دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

  • ماده 30 ق.د.ا.ر.و.ک و م60 ق.ث. سردفتران را از تنظیم اسنادی که مفاد و مدلول آنها «مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی» داشته باشد منع نموده بدیهی می باشد قواعد ماهوی معاملات نیز جزه قوانین موضوعه مملکتی می باشند.
  • انتظار مردم از مراجعه به سردفتران اسناد رسمی این می باشد که با تنظیم سند رسمی از تضییع و اتلاف حقوق آنان به طور کلی جلوگیری گردد و اطمینان کامل برای آنان حاصل گردد.

در همین راستا استاد دکتر ناصر کاتوزیان در سخنرانی خود در جمع سردفتران اسناد رسمی با عنوان “جایگاه سردفتران اسناد رسمی در نظم کنونی حقوقی” می گویند:

«سردفتر به عنوان مشاوری معتمد, مشاوری که هم مورد اعتماد جامعه می باشد و هم مورد اعتماد اشخاص, می تواند به عنوان ناصح هدایت کننده در معامله دخالت کند و زمینه ایجاد اختلاف آینده را از بین ببرد. این تأثیر سردفتر بسیار اهمیت دارد. اگر سردفتر شرطی را در سند درست ننویسد ممکن می باشد دعاوی متعددی از آن  ایجاد گردد که  اصلا قابل پیش بینی نیست.

در واقع سردفتر به شطرنج بازی می ماند که باید ده دست دورتر دست طرفش را بخواند اگر اختلافی در رویه قضایئ پیش آمد چنان گویا و قاطع باشد که از همه اختلافهای احتمالی جلوگیری نماید.»[1]

همچنین نویسنده مقاله “قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها” نهایتا به عنوان نتیجه بحث خود اظهار داشته که سردفتران دو وظیفه اساسی در زمینه قراردادها برعهده دارند یکی شناخت اقدام حقوقی و انطباق آن با قوانین امری در حوزه حقوق خصوصی و رفع ابهامات احتمالی با بهره گیری از قواعد تفسیری و تکمیلی و دیگری هماهنگی و انطباق نتیجه این فرایند با قواعد نه وظیفه ای در این زمینه به آنان محول شده بود .وانگهی در مقطعی نیز (قبل از 1307) هنوز مقرّرات قانون مدنی به شکل کنونی تصویب و مورد اقدام نبوده می باشد.

در تأیید این بند علاوه بر مواد قانونی مورد اشاره، ماده 81 قانون ثبت مصوب سال1290 در موارد عدم اعتبار سند تنظیمی، مباشرین ثبت را صرفاً در مورد مصارف ثبت سند مسئول دانسته، یعنی هزینه هایی که شخص برای تنظیم سند متحمل شده از قبیل حق الثبت- حق التحریر و هزینه قبوض و مشخصاً معلوم می باشد که سردفتر نسبت به محتوی اسناد تنظیمی و اعمال حقوقی موضوع اسناد مسئولیت نداشته می باشد زیرا که اگر نسبت به محتوی اسناد تنظیمی و قواعد ماهوی نیز مسئولیت داشت بایستی در صورت بطلان، مسئول سایر خسارات وارده به ذینفع نیز باشد.

2- در بیشتر موارد در مواد قانونی مورد اشاره بعد از عبارت رعایت “قوانین و مقرّرات” عبارت “مربوطه” اضافه گردیده مانند مواد یک  و بیست و دو ق . د . ا . ر . وک و ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 که اشاره به قوانین و مقرّرات مربوط به تنظیم سند و رعایت ترتیبات شکلی می باشد.

[1] . کاتوزیان – ناصر. سخنرانی در جمع سردفتران اسناد رسمی- به نقل از ماهنامه حقوق کانون سردفتران و دفتریاران- دوره دوم شماره 56 سال 1384- ص 22 و 23.

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل

]]>