دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

مطالعه مرادی درخصوص عوامل مؤثر بر افزایش سطح کشت چغندرقند با بهره گیری از مدل تعدیل جزئی و دادههای سری زمانی نشان‌ دهنده تأثیر متغیرهای قیمت و میانگین عملکرد در هکتار بر افزایش سطح کشت محصول مذکور در سطح کشور می باشد (شفیعی، 1386).

نتایج حاصل از مطالعه عوامل مؤثر برپذیرش تکنولوژی‌ها و نوآوری‌های جدید توسط پسته کاران استان خراسان جنوبی نشان می‌دهد که عواملی همچون سابقه فعالیت کشاورزی سابقه کشت پسته، میزان تولید در هکتار، تأثیرگذاری فعالیتهای آموزشی- ترویجی و پرداخت یارانه با پذیرش تکنولوژی‌های جدید ارتباط مثبت و می باشد. در عین حال اکثر پاسخگویان از توجه مطلوبی نسبت به مصرف بهینه آب در کشاورزی برخوردار بوده از این نظر تفاوت میان گروه‌ها معنی‌دار نبود. پذیرندگان دسترسی بیشتری به نشریات و کتب مربوط به آبیاری داشته‌اند  (باقری و ملک محمدی، 1384).

در مطالعه عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر پذیرش کشت توأم برنج و ماهی در استان گیلان کشاورزان به دو طبقه پذیرنده و نپذیرنده کشت توأم برنج و ماهی تقسیم شدند.  نتایج نشان داد که مهم‌ترین عوامل اجتماعیاقتصادی تأثیرگذار بر پذیرش کشت توأم برنج و ماهی در منطقه مورد مطالعه یعنی منطقه تالش‌نشین در غرب استان گیلان، تعداد اعضای خانواده، تعداد دفعات مراجعه به عامل ترویج، میزان شرکت در فعالیت‌های آموزشی– ترویجی، نیروی کار مزرعه، میزان مالکیت زمین زراعی، متوسط عملکرد برنج، میزان درآمد سالانه از فعالیت کشاورزی و میزان هزینه سالانه در کشت برنج می‌باشد(نورحسینی و همکاران، 1389).

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه در رابطه با : عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

مطالعه پذیرش کنترل بیولوژیکی کرم ساقه خوار برنج در منطقه طوالش گیلان نشان داد که تفاوت آماری معنی‌داری بین دو گروه پذیرنده و نپذیرنده کنترل بیولوژیکی کرم ساقه خوار برنج برحسب متغیرهای میزان تحصیلات، میزان شرکت در فعالیت‌های آموزشی–ترویجی، نیروی کار مزرعه و تعداد دام هست (نورحسینی و همکاران 1389).

شفیعی (1386) به مطالعه عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر در پذیرش نوآوری در کشت زیتون پرداخته می باشد. در این پژوهش عوامل مؤثر بر این پذیرش در سه دسته فردی (سن، تحصیلات، سابقه و تجربه و غیره)، اجتماعی (مشارکت اجتماعی، ارتباط با مروج، مطالعه در زمینه زیتون، فناوری و غیره) و اقتصادی (میزان درآمد، مشاغل جنبی، میزان پس انداز و غیره) مطالعه گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که متغیرهای مستقل تحصیلات، تعداد فرزندان بالای چهارده سال، ارتباط مروج با کشاورز و اعتماد متقابل و کل سطح زیر کشت باغدار، مدت فعالیت در تولید زیتون، میزان پس‌انداز و درآمد برپذیرش نوآوری‌ها در کاشت زیتون توسط باغدار تأثیرگذار می‌باشد. همچنین متغیرهای تعداد قطعات زمین، سطح فناوری، اعتبارات و میزان دریافت وام تأثیر معنی‌داری در پذیرش کاشت زیتون ندارند.

آبیار(1381) در برسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی مؤثر بر فرایند تصمیم‌گیری در کشت و عرضه سویا در استان گلستان نتیجه گرفته می باشد که عواملی نظیر اندازه مزرعه، تجربه کشاورز، فاصله مزرعه از شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی، داشتن ماشین آلات کشاورزی، درصد افت تعیین شده

 عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان