دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

تکه ای از متن پایان نامه :

الدین،22:1376). حال مدلول نظریه موافق، شاخص‌های مشارکت زنان یعنی اظهار عقیده درمورد امور اجتماعی، حق رأی و حق داوطلبی، شرکت در احزاب و احراز مناصب حکومتی را در بر می‌گیرد.

مجلس شورای اسلامی، برخی از حقوق سیاسی خود را متجلی سازند که البته تا رسیدن به نقطه مطلوب، کوشش‌های مؤثرتری لازم می باشد.

گستره حضور سیاسی زنان در نگاه علما پس از انقلاب، محدود به شرکت در انتخابات نیست و زنان در ابعاد تثبیت، تنظیم و کنترل قدرت سیاسی موظف به انجام وظیفه هستند. علما پیرو تأکیدها و فرمایشهای امام، دخالت در مقررات اساسی مملکت را از وظایف زنان در پیشبرد اهداف نهضت می‌دانستند. امام نیز در این زمینه اشاره نمود که: “زن باید در مقررات اساسی مملکت خویش دخالت کند. شما همان گونه که در  نهضت‌ها تأثیر اساسی داشتید و سهیم بوده اید، اکنون هم باز باید در پیروزی سهیم باشید و فراموش نکنید که هر موقع که اقتضا کند، نهضت کنید. قیام کنید. مملکت از خود شما می باشد. شما باید مملکت بسازید”(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،307:1387-306).

در خصوص تغییر نگاه علما به زن لازم می باشد گفته گردد که این تحول مهم، تحت تأثیر فضای مناسب فرهنگی و آموزش‌های خاص در دوران پس از انقلاب اسلامی صورت گرفته می باشد. این دسته از علما کوشش ورزیده‌اند تا ضمن تأکید بر باورهای درونی و دینی خود، روشنگری دینی را به مقصود زمینه سازی در جهت اصلاح قوانین موجود و حذف سنت‌های مزاحم و خرافه زدایی از دین تبلیغ کنند. این علما در نهایت طلیعه دار نهضتی شده‌اند که در دراز مدت دولت‌ها را تحت تأثیر خود قرار دادند و در اندیشه اکثر رهبران سیاسی نیز نفوذ کرده‌اند. به نحوی که چاره‌اندیشی پیرامون حقوق زن و دفع موانع کنونی بر پایه خواست و کوشش آنها در اولویت قرار دارد. این دسته از علما کوشش کرده‌اند تا حلقه‌های در هم تنیده‌ای از روشنگری و روشنفکری را در حقوق زنان ایجاد کرده  به گونه‌ای که شکاف و تجزیه فرهنگی را در زیست فردی و اجتماعی زنان کشور التیام دهند و یگانگی در طرح خواسته‌های حقوقی و سیاسی زنان را جایگزین دوگانگی و تضاد‌های موجود نمایند.

با گذشت قریب سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأکیدات مکرر رهبران مذهبی و بالاخص بنیانگذار نظام و مقام رهبری مبنی بر دخالت و حضور زنان در تمامی عرصه‌ها و سطوح سیاسی و این که در عصر ما، توسعه سیاسی به عنوان هدفی والا مورد قبول و توجه‌ اندیشمندان، سیاستمداران و مجریان بوده می باشد لذا در خصوص قائلان به حضور زن در عرصه سیاست، باید ذکر نمود که مطلب قابل توجه این می باشد که اثبات امکان مشارکت سیاسی زنان در حیطه و عرصه حاکمیت به معنای الزام و اصرار در پذیرش آن نیست؛ بلکه همان گونه که در خلال مباحث ذکر گردیده آمده می باشد، رعایت دانایی و توانایی از مسلمات عقلی می باشد و این اصل حاکم اقتضا دارد که در شرایط مساوی تفاوتی بین زن و مرد از حیث تصدی مناسب سیاسی و اجتماعی نباشد وهر چند مشارکت سیاسی آنان به بیش از دو قرن هم نمی رسد، لذا دین اسلام شرکت در این عرصه را بیش از 14 قرن پیش امضاکرده می باشد.

با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید و چنان­چه فضای دینی – سیاسی ایران”و انه خلق الزوجین الذکرو الانثی”(نجم:45) (ندری ابیانه، 89:1385).

3-2-6  گسترش طبقه متوسط جدید[1] و خواسته‌های آنان:

یکی از موضوعاتی که در دهه اخیر ذهن بسیاری از اندیشمندان وروشنفکران ایرانی را به خود مشغول کرده می باشد، وضعیت طبقه متوسط جدید در ایران می‌باشد که در سال‌های اخیر با در نظر داشتن رشد کمی و کیفی آن و تأثیری که بر ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه ایران داشته‌اند، مطالعه این طبقه را ضروری ساخته می باشد لذا بررسی وضعیت طبقه متوسط جدید و مطالبات سیاسی آنان خصوصاً در خواست مشارکت سیاسی از جانب آنان امری قابل تعمق می‌باشد زیرا که امروزه تمامی حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی در غرب و شرق به اهمیت مشارکت سیاسی مردم آگاه بوده و زمینه مشارکت آحاد مردم را در فرآیند تصمیم گیری فراهم کرده‌اند؛ زیرا یکی از مهم ترین ملاک‌های مشروعیت سیاسی، میزان مشارکت مردم در امور حکومتی می‌باشد.

لازم به ذکر می باشد که مشارکت سیاسی در جوامع دموکراتیک امکان پذیر می‌باشد. حال برای ایجاد جامعه دموکراتیک، شکل گیری طبقه متوسط جدید یکی از پیش نیازها و عناصر اساسی محسوب می‌گردد. به

1-new middle class

 مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب: چالش‌ها و راه کارها

]]>