دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

تکه ای از متن پایان نامه :

آسیب‌زائی مانند اختلال و فروپاشی کانون خانواده، انحراف جنسی و خود فروشی، باعث شکل‌گیری مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌گردد و این خود معلول عوامل و شرایطی می باشد که شناخت دقیق آن به پیشگیری از اعتیاد کمک می‌کند(حاجبی و همکاران،1386).

در رویکرد جدید پیشگیری از اعتیاد شناسایی و ارتقاء عوامل محافظت کننده مانند عوامل تاب‌آوری و شناسایی و کاهش عوامل خطرساز از جایگاه پراهمیت و ویژه‌ای یرخوردار می باشد. تاب‌آوری یا Resiliency یکی از مفاهیمی می باشد که اخیراً در حوزه پیشگیری از اعتیاد و سایر اختلالات روانی و آسیب‌ها مطرح شده و می‌تواند کلید پیشگیری باشد . در حال حاضر این عقیده در موضوع پیشگیری از اعتیاد در حال رشد می باشد که برنامه‌های پیشگیری می‌تواند بر مبنای اطلاعات کسب شده از مطالعه بر روی کسانی باشد که به طور موفقیت آمیز از سوء مصرف مواد اجتناب کرده‌اند نه آن‌هایی که الزاماً مواد مصرف کرده‌اند، شاید پاسخ گفتن به این سؤال که برنامه‌های پیشگیری بایستی بر مبنای مثبت‌ها باشد یا منفی‌ها؟ دشوار باشد‌، اما بایستی در نظر داشته باشیم که از افرادی که به مصرف مواد نه گفته‌اند نیز می‌توان چیزهای بسیاری آموخت(کیخاونی و همکاران،1391). در سال‌های گذشته بیشتر توجهات در زمینه سوء مصرف مواد در جوانان به این نکته معطوف بود که چرا فلان جوان به راه خطا رفت و معتاد گردید و چرا جوان دیگر راه درست را در پیش گرفت، توجهی نمی‌گردید. جدیداً توجهات به مطالعه بر روی آن دسته از جوانان پر خطر که توانسته‌اند در اجتناب از مواد موفق باشند، معطوف شده می باشد. این جوانان اگر چه موقعیت‌ها و شرایط تهدید آمیز بسیاری برای گرایش به مصرف مواد داشته‌اند، اما توانسته‌اند از خطرات سربلند بیرون بیایند که به واسطه تاب‌آوری مبتنی بر عوامل محافظت کننده‌ای بوده می باشد که به آن‌ها کمک کرده تا از مواد اجتناب کنند. مثلاً بچه‌های افراد الکلی بیشتر از بچه‌های دیگر در معرض خطر گرایش به الکل هستند اما طیف وسیعی از آن‌ها به طرف الکل نمی‌روند و سالم می‌مانند و از همین رو تاب‌آور به شمار می‌آیند (زرین کلک، 1388).                 

مفهوم تاب‌آوری یک چهارچوب جدید را در زمینه پیشگیری از اعتیاد مطرح می‌کند. که از مبدأ کاهش ریسک فاکتورهای محیطی(که زمینه ساز بروز رفتارهای ناسازگار و اختلالات روانی هستند) به سمت تاب‌آوری و ارتقاء آن می‌باشد(محمدی،1384).

در زمینه ارتباط اعتیاد با سبک‌های دلبستگی نیز به نظر می‌رسد که افراد ناایمن برای فرونشانی عواطف منفی و رویدادهای آسیب‌زایی که تجربه می‌کنند احتمالا بیش از افراد ایمن از سوء مصرف مواد به عنوان یک نوع مکانیزم خود درمانی بهره گیری می‌کنند. مطالعات متعددی ارتباط بین سوء مصرف مواد و دیگر

  مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

]]>