دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3-2- سوالات و فرضیات پژوهش

3-2-1-سوالات پژوهش

آیا ارتباطی بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام هست ؟

3-2-2- فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی: بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 1-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و درصد سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 1-2: بین هموارسازی و درصد سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 2-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و تعداد روزهای معاملاتی ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 2-2: بین هموارسازی سود و تعداد روزهای معاملاتی ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 3-1: بین کیفیت سود و و زمان انتظار معامله ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 3-2: بین هموارسازی سود و زمان انتظار معامله ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 4-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و حجم معاملات ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 4-2: بین هموارسازی سود و حجم معاملات ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 5-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام ارتباط معنی داری هست

فرضیه 5-2: بین هموارسازی سود و گردش سهام ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 6-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و ارزش معاملات ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 6-2: بین هموارسازی سود و ارزش معاملات ارتباط معنی داری هست.

  1. به مقصود قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
  2. به مقصود همگن بودن اطلاعات، فعالیت آنها تولیدی باشد.
  3. اطلاعات مالی شرکت در دوره ی مورد مطالعه در دسترس باشد، حسابرسی شده و تغییر سال مالی نداشته باشد.
  4. شرکت در طی دوره مورد مطالعه بیش از 6 ماه توقف عملیاتی نداشته باشند.
  5. شرکت ها در بازه زمانی مورد مطالعه برای سه سال متوالی زیان نداشته باشند.

3-6-حجم نمونه آماری

تعداد شرکت هایی که با بهره گیری از این نوع نمونه گیری انتخاب شده می باشد بشرح زیر می باشد:

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>