دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

بنابراین آن چیز که که در ارتباط با وظایف و تکالیف سردفتران و دفتریاران در نظام  حقوقی ایران در حال حاضر مورد اقدام می باشد مواد 49 تا 69 قانون ثبت سال 1310 و  قانون د.ا.ر.و.ک مصوب سال 1354 می باشد.

 

ب- بحث اصلی:

ماده 68 ق.ث. مصوب 1310. سردفتر را مسئول کلیه خسارتهایی میداند که ناشی از بی اعتبار شدن سند باشد به شرطی که بی اعتباری سند نیز ناشی از تقصیر یا غفلت سردفتر باشد.

هم قواعد مسئولیت قراردادی و هم قواعد مسئولیت قهری را در زمینه مسئولیت مدنی سردفتران اعمال نموده می باشد.[1]

لازم به ذکر می باشد که در نظام سردفتری فرانسه، گاهی سردفتران در تأثیر وکیل مشتریان خود در مذاکرات مقدماتی انجام معامله حاضر می گردد و یا تحت عنوان همین تأثیر در دفترخانه دیگری حاضر و ذیل سندی را از جانب موکل امضا می کنند و یا با وکالت کتبی از طرف موکل ذیل سند تنظیمی را امضا می کنند.

بدیهی می باشد در چنین مواردی که مسئولیت مدنی سردفتر همانند وکیل از نوع قراردادی می باشد ولی هنگامی که سردفتر در تأثیر مامور عمومی انجام وظیفه می کند غالب حقوقدانان مسئولیت مدنی سردفتران را مسئولیت خارج از قرارداد می دانند.

این نظریه برای سردفتران این ویژگی را دارد که مرور زمان دعاوی مسئولیتهای خارج از قراداد ده سال از زمان ورود زیان می باشد . ولی مرور زمان دعاوی ناشی از مسئولیت قراردادی در حقوق فرانسه سی سال از زمان انعقاد قرارداد می باشد.[2]

از طرف دیگر اخیرا شاخه جدیدی از مسئولیت به نام مسئولیت مدنی حرفه ای یا شغلی.

در کشورهای توسعه یافته و از  جمله کشور فرانسه تعریف شده که برای شاغلین حرفه های خاص و شمول آن ها تحت این نوع مسولیت ضوابط و معیارهایی تعیین کرده اند , بدین ترتیب هم دامنه شمول مسولیت آنان را گسترش داده و هم در تعیین کمی میزان دقت و مهارت افراد حرفه ای نسبت به افراد عادی تفاوت قائل شده اند.

مانند ویژگیهای شاغلین حرفه ای این می باشد: 1- از توانایی و مهارت خاصی برخوردارند که با گذراندن دوره های آموزشی بدست آمده 2- نیاز به دانش و تعلیمات ویژه ای دارند که امکان دسترسی همگان به این تعلیمات میسر نیست 3- مهارت آنها بیشتر متکی به ذهن و فکر می باشد تا کار جسمی و فیزیکی 4- از آنان انتظار می رود که علاوه بر انجام وظایف شغلی خود و مصالح مشتریان، مصالح کلی جامعه رانیز مدنظر قرار دهند 5- دارای صنف هستند و افعال و رفتار آنان مورد کنترل1722 در ارتباط با سردفتران عنوان می داشت «سردفتران در مقابل ضررهایی که در اثر بطلان سند به اشخاص وارد می گردد مسئولند»[3]و [4]

[1] . Jean-franscois pillebout et jean-yaigre.. Driot profesionnel notarial. An2006.n.293.p.120.

[2] . philippe le tourneau-droit de la  responsabilite’ 1998-n..2411 et 2412.

[3] . les notaires demeurent responsables des dommages-inte’re’ts que les parties pouraient subir pour la nulluite’ des acts.

[4] . Jean-Francois Pillebout et Jean-Yaigre-Pre-cit.p.118.

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل

]]>