دانلود پایان نامه نوستالژی(غم غربت) در اشعار پروین اعتصامی

 دانلود متن کامل پایان نامهنوستالژی(غم غربت) در اشعار پروین اعتصامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته ی زبان و ادبیات فارسی (M.A.)

عنوان:

نوستالژی(غم غربت) در اشعار پروین اعتصامی

استاد راهنما :

دکتر حمید خانیان

 

اردیبهشت ماه 1393


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
1-2- بیان مسأله
1-3- اهداف تحقیق
1-4- فرضیه های تحقیق
1-5-سؤال تحقیق
1-6-روش تحقیق
فصل دوم : زندگی ، سبک و زمانه پروین
1-2-زندگی نامه پروین اعتصامی
2-2- سبک شاعری پروین اعتصامی
3-2- زمانه ی پروین و اقتضائات آن
فصل سوم : نوستالژی و ریشه های آن
1-3 -ریشه شناسی نوستالژی
2-3- تعاریف نوستالژی
3-3- نوستالژی و ادبیات
4-3- نوستالژی در مکتب ادبی رمانتیک
5-3-نوستالژی و خاطره
1-5-3-خاطره ی فردی
2-5-3- خاطره ی جمعی
3-5-3- خاطره ی جمعی شاعر
4-5-3- نوستالژی دوری از وطن(غم غربت)
فصل چهارم : نوستالژی در اشعار پروین اعتصامی
1-4- نوستالژی فردی در اشعار پروین اعتصامی
1-1-4- غم ناشی از ستمگری فلک
2-1-4-غم فنای جهان و گذران عمر
3-1-4-یاد مرگ
4-1-4-غم غربت و اسیری
2-4- نوستالژی اجتماعی
1-2-4- غم و رنج تهیدستی و فقر توده های محروم (=مردم اندیشی)
2-2-4-غم و درد یتیمی
3-2-4-غم تبعیض طبقاتی
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5- نتیجه گیری
2-5- پیشنهادها
منابع و مآخذ
 
چکیده
این پژوهش با عنوان « نوستالژی (غم غربت) در اشعار پروین اتصامی به بررسی ، تبیین و تحلیل انواع اشکال نوستالژی در اشعار پروین می پردازد. نگارنده در آغاز مختصری در باب زندگی و سبک شاعری پروین و اقتضائات زمان او ارائه داده و سپس به تبیین نوستالژی و ریشه ها و انواع آن از منظر منتقدان و محققان غربی پرداخته است که عناوین آن شامل ریشه شناسی نوستالژی -تعاریف نوستالژی – نوستالژی و ادبیات – نوستالژی در مکتب ادبی رمانتیک – نوستالژی و خاطره با زیر بخش های «خاطره ی فردی» ، «خاطره ی جمعی» ، «خاطره ی جمعی شاعر» و نوستالژی دوری از وطن(غم غربت) می باشد و در آخر نوستالژی در اشعار پروین اعتصامی از دو جنبة فردی و اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. که جنبه های فردی نوستالژیک شامل مباحثی چون : غم ستمگری فلک – غم فنای جهان و گذران عمر -یاد مرگ – غم غربت و اسیری و جنبه های اجتماعی نوستالژیک عبارت اند از :  غم و رنج تهیدستی و فقر توده های محروم (=مردم اندیشی) – غم و درد یتیمی -غم تبعیض طبقاتی با این حال اگر نوستالژی را در معنی دقیق و تحت اللفظی آن در نظر بگیریم دایرة سروده های پروین بسیار اندک است.
 
