دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

«تعهد ناشی از عقد یک چیز و تعهد ناشی از مسئولیت قراردادی چیز دیگری می باشد»

آن چیز که به عنوان مسئولیت قراردادی مرسوم شده، مسئولیت ناشی از نقض قرارداد می باشد که با مسئولیت خارج از قرارداد دارای مبنای واحد می باشد.

در اینجا بدون اینکه قصد ورود به مباحث تفصیلی مطرح شده در این زمینه را داشته باشیم لازم می باشد به این نکته اشاره کنم که حتی طرفداران به وحدت این دو مسئولیت نیز «تعمیم قواعد مسئولیت قهری به مسئولیت قراردادی را تا حدی جایز میدانند که نظم قراردادی را بر هم نزند[1]»

یکی از اساتید حقوق هم  پس از بحث راجع به این موضوع نهایتا عنوان میدارند: «همین اندازه که قرارداد زمینه حکم قانونگذار و شرط اعمال آن باشد در زبان حقوقی آثاری راکه بر این حکم بار می گردد ناشی از قرارداد و منسوب به آن میدانند, و همین ارتباط با عقد می باشد که احکام و آثار مسئولیت قراردادی و قهری را از هم ممتاز می سازد.[2]

بدین ترتیب در هر مورد، در نظر داشتن این نکته که آیا مسئولیت مورد بحث قراردادی و یا قهری می باشد، لازم می نماید. ضمن اینکه بر این تفکیک فوائد و نتایجی مترتب می باشد که نمی توان به آسانی از آن چشم پوشی کرد.

در اینجا به چند مورد از فوائد این تفکیک که در ارتباط با مسئولیت مدنی سردفتران مصداق دارد اشاره می گردد .

نوشته ای دیگر :   مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها - پایان نامه کارشناسی ارشد

1-اولین نتیجه در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی مسئولیت مدنی ظهور پیدا می کند. بدین توضیح که اگر مسئولیت مدنی سردفتران از نوع مسئولیتهای خارج از قرارداد باشد با در نظر داشتن اصل کلی مندرج در م.11.آ.د.م. دادگاه رسیدگی کننده به این دعوی، دادگاه محل اقامت سردفتر می باشد.

بنابراین اگر سردفتر بازنشسته یا منفصل یا در مرحضی و معذوریت بسر ببرد و در محلی غیر از محل استقرار دفترخانه اقامت داشته باشد، با در نظر داشتن اینکه مسئولیت ناشی از اسناد تنظیمی قائم به شخص سردفتر می باشد و متوجه دفترخانه نیست، بنابراین مدعی ورود ضرر بایستی به دادگاه محل اقامت سردفتر مراجعه نماید نه به دادگاه محل استقرار دفترخانه.

از این رو موضوع بعدی که بایستی به آن پرداخت این می باشد که از موجبات ضمان قهری مندرج در قوانین موضوعه مانند (اتلاف- تسبیب- غصب و ….) کدامیک با مسئولیت مدنی سردفتر انطباق بیشتری دارد.

آن چیز که در نگاه اول به ذهن می رسد و با واقعیت هم انطباق دارد و استناد به قوانین مصوب در این زمینه هم آن را تایید می کند، «تسبیب» می باشد  چرا که ماهیت اقدام سردفتر و تخلف از تکلیف به خودی خود موجب ضرر و اتلاف مال غیر به صورت مستقیم نیست، بلکه این بطلان سند می باشد که اگر ناشی از تخلف و تقصیر سردفتر باشد و باعث ایجاد خسارت نیز گردد موجب مسئولیت مدنی سردفتر خواهد بود.

نویسندگان حقوقی نیز اغلب در مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب اثبات تقصیر را لازم می‌دانند.[3]

[1] . صفائی، سید،  حسین  رحیمی- حبیب اله، همان، ش58. ص 98.

نوشته ای دیگر :   مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه - دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

[2] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، ج1. سال 1387. ش 37.

[3] . آدابی- حمیدرضا- مسئولیت کیفری سردفترا اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه نشر جنگل سال 1389. ص 112.

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل

]]>