تسمه، حفاظ، فلکه، کارگران، مکانیکی، کارگاه

های ثابت یا متحرک محفوظ گردد.
3- حفره های موجود در کف کارگاه و محل کار باید بوسیله درپوش هایی که اطراف آنها بیشتر از 5/2 سانتی متر درز نداشته باشند محفوظ باشند.
4- نرده ها باید از چوب، لوله، آهنهای پروفیل یا مصالح مقاوم دیگر ساخته شوند.
5- ارتفاع نرده ها از کف باید لااقل 90 سانتی متر باشد.
6- نرده های لوله ای لبه قانونی و پایه ها از لوله فلزی شماره 4 و لوله های فاصل یا وسطی حداقل شماره 5/2 باشند.
این مورد نیز در اکثر نرده های موجود رعایت نگردیده است.

7-3- احتمال گیر کردن دست و پا و یا لباس افراد شاغل بین غلطکها مربوط و نقاله ها و همچنین وسایل مکانیکی انتقال نیرو
نقاله های انتقال مواد ر واحد پیت زدایی فاقد حفاظ و یا کاور مناسب می باشند که این امر یکی از مهمترین نقص موجود در این واحد میباشد.
همانطوریکه می دانیم وجود کاور نه تنها باعث جلوگیری از ایجاد جراحت ها و صدمات بدنی می شوند بلکه از هدر رفتن مواد اولیه وهمچنین ایجاد آلودگی های محیط و هوا جلوگیری می نماید که این امر در این واحد بسیار مهم است زیرا بر اثر ریختن مواد در اطراف ماشین های انتقال و جمع شدن آنها آتش سوزی ناشی از جمع شدن باگاس که خود دارای الکل فراوانی می باشد و بر اثر بی احتیاطی برخی از افراد شاغل در آن واحد و همچنین نبود وسایل اطفاء حریق تمامی واحد پیت زدایی در آتش سوخت که این امر باعث وارد آمدن خساراتی در حدود 000/000/000/10 ریال گردید.
لذا استفاده از حفاظ برای نقاله ها و ماشین آلات در این واحد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که متأسفانه بدلیل برخی مشکلات و کم کاری های موجود در هر واحد صنعتی تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
لازم به توضیح است به دلیل سبک بودن باگاس و احتمال جابه جا شدن راحت باگاس بوسیله باد نبود کاور باعث آلودگی هوا شده که می تواند در اثر وجود ذات معلق در هوا و استنشاق ذرات پیت توسط کارگران باعث بروز بیماری های تنفسی و ریوی می شود و این نیز یکی دیگر از دلایل الزامی بودن استفاده از کاور و حفاظ برای ماشین آلات ونقاله ها را می رساند.
7-5- بدلیل وجود موانع و پاگیر بودن پاگردها و راهروهای مربوط به نقاله ها احتمال بروز حوادث ناشی از برخورد کارگران با این موانع موجود است.
در بررسی و بازدید از پاگردها متوجه موارد ذیل گردیده که این موارد از عوامل بروز حوادث در سطح کارگاه می باشند.
1- عدم جوشکاری مناسب کف پاگردها
2- داشتن اختلاف سطح بین دو پاگرد
3- وجود برآمدگی و فرورفتگی ها در کف پاگردها
4- عرض کم پاگردها موجب نزدیک شدن بیش از حد کارگران به ماشین آلات می شود.
7-6- امکان ایجاد حادثه برای کارگران در هنگام کار با ماشین های ابزار بدلیل عدم آموزش و رعایت اصول ایمنی
ایمنی وسایل انتقال نیرو
وسائل انتقال نیرو در کارخانه ها از نکات و کانونهای حوادث در کارخانه می باشد. لازم است کارفرمایان و کارگران نسبت به حساسیت این وسائل در بروز حوادث پی برده و با رعایت نکات ایمنی از ایجاد حوادث در این وسایل جلوگیری کنند.
متعاقب ماده 25آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها کلیه قسمتهای انتقال دهنده نیرو (ترانسمیسیون) از قبیل تسمه فلکه زنجیر و چرخ دنده و امثال آن و همچنین قسمتهایی از ماشین ها که امکان ایجاد سانحه برای کارگر داشته باشد باید دارای پوشش و یا حفاظ با استقامت کافی باشد. مطابق با ماده 1 آئین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسائل انتقال نیرو تمام قطعات متحرک خارجی موتورها و وسائلی که برای انتقال نیرو به کار می رود و همچنین کلیه قسمتهای ماشین طوری باشد که تصادم اشیا و یا اشخاص با قطعات متحرک غیرممکن باشد.
الف- حفاظ گذاری: در تهیه و ساخت حفاظ باید نکات زیر مراعات گردد:
1- محل آنها مؤثر و قابل اطمینان باشد
2- از دسترسی به قسمتهای خطرناک ماشین در موقع کار جلوگیری نماید
3- برای متصدی دستگاه در هنگام کار ناراحتی و مانعی ایجاد نکند
4- حتی الامکان موجب نقصان محصول نگردد
5- عمل آن به طور خودکار یا با حداقل کوشش انجام گیرد
6- متناسب با نوع ماشین و کار آن انتخاب شود
7- مانع روغن کاری، آزمایش، تنظیم و تعمیر ماشین نگردد
8- برحسب نوع ماشین، شرایط کار، دوام و استقامت لازم را داشته باشد
9- دارای ناهمواری، زبری، زوایای برنده و تیز نباشد تا ایجاد خطراتی ننماید
10- حفاظ باید بطرزی تهیه شده باشد که از بروز هرگونه خطری جلوگیری نماید
جنس حفاظها: حفاظها یا پوشش ها ممکن است از مصالح زیر ساخته شده باشند:
1- از اجزای فلزی، قطعات ریختگی، ورق آهن پر یا مشبک، فلز رخدار یا توری فلزی که روی قابی از نبشی، لوله یا میله سوار شده باشد
2- از چوب، پلاستیک یا مصالح دیگری که مناسب با وضع کار باشد
نصب: کلیه حفاظها باید بطور محکم به ماشین یا به کف کارگاه یا به دیوار یا به سقف نصب شده و در موقع کار ماشین حتماً در محل خود قرار گرفته باشند
نیرو را می توان توسط عوامل مکانیکی، هیدرولیکی و یا بادی (پنوماتیکی) از محرکه اصلی انتقال داد.
عوامل مکانیکی وسایل انتقال نیرو عبارتند از: دنده ها، مکانیزمهای میل لنگ، اهرم، پیچ و مهره، فلکه زنجیری، فلکه اصطکاکی (تسمه ای و طنابی)، محورها و اتصالات، اتصالات ممکن است به دو دسته یعنی اتصالات همیشگی و موقتی تقسیم شوند. به اتصالات موقتی کلاچ نیز می گویند که ممکن است برای شروع، توقف و حرکت، درگیر یا آزاد باشند.

