دانلود پایان نامه ارشد : نصاب پذیری مهریه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  نصاب پذیری مهریه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بعضی دیگر از فقهای امامیه معتقدند که مهریه نباید از پانصد درهم معادل پنجاه دینار تجاوز نماید. این مقدار را اصطلاحاً« مهرالسنه» می نامند. که رسول الله(ص) تمامی همسران خودرا به این مقدار کابین بست.) به نظر این گروه چنانچه مهریه بیش از مهرالسنه باشد به همین مبلغ برگشت خواهد نمود.

ارزش مالی مهرالسنه و یافتن عامل مناسب برای آن، با در نظر داشتن خصوصیات مکانی، زمانی و اوضاع و احوال اقتصادی همواره متغیر خواهد بود. لذا بعضی از فقیهان و حقوقدانان معاصر محاسباتی را در جهت بدست آوردن معادلهای مناسب با عصر و زمان حاضر، ارائه داده اند که به نمونه ای از آن اشاره می کنیم:

«…. این مهر پانصد درهم بود که معادل می باشد با 5/262 مثقال پول نقره مسکوک به مثقال صیرفی( هر مثقال 24 نخود) که اگر هر مثقال را 500 ریال حساب کنیم، به پول امروز بالغ بر 1312500 ریال خواهد بود.»

1-3-3- مهرالمثل

اگر در نکاح دائم، مهرذکر نشود نکاح درست می باشد و طرفین می توانند پس از آن بین خود به صورتی در مورد آن سازش و چیزی را معین کنندو اگر قبل از تراضی نسبت به آن، نزدیکی واقع گردد، زن مستحق مهرالمثل می باشد[1]

در ماده 1087 ق.م نیز در مورد مهرالمثل چنین آمده می باشد:

” اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح می باشد و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از قراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع گردد مستحق مهرالمثل خواهد بود.”

1-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، چاپ سوم، ج 1، ص 150

 نصاب پذیری مهریه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>