دانلود : مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

تکه ای از متن پایان نامه :

رفتارهای هر فرد خاص می‌باشد. عوامل بسیاری بر توجه افراد تاثیر می‌گذارند، یکی از این عوامل دانش و اطلاعات فرد در حوزه‌های مختلف می‌باشد، لذا طبق مطالعات صورت گرفته مشخص شده می باشد افرادی که نسبت به مواد گسترده‌تر در حوزه روان‌شناختی” نهاد” شهوت دهانی و تأثیر سابق‌ها در تعیین رفتار می باشد. در حال حاضر، تصور بر این می باشد که سوء مصرف مواد در تأثیر کارکردهای دفاعی و انطباقی نامناسب و نا به جا اقدام می‌کند.

سوء مصرف مواد کوشش برای مقابله با عواطف و جهان خارج به ویژه دنیای شیء را بازنمایی می‌کند. برای مثال: سوء مصرف مواد به عنوان ایفا کننده تأثیر دفاع عاطفی تصنعی در نظر گرفته می‌گردد در مورد سوء مصرف کنندگان مواد، عواطف معمولاً کلی، نامتمایز و پیش کلامی‌می‌باشند به طوری که تجربه عواطف بدنی و توان کاه می‌شوند. تجربه بدنی جان کاه عواطف، منجر به میل و اشتیاق به مواد در کسانی می‌گردد که ناتوان از تحلیل بیان و کنترل احساسات هستند. شرایطی که از آن به عنوان الکستیمیا[1] یاد می‌گردد.

(نظریه‌های فعلی روان‌پویشی سوء مصرف مواد در باورهای زیر مشترک هستند):

  • سوء مصرف مواد به عنوان نشانه‌ای از آسیب روانی اساسی تر تلقی می‌گردد.
  • دشواری در کنترل عاطفه به صورت یک مشکل هسته ای در نظر گرفته می‌گردد.
  • روابط شی و آشفته در ابتلا به سوء مصرف مواد مهم هستند (موسوی،1388).

نظریه روان کاوی، بهره گیری از مواد مخدر را نشانه روان رنجوری‌هایی [2]می‌داند که خودشان را در هنگام بلوغ نشان می‌دهند. ما می‌دانیم که نوجوانان معمولی مراحلی از ملامت، اضطراب، خشم، ناکامی‌و حتی افسردگی کوتاه مدت را می‌گذرانند. یکی از مشخصه های نوجوانان، تغییرات سریع و فراگیر، تقریباً در همه جنبه‌های زندگی می باشد که این خود به فشار روانی بسیار زیادی منجر می‌گردد. تحقیقات نشان داده می باشد که این عوامل به همراه گروه همسالان در کشاندن نوجوانان به مصرف مواد تأثیر دارند. یک نوجوان معمولی مانند یک بزرگسال، تجربه کافی برای رویارو شدن با احساسات ناشی از فشارهای روانی- اجتماعی را ندارد. مواد مخدر روان گردان به عنوان داروهای خود تجویزی در این شرایط فشارزا، توسط نوجوان مصرف می‌گردد. این داروها اختلالات روانی به همراه دارند. مواد مخدر و داروهایی که برای[1]– Alexithymia

[2]– Neuroses

  مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

]]>