خطر وسایل مکانیکی انتقال نیرو:
عمده ترین خطر و حوادث این وسائل عبارتند از:
1- گیر کردن لباس گشاد، آزاد و موی بلند ر محورها که سبب زخمی شدن کارگر می شود.
2- برخورد با کلیدها، پیچ و بست های برآمده تسمه ها و کانال ها، که ممکن است سبب کوفتگی و یا پارگی اعضا بدن شوند.
3- برخورد با برآمدگی ناشی از تسمه ها، پولی ها، دنده ها، نقاط قیچی کننده حاصل از مکانیزم محورها و اهرمها، بازوهای چرخ طیار و پره های پولی که ممکن است منجر به صدمه و قطع انگشتان یا دیگر اعضا بدن شوند.
علل حوادث فوق ممکن است به دلایل زیر باشند:
1- تماس ناخود اگاه و غیرعمدی با عوامل متحرک و چرخان وانتقال نیرو، که ممکن است در اثر این عضو بدن مستقیما با قسمت متحرک دستگاه تماس یافته، یا بطور غیر مستقیم به درون دستگاه کشیده شود.
2- روشن کردن غیر عمدی یک ماشین و یا موتور الکتریکی.
3- سرویس کردن قسمتهای مختلف ماشینی که در حال کار است.
4- جا انداختن تسمه ها هنگام خروج از فلکه ،در حالی که فلکه دستگاه هنوز در حال چرخش است.
5- در آوردن حفاظها قبل از قطع کامل برق
از دیگر خطرات وسائل مکانیکی انتقال نیرو می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- جمع شدن الکتریسیته ساکن در سیستم های محرکه اصطکاکی.
2- سروصدای زیاد ناشی از چرخ و دنده ها در وسائل انتقال نیروی مکانیکی
3- افزایش میزان گرد و غبار داربست، هنگام استفاده از اتصالات اصطکاکی و ترمزها.
معیار ایمنی: عمده ترین معیارهای ایمنی عبارتند از:
الف- حفاظ گذاری مناسب
ب- آموزش آزاد
حفاظ گذاری:برای جلوگیری از حوادث،مجهز بودن دستگاه به حفاظ سرخود، یکی از مهمترین معیارهای ایمنی ماشین آلات انتقال نیروی مکانیکی است. در نصب حفاظهای وسایل انتقال نیرو در صورتی که قرار است این وسایل از سقف ها،پلها و تیرهای سقفی آویزان شوند باید بار مربوطه برآورد شده بصورت بخشی از بار که بر روی پشت بام قرار می گیرد در نظر گرفته شوند. حفاظ باید موثر و مطمئن بوده از دسترسی به قسمتهای خطرناک ماشین جلوگیری به عمل آورد. روغنکاری خودکار، موثر تر از روغنکاری یا گریسکاری دستی است.
باید حفاظ متناسب با دستگاه انتخاب شده مانع روغنکاری ،آزمایش،تنظیم و تعمیر آن نشود. برای شروع و توقف ماشین، چرخش دستگیره هایی که تسمه ها را آزاد می کنند باید در کلیه قسمت ها، یک جهت عمل کنند. حفاظ ها باید طوری قرار گیرند که در هنگام خارج شدن تصادفی تسمه ها و زنجیرها در مسیر رفت و آمد دیگران و یا وسایل نقلیه نباشند. برای رسیدن کارگران به قسمتهای مرتفع ماشین، پله ها و نردبانهای سرویس و امداد در نظر گرفته شوند تا کارگران مجبور به استفاده از زیرپایی های موقت و یا سوار شدن برروی دستگاه نباشند. در جهت کاهش سروصدا، ارتعاش، الکتریسیته، ساکن و گرد و غبار آزبست اقدامات مفتضی صورت گیرد.
آموزش کامل افراد: دومین معیار مهم ایمنی، آموزش کامل افرادی است که باید با دستگاه کار کنند. این افراد هم از لحاظ نکات ایمنی و هم از نظر کار صحیح با دستگاه، باید آگاهی کامل داشته، آموزش های لازم را دیده باشند. عمده ترین نکاتی را که باید از آن آگاه باشند عبارت اند از:
