دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

جدول 4-20 نشان می‌دهداز میان نوغانداران مورد مطالعه، 1/82 درصد آنان محصول خویش را طی سال 1391 بیمه نموده و 9/17 درصد از این طرفداری برخوردار نگردیده‌اند.

 

جدول 4- 20- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب برخورداری از خدمات بیمه در سال 1391

بیمه کردن فعالیت پرورش کرم ابریشم فراوانی درصد فراوانی
خیر 38 9/17
بلی 174 1/82
جمع 212 100

4- 2- 23- شرایط عرضه به بازار

جدول 4-23 نشان می‌دهد بیشتر نوغانداران با درصد 3/62درصد بر این باورند که عرضه پیله به بازار از سایر محصولات ساده‌تر می باشد.

 

 

جدول 4- 23- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب دیدگاه شرایط عرضه محصول به بازار

شرایط عرضه پیله تولیدی به بازار نسبت به سایر محصولات فراوانی درصد فراوانی
سخت تر می باشد 26 3/12
تفاوتی ندارد 54 5/25
ساده تر می باشد 132 3/62
جمع 212 100

 

 

 

 

 

 

 

4- 2- 24- میزان هماهنگی شیوه‌های پرورش ارائه شده توسط مروجین با تجربه‌های شخصی نوغاندار

نتایج بدست آمده در جدول 4-24 نشان می‌دهد که 9/44 درصد از نوغانداران معتقدند که شیوه‌های پرورش ارائه شده توسط مروجین با تجربه‌های آنها به میزان زیادی متناسب می‌باشد در حالی که 5/32 درصد این میزان را در حد متوسط می‌دانند.

 

جدول 4- 24- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب میزان هماهنگی شیوه‌های ترویجی با تجربه‌های شخصی

میزان هماهنگی شیوه های پرورش ارائه شده توسط مروجین با تجربه های شخصی فراوانی درصد فراوانی
خیلی زیاد 17 8
زیاد 91 9/42
متوسط 69 5/32
کم 28 2/13
خیلی کم 5 4/2
بدون پاسخ 2 9/0
جمع 212 100  

 

4- 2- 26- بهره گیری از تسهیلات بانکی

مطابق اطلاعات بدست آمده و بر اساس جدول 4-26، 92درصد از نوغانداران در طی سال‌های 88 تا 91 از تسهیلات بانکی بهره گیری کرده‌اند.

 

جدول 4- 26- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب بهره گیری از تسهیلات بانکی طی سال‌های 88 تا 91

بهره گیری از تسهیلات بانکی طی سال‌های 88 تا 91 فراوانی درصد فراوانی
بلی 17 8
خیر 195 92
جمع 212 100

4- 2- 27- شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری

براساس پژوهش صورت گرفته و طبق جدول 4-27، 9/75 درصد از نوغانداران طی سال‌های 88 تا 91 در  کلاس‌های آموزش نوغانداری شرکت کرده‌اند.

 عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

]]>