کلیدواژه ها : پروین ، اشعار ، نوستالژی فردی ، نوستالژی اجتماعی.
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
1-1-مقدمه
نوستالژی یک اصطلاح روانشناسی است که وارد ادبیات شده است و به طور کلی رفتاری است ناخودآگاه ، که در شاعر یا نویسنده بروز کرده و متجلی می شود. ناخودآگاه جمعی در روانشناسی یونگ عبارت است از : تجربه های اجداد ما در طی میلیون ها سال که بسیاری از آن ها ناگفته باقی مانده است و یا انعکاس رویدادهای جهان ماقبل تاریخ که گذشت هر قرن تنها مقدار بسیار کمی به آن می افزاید.( راس ، 1375 : 98)
ناخودآگاه جمعی بین تمام انسان ها مشترک است و صورت های ازلی را در خود ذخیره می کند. بنابراین از عوامل ایجاد نوستالژی در فرد می توان به موارد زیر اشاره کرد :
-از دست دادن اعضای خانواده یا عزیزی که باعث گریستن و مرثیه خواندن می شود.( این عامل خود یکی از عوامل احساس غربت است)
– حبس و تبعید : از مهم ترین شکل نوستالژی است که شاعر و نویسنده به خاطر افکار و اندیشه های شخصی و اجتماعی تن به زندان و یا تبعید از وطن می دهد.
حسرت بر گذشته که عامل گله و شکایت از اوضاع زمان می گردد. این مسأله ناشی از آن است که شاعر در دوره ی پیشین در شادکامی می زیسته است.
-مهاجرت : مهاجرت نیز عامل اصلی ادبیات نوستالژیک است ، بویژه نسل های بعدی که عموما در غربت به دنیا می آیند ، همواره یاد وطن را از خانواده به ارث می برند.
-یادآوری خاطرات دوران کودکی و جوانی و …
-غم و درد پیری و اندیشیدن به مرگ
و سایر مواردی که جنبه ی روحی و روانی دارد.
نوستالژی به دو نوع فردی و اجتماعی تقسیم می شود. نوستالژی فردی به لحاظ زمانی به نوستالژی فردی آنی و نوستالژی فردی مستمر تقسیم می شود. در نوستالژی فردی آنی ، نویسنده یا شاعر لحظه یا لحظاتی از گذشته را در اثر خود منعکس می کند. اما در نوستالژی فردی مستمر ، شاعر یا نویسنده ، در سراسر اثر خویش تمام و کمال به گذشته خود می پردازد.
1-2- بیان مسأله
نوستالژی (غم غربت) در اشعار پروین اعتصامی به اشکال متعددی ظاهر شده اند که از آن جمله غم فراق ، دوری از معشوق و تبعات ناشی از این غم می باشد. در این جا شاعر خود را در مقام قیاس با پهلوانان شاه نامه (سهراب در حال مرگ) ، بلبل در قفس که در ادبیات عرفانی نماد عشاق است و پروانه که نماد سالک مشتاق است قرار می دهد.(غزل 1) همچنین آثار و فرعیات این غمِ فراق که عبارت از پیوستن انسان به نیستان معنا و ملکوت اعلی می باشد از دیگر اشکال نوستالژی در شعر پروین بشمار می آید. پروین این پیوستن را نتیجه ی بریدن از این جهان و پاک نگه داشتن جان می داند.(قصیده 3) غم ناشی از مصائب و مشکلات شخصی و زندگانی شاعر یکی دیگر از اشکال نوستالژی بشمار می آید آن جا که پروین به کشت امید خود شرر می افکند، به پای نهالی که باری نمی دهد از آب و گل جفا می برد و از سنگین دلان و ناکسان طلب لطف و یاری می نماید.(غزل 10) غم و درد و آلام همنوعان فقیر و بی نوای شاعر از دیگر اشکال نوستالژی است. همنوعانی که در دایره ی ظلم و ستم اغنیا گرفتار آمده اند و آرزوی رهایی دارند.(قطعه ی 7)
1-3- اهداف تحقیق
1-تبیین نوستالژی در اشعار پروین اعتصامی
2- تبیین انواع نوستالژی در اشعار پروین اعتصامی
3- تبیین ارتباط یا عدم ارتباط انواع نوستالژی در اشعار پروین اعتصامی با مقوله های اجتماعی ، سیاسی ،فرهنگی و همچنین زندگانی شخصی پروین.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :94
قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=154807]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com