1- هیچگاه از لباسهای گشاد، لبه دار، استین بلند و اویزان استفاده نکنند.
2- هیچگاه تسمه دستگاه را خیلی محکم نبندند زیرا این کار هم به تسمه و هم به بلبرینگ (فلکه) نیروی زیادی وارد می سازد.
3- هیچگاه از تسمه ای که زدگی دارد استفاده نشود.
4- مراقب باشند که هیچگاه قسمتهای برگرداننده تسمه، لبه های آن را نخورند زیرا این امر باعث بلند تر شدن یک سمت و کوتاه ماندن سمت دیگر تسمه خواهد شد.
5- هیچگاه نگذارند تسمه ای روی یک فلکه خراب کار کند.
6- هیچگاه با اهرم و یا میله آهنی، تسمه ای را که روی یک فلکه می چرخد نگه ندارند.
7- هیچگاه تسمه های بلااستفاده را روی محور انتقال رها نسازند بلکه آنها را در محل مخصوصی قرار دهند.
8- هیچگاه قبل از توقف کامل فلکه سعی در سوار کردن تسمه آن نکنند.
7-4- وسائل انتقال نیروی روغنی (هیدرولیکی):
خطرات:علاوه بر خطر ناشی ار دادن و گرفتن انرژی مکانیکی، ممکن است خطر ایمنی ماشین های ابزار پیشرفت انسان وصنعت، د رگرو یکدیگر است. در زمان های پیشین، انسان ها مجبور بودند که به وسیله دست و بازوی خود کارهای سنگین را انجام دهند و یا از وسایل و ابزارهای بسیار ساده نظیر بیل، داس و کلنگ استفاده کنند. این وسایل ساده به وسیله کوره کاری ساخته می شد و اغلب سنگ تراشی نیز بوسیله دست و با ابزار دستی صورت می گرفت. امروزه کارگران فلزکار برای شکل دادن به قطعات از ماشین ها و ابزار مکانیکی استفاده می کنند در ماشین های مدرن امروزی، قطعات طوری روی هم سوار می شوند تا ابزاری را بوجود آورند که خواسته ها و نیاز های افراد جامعه را تامین کنند. هر محصول یا دستگاه ساخته شده ای مانند گیره کاغذ، پیچ ومهره و یا وسائل نقلیه، محصول ماشین های ابزار بوده، اگر چه به صورت مستقیم در ساخت آن شرکت نداند ولی به وسیلۀ دستگاهی که آن نیز توسط ماشین های ابزار ساخته شده است تولید می شوند بدون استفاده از ماشین های ابزار افراد جامعه نمی توانند دارای زندگی مدرن ومرفه باشند.
ماشین افزار چیست: بنا به تعریف، ماشین افزار(machinetool) ماشینی است که به وسیلۀ نیروی برقی که ار الکتروموتور تامین می شود تسمه ویا چرخ دنده ها را به حرکت درآورده، به محور اصلی کار یا ابزار برش، منتقل کرده به آن حرکت دورانی یا حرکت خطی می دهد. سپس قطعه کار براده بردار ی شده، آن را به صورت مطلوب در می آورد. از این نوع ماشین ها برای فرم دادن فلزات استفاده می شود.
نکات عمومی: چنانچه گفته شده ، منظور از ماشین های ابزار، کلیه ماشین هایی است که امروزه در عموم کارگاه ها، از آنها استفاده می شود مانند ماشین مته، تراش، فرز، سنگ، چکش های ضربه ای وقیچی . این ماشین ها برای کاری هستند وبهتر است به صورت جداگانه بررسی شوند. اغلب این ماشین ها برای کاری خاص ساخته یا در نظر گرفته شده اند اما ماشین های ابزار مدرن معمولاً چند کاره اند.
به طور مثال ممکن است کارهای از قبیل تراش، مته کارورزوه کاری توسط یک ماشین انجام شوند. در ایمنی ماشین های ابزار باید قسمت های مختلف زیر مورد توجه قرار گیرند:
الف- نکات ایمنی در طراحی ماشین
ب- نکات ایمنی در طراحی کارگاه
ج- نکات ایمنی مربوط به متصدی دستگاه
د- رعایت قوانین مربوط به متصدی دستگاه

