دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه : نصاب پذیری مهریه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  نصاب پذیری مهریه

تکه ای از متن پایان نامه :

مورد مهر، بایستی دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد اگرچه این دو شرط از شرایط صحت مهر نباشد اما با بهره گیری از مواد 348 و 1078 ق.م که مالیت داشتن و قابلیت تملیک را از شرایط مهر شمرده اند می شوهر بایستی قدرت بر تسلیم مورد مهر را داشته باشد در غیر اینصورت زن مهر را بدست نخواهد آورد و در نتیجه مهر صحیح نخواهد بود.

البته در فقه و قانون مدنی در فصل مهریه، اشاره ای به این شرط نشده می باشد اما ما می توانیم این شرط را از ماده 384 ق.م بهره گیری کنیم، که چنین اظهار می دارد:

” بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع می باشد و یا چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد باطل می باشد.”

دکتر امامی در این زمینه می نویسد:

“…. مقصود نهایی زن از قراردادن مهر در نکاح بدست آوردن آن می باشد پس چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیم آن را به او ندارد تملیک بلااثر خواهد بود.”[1]

1-3-1-2- مقدار مهرالمسمی

تعیین مهریه با تراضی زوجین می باشد و از این حیث در قوانین حقوقی، واحد و میزان مشخصی برای مهرالمسمی لحاظ نشده می باشد.

در مورد مقدار مهر در فقه امامیه دو نظر هست: نظریه اول این می باشد که مهریه از نظر کمی و زیادی محدودیتی ندارد و فقط از جهت کمی آن گفته اند که بایستی مالیت داشته باشد.

نوشته ای دیگر :   پایان نامه در مورد : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

چنانچه در تحریرالوسیله چنین آمده می باشد:

” مهریه از نظر کمی و زیادی به مقدار تقدیر نمی گردد( محدودیتی ندارد) بلکه آن چیز که که زوجین به آن رضایت پیدا می کنند، زیاد باشد یا کم مادامی که به سبب کم بودن از مالیت خارج نشود…..”[2] 

1-امامی ،همان منبع،ص381

2- امام خمینی،همان منبع،ص529

 نصاب پذیری مهریه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>