دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

ارتباط این موضوع نیز با موضوع بحث در این می باشد که اگر اقدام حقوقی در خارج از دفترخانه انجام و بعدا به سردفتر مراجعه و تقاضای تسجیل و تثبیت آن را نمایند، و اتفاقا این اقدام حقوقی حاوی شرط باطل  یا مبطل عقد باشد، سبب ورود خسارت به زیان دیده قبل از مراجعه به دفتر ایجاد شده به فرض اینکه سردفتر از روی غفلت یا متعامدا چنین سندی را همراه با شرط باطل ثبت نماید ,نمی توان تمامی خسارت ناشی از این بطلان را از سردفتر مطالبه کرد چرا که سبب وقوعی خسارت مزبور قبل از مراجعه طرفین به دفترخانه وجود داشته  , در نتیجه ارتباط سببیتی بین زیان وارده و اقدام سردفتر وجود ندارد که بتوان قائل به مسولیت مدنی او گردید.

 

 

 

جهت مسئولیت مدنی نخواهد داشت, اگر چه به علت درج شرط نامشروع در سند رسمی متخلف محسوب و دارای مسئولیت انضباطی می باشد.

اما در موردی که بطلان شرط به علت دیگری غیر از نامشروع بودن آن می باشد بنابه نظر معروف ,مشروط له حق مطالبه خسارت دارد و سردفتر نیز در صورت وجود سایر شرایط مسئولیت مدنی خواهد داشت.

 

بند دوم: مسئولیت سردفتران نسبت به مندرجات اسناد رسمی در حقوق ایران

الف: قوانین سابق

ماده 39 اولین قانون ثبت اسناد مصوب 1290 عنوان داشته: «مباشرین ثبت در مورد تقصیرات راجع به شغل خودشان موافق قوانینی که برای صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه مقرر می باشد مسئولیت داشته و مورد مؤاخذه قرار می گیرند».

وضع چنین حکمی در آن مقطع زمانی طبیعی بوده چرا که مباشرین ثبت کارمند دولت محسوب میشده اند و مسئولیت ‌آنان در ردیف مسولیت سایر کارکنان ارزیابی شده سپس ماده 81 همان قانون مقرر می دارد:

“هرگاه به واسطه تفصیر مباشر ثبت سندی از اعتبار افتاده باشد مشارالیه باید علاوه بر مجازات مقرر بایستی از عهده «مصارف ثبت» آن سند نیز براید.”

در این ماده مقصود از مجازات مقرر، تخلف مباشرین از وظایف قانونی از جنبه عمومی و کیفری بوده آن چیز که که به مسئولت مدنی سردفتران مربوط می گردد این بوده که در صورت ابطال سند مباشر بایستی از عهده «مصارف ثبت» براید.

مقصود از مصارف ثبت هزینه هایی می باشد که برای تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی و هزینه‌های مربوط به تمبر “هزینه های دولتی”مقرربوده که در آن زمان پرداخت مشیده می باشد.

از این عبارت معلوم می گردد که در آن زمان سردفتران فقط نسبت به قواعد شکلی ثبت سند مسئولیت داشته اند و زیرا مسئول تنظیم سند به معنای خاص آن نبوده اند بنابراین نسبت به ماهیت اعمال حقوقی مندرج در اسناد و همچنین شروط مندرج در این اسناد هیچ گونه مسولیتی نداشته اند.

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل

]]>