دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

تولید درختان صنعتی54/2227/12
فعالیت‌های غیر کشاورزی389/17347/19

 

4- 2- 8-  درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرنوغانداری

بر اساس جدول 4-8، نتایج پژوهش نشان دهنده آن می باشد که در گروه نوغانداران، 9/43 درصد افراد مورد مطالعه با درآمد کمتر از یک میلیون تومان، بیشترین فراوانی را داشته‌اند. در گروه کشاورزان غیرنوغاندار بیشترین فراوانی با 7/34 درصد متعلق به گروهی بودند که بین 1تا2 میلیون تومان درآمد داشتند.

 

جدول 4- 8- توزیع فراوانی درآمد حاصل از فعالیت‌های غیر نوغانداری

غیر نوغاندارنوغاندار 
درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیمیزان درآمد
5/22399/4393کمتر از یک میلیون
7/34603/19411-2 میلیون تومان
7/12222/14302-3 میلیون تومان
7/8155/7163-4 میلیون تومان
4/21371/1532بیش از 4 میلیون تومان
          100173100212جمع کل

 

4- 2- 9- درآمد حاصل از نوغانداری

نتایج پژوهش در جدول 4-9 حاکی از آن می باشد که 8/52 درصد از نوغانداران مورد مطالعه با درآمد 1 تا 2 میلیون تومان بیشترین فراوانی را داشته‌اند و کمترین فراوانی نیز با 2/4 درصد متعلق به نوغاندارانی با درآمد 3 تا 4 میلیون تومان می باشد.

 عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

]]>