ارتباط متفاوت بین کیفیت سود و مالکیت مدیریتی  پیش بینی می کند. دو مطالعه اخیر دریافتند شرکتها با مالکیت داخلی(مدیریتی) بسیار احتمال دارد روش­های حسابداری را انتخاب کنند که به گزارش بیشتر درآمد و یا هموارسازی سود منجر گردد و این از تئوری جبهه گیری پشتبانی می کند.(دپچوو دیگران، 2007)

وارفیلد و ویلد (1995) در یافتند مالکیت مدیریتی ارتباط منفی با مقدار اقلام تعهدی اختیاری و ارتباط مثبت با ارزشمندی اطلاعات برای تصمیم گیری  دارد.

لرکر و دیگران(2007) دریافتند قدرت داخلی که مالکیت داخلی یکی از معیارهای آن می باشد ارتباط مثبت با اقلام تعهدی دارد. شواهد لافوند وجود ارتباط منفی بین مالکیت مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی به لحاظ زمانی، را نشان می دهد. در کشورها، با مالکیت مدیریتی بالا تنظیم ارتباط بین سهامداران اکثریت و اقلیت یک مشکل اساسی به حساب می اید.( دپچوو دیگران، 2007).

2-5-3-4-پاداش مدیران و کیفیت سود

فرضیه یانظریه حداکثرسازی پاداش مدیران آغاز درارتباط با انتخاب مدیران از بین مجموعه رویه­ها و یا استانداردهای  پذیرفته شده حسابداری شکل گرفت و سیر تکامل آزمون­های مربوط به این فرضیه در کشورهای پیشرفته نیز به تعداد و نحوه انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت مربوط می باشد.( خوش طینت،خانی،1382).

پاداش مدیریت اکثرا بر اساس معیارهای عملکرد الخصوص  سود در نظر گرفته می­گردد واین انگیزه لازم را برای مدیران به مقصود مدیریت سود به وجود می آورد. مدیران در راستای حداکثر کردن پاداش خوداقدام به انتخاب روش های حسابداری خاص و حتی دستکاری سود خواهند نمود بر این اساس، کیفیت سود را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

 2-5-4-کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت سود

به طور کلی هدف حسابرسان، حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات  با اهمیت موجود در صورتهای مالی می باشد. حسابرسان به مقصود حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود، به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می­شوند. در مقابل حسابرسان می­توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و  مدیران را در اعمال مدیریت سود در  تنگنا قرار  دهند.

یک تعریف معمول از کیفیت حسابرسی پس از سال ها پژوهش در سال 1981توسط  دی آنجلو  به این  صورت مطرح شده می باشد  » سنجش و ارزیابی  بازار از توانایی حسابرسی در کشف  تحریفات  با اهمیت و گزارش  تحریفات  کشف  شده«

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>