الف- نکات ایمنی در طراحی ماشین ها:
1- برای عملیاتی از قبیل بارگیری، تخلیه، تمیز کردن، تنظیم و تعمیر، باید ماشین کاملاً متوقف شود.
2- دستگیره ها، اهرم ها و کنترل های چرخدار باید طوری طراحی شوند که به هنگام اعمال نیرو به صورت ساکن باشند.
3- تا حد ممکن از تسمه های خطرناکی که از بین یک فلکه ثابت و متحرک ماشین می لغزند استفاده نشود و یا لااقل باید آنها را توسط حفاظ مناسبی پوشانید.
4- اپراتورها به طور مناسبی برای کار مورد نظر طراحی، به طرز صحیحی تیز و محکم بسته شده، با سرعت صحیح برش کار کنند.

ب- نکات ایمنی در طراحی کارگاه:
1- ماشین های ابزار باید طوری کار گذاشته شوند که فضای وسیعی برای انجام کارهای مختلف وجود داشته باشد. یک محفظه مناسب برای انجام عملیات کارهای تعمیراتی جاری امتحان کردن دستگاهها ساخته شود. علاوه بر آن دارای اتاق مجزا برای انجام کارهای دفتری و مقشه کشی باشد.
2- کناره ها و رهروها باید به اندازه کافی پهن باشند تا بتوان به راحتی ماشین ها را داخل یا خارج کرد. کناره ها باید حداقل 90سانتی متر پهنا داشته باشند به شرط آنکه محل داخل عبور لیفتراک نباشد. محل های عبور مرور و کناره ها خط کشی شوند.
3- باید دستگاه آتش نشانی را در محل مناسبی نصب کرد تا از تمام نقاط کارگاه قابل رؤیت باشد.
4- میزان صدا و نور، کافی و در حد استاندارد باشد.

ج- نکات ایمنی مربوط به متصدی دستگاه (اپراتور)
1 – باید افراد مناسب انتخاب شوند.
2-

]]>