دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

تکه ای از متن پایان نامه :

 

مردانه را از خلال رفتار و گفتمان‌های آگاهانه و ناآگاهانه تولید و باز تولید می‌کنند.

در واقع خودآگاهی زنان و هم­چنین موقعیت اجتماعی و سیاسی آنان به دلیل بالا رفتن سطح رفاه اجتماعی و تحت تأثیر عواملی که به توضیح آنها خواهیم پرداخت در ایران پس از انقلاب دگرگون شده می باشد. هرچند به همراه این امر ساختارهای پدر سالارانه در ایران زیرا دیگر نقاط جهان متزلزل نشده‌اند و بعضاً کوشش‌هایی برای تقویت این ساختار‌ها مشاهده شده می باشد اما به طور کلی در قیاس با دوران پیش از انقلاب، اکنون حضور زنان در عرصه‌های سیاسی جامعه کم و بیش افزایش یافته می باشد که این امر خود به دلیل کوشش برای شکل گیری فضای دموکراتیک و شکل گیری جامعه مدنی در ایران پس از انقلاب اسلامی می‌باشد.

به طور کلی، مشارکت سیاسی زنان مقدمه‌ای برای تقویت فرآیند تصمیم گیری و راهی به سوی همبستگی بیشتر جامعه و تغییر در کیفیت زندگی عمومی اجتماع می باشد. به دلیل پیامدهای مثبت مشارکت سیاسی زنان می باشد که امروزه بیش از هر زمان دیگری و با در نظر داشتن نیاز‌های جوامع به آن اهمیت می‌دهند.

3-2  عوامل مؤثر در افزایش مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب:

3-2-1 انقلاب[1]، فراهم شدن فرصت برای مشارکت زنان:

از آن جایی که مهم ترین خصلت انقلاب اسلامی ایران، مردمی‌بودن آن بوده می باشد، بدین ترتیب این انقلاب زمینه را برای حضور گسترده و مؤثر زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور فراهم نمود. آنان پیشاپیش مردان و در صف مقدم با ابراز خشم و نفرت نسبت به وضعیت نامساعد حاکم بر جامعه خویش در تظاهرات شرکت می‌کردند. زنان مسلمان ایرانی علاوه بر این که با شرکت در فاجعه نقطه عطف مهمی‌در تاریخ حضور زن در عرصه سیاست محسوب می‌گردد(مطهری،210:1387).

امام خمینی که همواره تأثیر زنان را در انقلاب مورد توجه قرار داده و در عصر بهره گیری ابزاری از زن در تبلیغات و تجارت، سخن از کرامات آنان به میان می آورد، در این خصوص بیان داشت: ” فعالیت‌های زنان در نهضت انقلاب، ارزشش بیشتر از فعالیت مردها بوده، برای این که همین خواهرانی که ریختند در خیابان‌ها و در مقابل توپ و تانک تظاهرات کردند، همین‌ها قدرت مردان را دو چندان نمودند. وقتی مردها دیدند که زنان در صف اول نهضت ایستادند فعال تر شدند و ما دیدیم که خواهران در این نهضت یک سهم بسیار بزرگ داشتند زیرا که روحیه مردان را تقویت کردند”( امام خمینی،171:1376).

مشارکت زنان در جریان انقلاب، شیوه‌های متفاوتی داشته و صرفاً محدود به تظاهرات و راهپیمایی نمی‌شده می باشد. در قالب این شیوه‌های مختلف، زنان مسلمان ایرانی به ابراز عقیده در برابر موضوعات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می پرداختند.

یکی از این شیوه‌ها، شرکت در تظاهرات و راهپیمایی‌ها بود. بدین سان مشارکت زنان و فعالیت آنها از لحاظ سیاسی در تظاهرات توده‌ای علیه رژیم شاه در ماه‌های واپسین سال 1357 مهر تأییدی می باشد بر پیدایش این آگاهی تازه میان زنان که نباید تأثیر آنها به فعالیت‌های درون خانه محدود گردد و ریختن به خیابان‌ها در کنار مردان نیز وظیفه آنان به عنوان زن ایرانی می‌باشد.(حافظیان،158:1380).

شکل دیگر از مشارکت زنان در انقلاب، شرکت در اعتصابات بود. در روند انقلاب اسلامی، یکی از عوامل اصلی در پیشبرد نهضت عمومی‌که نهایتاً به فلج شدن رژیم پهلوی انجامید، اعتصابات، دست کشیدن از کار و ترک محل کار بود. این اقدامات باعث گردید که رژیم پهلوی از لحاظ اقتصادی ازکار بیفتد. مشارکت زنان در اعتصابات در همه سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و خصوصی بسیار گسترده بود. به گونه‌ای که در ماه‌های واپسین انقلاب، حتی کارکنان نهاد دولتی” سازمان زنان ایران”  نیز به اعتصابات پیوستند. این حادثه خود نشانگر دامنه مشارکت زنان در انقلاب بود(حافظیان،146:1380).

از دیگر جلوهای مبارزه زنان، حضور آنان در انظار عمومی و با حجاب اسلامی‌بود. دلیل اصلی این امر نارضایتی زنان از سیاست‌های جنسیتی حکومت و الگوی زن ایرانی مورد تبلیغ شاه بود(کدی،365:1369). در این میان، گروهی از زنان نیز دست به مبارزه مسلحانه می زدند که در دو1-revolution

 مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب: چالش‌ها و راه کارها

]]>