دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

تکه ای از متن پایان نامه :

دارد ، متناسب می باشد (مانند کلر ، 1982،چملینگ و جاکویسن،1981،السون و همکاران،1989، گاتمن ،1993،موسوی،1374،وکیلی،1367،میر خشتی ،1375 به نقل از زارعی و 1385) .

احمدی (1384) عوامل زمینه ای –فردی و ارتباطی-دو جانبه ای موثر بر سازگاری زناشویی همانند آشنایی قبلی زوجین با یکدیگر ، روابط صمیمی در دوران نامزدی ، روابط صمیمی در بین خانواده زوجین ، روابط صمیمی بین والدین زوجین ، تقیدات مذهبی و وجود مدیریت مشارکتی در خانواده را با سازگاری زناشویی زوجین مرتبط می داند(احمدی ،1384).

2-5- تعارض زوج ها

تعارض محصول الزامی زندگی مشترک می باشد.  هنگامی که دو نفر، به عنوان یک زوج،  باهم زندگی میکنند تعارض بروز خواهد نمود. به دلیل ماهیت تعامل زوج ها،  اوقاتی پیش می آید که عدم توافق مشاهده می گردد یا نیازها برآورده نمی شوند.  در نتیجه،  همسران نسبت به یکدیگر احساس خشم،  ناامیدی و نارضایتی می کنند (برنشتاین وبرنشتاین[1] ، 1986؛  ترجمه سهرابی،  1382) یونگ ولانگ (1998به نقل از سعیدی وهمکاران، 1385) تعارض زناشویی را ناشی از واکنش نسبت به تفاوت های فردی می دانند وزمانی که آن قدر شدت یابد که احساس خشم ، خصومت،  کینه،  نفرت،  حسادت و سوء رفتار کلامی و فیزیکی در روابط آنها حاکم گردد و به حالات تخریب و ویرانگری درآید،  نشان دهنده  حالتی غیر عادی می باشد. (قمری ،1388)

نوع اخیر شایع ترین نحوه بروز تعارض می باشد و گواه آن آمار بالای طلاق در کشورهای غربی می باشد، به طوری که شیوع آن به بیش از50درصد می رسد(رایس[2]،  1997؛ گلدنبرگ وگلدنبرگ[3] 1998و1996 ؛  ویکس وترییت[4]،  2001 ؛  دای[5]،  2003 ؛ کریچلر[6] و همکاران،  2001)  یعنی از هر دارای سطح پایینی از تنش می باشد وبرای هر نوع تصمیم گیری فشارکمی هست. باچهارسطح[1] Bornstein

نوشته ای دیگر :   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

[2] Rice

[3] Goldenberg & Goldenberg

[4] Weeks & treet

[5] Day

[6] Krichler

 مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مشاوره خانواده: مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

]]>