دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-5-1- ویژگیهای شرکت به عنوان عامل تاثیرگذار بر کیفیت سود

2-5-1-1-عملکرد شرکت

مهمترین ویژگی شرکت که می‌تواند بر کیفیت سود تاثیر بگذارد عملکرد شرکت می باشد مطالعات گذشته این فرضیه را پشتیبانی می کنند که عملکرد ضعیف شرکت انگیزه­هایی را برای مدیریت سود فراهم می کند.

لیوپون (1995) بیان می دارد که اگر تحلیل ها حاکی از بالا بودن کیفیت سود باشند و رشد سود آتی آن شرکت بالا خواهد بود (ایمانی برندق ،1385).

بحث اصلی این موضوع، آن می باشد که شرکتها با عملکرد خوب چیزی برای پنهان کردن ندارند و بنابراین به افشای اطلاعات واقعی می پردازند و ازاعمالی زیرا هموار سازی سود ،  مدیریت سود، وسایراعمالی که به پایین امدن کیفت سود می انجامد دست نمی زنند.

بسیاری از بهره گیری کنندگان صورتهای مالی معتقدند که روشهای حسابداری مورد بهره گیری باید به نحوی محافظه کارانه اعمال شوند که روندی به سوی جریان نقدی داشته باشد .

به طور اختصار در ارتباط با روشهای حسابداری محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه ، می توان چنان ادعا نمود که سودی که واقعیت اقتصادی را منعکس می نماید از کیفیت سود بالاتری برخوردار می باشد. واقعیت اقتصادی بدین معناست که فراز و نشیب های موقعیت تجاری شرکت بدون هموارسازی مصنوعی مورد شناسایی قرار گیرد .

دیگر عامل تأثیرگذار بر کیفیت سود ، عدم ثبات رویه در کاربرد روشهای  حسابداری می باشد که سبب تأثیر منفی بر کیفیت سود می­گردد. تغییر در روشهای حسابداری اغلب موجب افزایش در سود گزارش شده گردیده و در نتیجه رشد واهی سود را نشان خواهد داد. علاوه بر این اگر یک شرکت تغییرات وسیعی در روشهای حسابداری داشته باشد ، برای تحلیل گران مالی مشکل تر خواهد بود که سود سال جاری برای پیش بینی سودهای آتی بهره گیری کنند .

از دیگر عوامل تأثیر گذار بر کیفیت سود ، توان مدیریت در دستکاری و هموارسازی سود می باشد . باید توجه داشت که اگر چه دستکاری و هموارسازی سود با موضوع کیفیت سود مرتبط هستند اما اینها مقوله یکسانی نیستند. در تعریف واژه “کیفیت سود” برای اینکه یک مفهوم سودمند باشد و با معنی ارائه گردد، باید دامنه آن را محدود نمود. نمی­توان ادعا نمود که هر آن چیز که که در حسابداری مطلوب نیست ، در نظریه کیفیت سود آمده می باشد. در مجموع می توان ادعا نمود که مدیریت سود در شرایطی که منجر به عدم واقعی نشان دادن سود گردد، بر کیفیت سود تأثیر منفی خواهد گذاشت . در دیگر شرایط مدیریت سود که منجر به غیر واقعی نشان دادن سود نگردد، الزاماً پدیده ای منفی تلقی نمی گردد .

اشاره به این نکته ضروری می باشد که علی رغم کوشش در واقعی نشان دادن سود، پاره‌ای از محدودیت‌ها که نشأت گرفته از عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می باشند موجب گردیده‌اند که روشهای متفاوتی برای اندازه‌گیری رویدادهای اقتصادی تدوین گردد. (به عنوان مثال روشهای متفاوت اندازه گیری موجودی کالا و یا روشهای متفاوت اندازه گیری استهلاک). تنوع در این روشها زمینه مناسبی برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی فراهم ساخته که بتواند اهداف خاص خود را با انتخاب روشهای حسابداری تحقق باشند. تحقق اهداف خاص مدیران نوعاً با روشهای حسابداری میسر می شوند که بهره گیری از آنها سود واقعی را نشان نخواهد داد.

باتوجه به مطالب فوق، به مقصود دستیابی به سودواقعی، سود حسابداری می بایستی مورد تعدیل قرار گیرد. بدیهی می باشد تعدیلات می بایستی بر مبنای اطلاعات مربوط به روشهای حسابداری انجام گیرند. سود تعدیل شده که در اینجا سود واقعی خواهد بود، مناسب ترین مبنا برای پیش بینی سودهای آتی و جریانات نقدی آتی خواهد بود.

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>