دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

تکه ای از متن پایان نامه :

-12-3- نظریه شبکه

یکی از چهره های معروف نظریه شبکه ، الیزابت بات ، درجه تفکیک تأثیر های زن و شوهر را با میزان تراکم شبکه ای هم بسته می داند که زوجین بیرون از خانه برای خود حفظ می کنند . هر چه ارتباط ایشان با شبکه های خویشاوندی ، دوستان و همسایگان نزدیک تر و هر چه شبکه متراکم باشند ارتباط زن و شوهر بعنوان زوج زناشویی بیش تر تفکیک تر شده و تابع سلسله مراتب خواهد بود . عکس قضیه نیز مصداق دارد: هر چه شبکه ها کم تراکم تر باشند تأثیر های مردانه و زنانه کمتر نشانگر جدایی و تفکیک هستند بات این نکته را در قالب فشارهای فرهنگی تبین می کند (سگالن 1380: 255-254) از عواملی که می تواند ارتباط زن و شوهر را تحت تاثیر قرار دهد دخالت اقوام و نزدیکان می باشد. هر خانواده قسمتی از یک شبکه بزرگ خویشاوندی به شمار می رود که در تعامل با سایر افراد و خانواده ها قرار دارد. این تعامل در گذشته در خانواده های گسترده بصورت مستقیم وجود داشت امروزه با در نظر داشتن اینکه خانواده های گسترده به شکل سنتی آن وجود ندارد این تعامل نیز تغییراتی کرده می باشد اما هم چنان این روابط بعنوان عامل های تعیین کننده بر چگونگی تصمیم گیری و رفتار اعضای خانواده تاثیر می گذارد. در جامعه ما به ظاهر خانواده ها جدا از یکدیگر زندگی می کنند در احتمالی که در واقع آمد و شد میان آنها به وفور انجام می گردد و بر طبق اندیشه حاکمن ناشی از نظان سنتی که بزرگ تر ها را صاحب حق دخالت در همه امور می دانند در این دید و بازدید ها همواره اظهار نظر ، انتقادها و پیشنهادهای فراوانی بسوی زوج جوان سرازیر می گردد و زندگی آنها را دچار تلاطم می کند . طبق همین باورها زوج های جوان  در برابر معضلات دست به دامن واسطه گری بزرگترها می شوند یعنی به جای آن که کوشش کنند شکل خود را از آنها مدد و یاری می جویند . 2-13- رویکرد های نظری روانشناسی  طلاق

 مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مشاوره خانواده: مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

]]>