دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

Earnings Smoothness=

متوسط زمان مورد انتظار برای انجام معامله سهام یک شرکت چند روز می باشد به دلیل محاسبه این معیار در بازه زمانی یک سال عدد 240 به عنوان تعداد روز های قابل معامله در سال در صورت کسر قرار می‌گیرد.

WAIT=240/ (تعدادا دفعات معامله)

 

3-9-1-6- حجم معاملات: تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی می باشد

3-9-1-7- گردش سهام شناور: حجم سهام  معامله  شده  تقسیم  بر  تعداد  سهام  منتشره  شرکت  در  یک  بازه زمانی  مشخص،گردش سهام را نشان می­دهد.  این معیار  به صورت  سالانه  به  طریق زیر  محاسبه  شده  می باشد. ( رحمانی و همکاران ،1389)

 

SHTO = (تعداد سهام معامله شده) / ( (تعداد سهام شناور

3-9-2- متغیر مستقل(کیفیت سود)

متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد، که با دو شاخص کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی (یکنواختی سود) برای هر شرکت به صورت چرخشی سه ساله (t تا t-2) اندازه گیری می گردد. در ادامه نحوه اندازه گیری هر یک از این ویژگی های فوق، تشریح می گردد(کردستانی و تاتلی،1392)

3-9-2-1- کیفیت اقلام تعهدی

در این پژوهش از مدل کیفیت سود دیچاو برای برآورد متغیر مستقل کیفیت اقلام تعهدی بهره گیری شده می باشد.

TCA it = β + β1 CFO t-1 + β2 CFO t + β3 CFOt+1 + β4∆sales it + β5 PPE itit

که در ارتباط فوق:

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها

پس از جمع آوری داده ها محقق بایستی آنها را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید، آنگاه به آزمون فرضیه هایی بپردازد که تا این مرحله پژوهش او را یاری کرده اند، تا پاسخی برای پرسش های پژوهش بیابد. تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چندمرحله ای می باشد که طی آن داده های گردآوری شده به طرق مختلف اختصار، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به مقصود آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و روش های گوناگون آماری تأثیر بسزایی در استنتاج آنها به عهده دارند.

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه در رابطه با : مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

به طور عمده دو دسته پردازش اصلی در پژوهش ها مختلف بر روی داده ها انجام می گردد؛ که برای این کار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی بهره گیری می گردد.

در” آمار توصیفی” که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای اظهار داده های جمع آوری شده بهره گیری می شودو برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی( بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد) و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام ، ستونی یا دایره ای بهره گیری می گردد. همچنین در این زمینه بهره گیری از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار ، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر می باشد.

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه