دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

تکه ای از متن پایان نامه :

2

برای فهم وتوضیح پیچیدگی های فرایند طلاق ، روانشناسان نظریه های گوناگونی را ارائه کرده اند  علاوه بر این مدل ، مدل های روانشناختی برای توضیح روابط انسانی و عملکرد روانی ایجاد شده اند که برای توضیح علل و پیامدهای طلاق انطباق یافته اند . این ممکن می باشد روش مفیدی برای تفکر در مورد اهمیت طلاق باشد .

2-13-1- نظریه سیستمی خانواده

نظریه سیستمی خانواده روی بافت خانواده تاکید دارد که در آن همسران احاطه شده اند . این نظریه مبتنی بر این باور می باشد که ازدواج وطلاق درمتن روابط خانوادگی بهتر فهمیده می شوند درست همانگونه که وقتی یک زوج ازدواج می کنند ، بیش از دو نفر ازدواج کرده اند وقتی یک زوج طلاق میگیرند بیش از دو نفر طلاق گرفته اند نظریه پردازان سیستمی خانواده ، خانواده ها را بعنوان یک نظام اجتماعی میبینندکه در معرض روابط پویا ودرون-وابسته هستند هر عضو از نظام خانواده تحت تاثیر اعمال سایر اعضای خانواده وکیفیت تعامل میان بقیه اعضای خانواده می باشد . مرزهای مناسب میان اعضای خانواده ونیزنزدیکی آنها موضوعات اصلی هستند . رویکرد سیستمی خانواده عملکرد روانشناختی (یا اختلال عملکرد) را بعنوان بازتابی از فرایند های خانواده تفسیرمی کند این رویکرد برای درک تعاملات میان همسرا ن و فرزندان وتاثیر متقابل این تعاملات روی عملکرد روانشناختی اعضای خانواده مفید می باشد . بنابراین طلاق می تواندنتیجه اختلال روابط در خانواده باشد ونیزمیتواند باعث آسیب رساندن به عملکرد کودکان بعد از طلاق گردد.

2-13-2- خطر وتاب آوری

در نظریه ی خطر و تاب آوری ، ((خطر)) به حضور شرایط مشکل آفرین ، چالش انگیز یا نامساعد و  و ((تاب آوری )) با سازگاری مثبت دررویایی با این خطرات اشاره دارد (لوتار و سی چتی طلاق : امری و کوئیرو1997، عوامل خانوادگی و فرا خانوادگی مرتبط با رفاه نوجوانان در ساختارهای متفاوت خانوادگی : راجرز و رز 2002) .

 مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مشاوره خانواده: مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

]]>