پایان نامه ارشد

مقاله علمی با منبع : برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- قسمت 19

– رعایت انصاف با مالکان و ساکنان محل
– مشارکت مالکان و ساکنان در اجرای طرح
– حفظ هویت محل و بافت های اجتماعی آن
– اجرای طرح ها بر اساس تحلیل هزینه- درآمد
– تفکیک مجدد زمین و شکیل کردن پلاک ها
در این روش اصل بر تجمیع و تفکیک است . مالکان اراضی خود را مجری طرح عرضه دانسته و قیمت زمین مشخص شود. با تعریض معابر، ایجاد فضاهای خدمات عمومی ، اصلاح تاسیسات زیربنایی، تخصیص بخشی از زمین به عنوان زمین ذخیره ، پروژه اجرا می شود .
در این روش هزینه های اجرای طرح از سرمایه حاصل از زمین ذخیره که پس از اجرای طرح فروخته می شود و نیز منابع شهرداری با یارانه های دولتی و تسهیلات بانکی تاسیس می شود. عمده هزینه اجرای طرح که همان زمین است توسط مالکان و ساکنان عرضه می شود .
نتایج بازسازی و نوسازی در ژاپن مطلوب بوده است از جمله : اصلاح محیط زندگی ، بالا رفتن ارزش زمین ، تثبیت هویت اجتماعی محل ، توسعه خدمات عمومی ، کاهش سرمایه گذاری دولتی ، تثبیت بافت اجتماعی و افزایش درآمد حاصل از مالیات زمین .
این شیوه و روش ، ویژگی ها و محاسن بارزی داشته است که عبارتند از : 1- مردم محل مانند قبل از اجرای پروژه در محل باقی می مانند2-مالکین و ساکنین محلی هزینه های توسعه را متقبل می شوند 3- کاربری های زمین به طور موثر اجرا می شود و پلاک های زمین به طور متناسب تفکیک می شود 4- خدمات عمومی و تاسیسات شهری و معابر به شکل اصولی اجرا می شود 5- پروژه های بازسازی بر اساس تحلیل درآمد و هزینه ، تهیه و اجرا می شود (اژدری تشریق ،26:1383-25).

راهبردها سياست ها و اقدامات
1- باز گرداندن امكان سكونت و توسعه و ساماندهي محلات مسكوني 1-1- افزايش قابليت نفوذپذيري
2-1- پالايش هوا با محدود كردن حركت سواري و توسعه حمل و نقل عمومي و كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي
3-1- بازسازي، احيا و فراهم آوردن امكانات و نيازهاي خدمات محلي همراه با توسعه خرده فروشي ها، نيازهاي فرهنگي، بهداشتي و درماني
2-احيا و توسعه فضاهاي گردشگري و فرهنگي 1-2-حفظ و پيش بيني كاربري هاي مناسب براي بناهاي ارزشمند قديمي
2-2- توسعه فعاليت هاي فرهنگي، هنري و آموزشي
3-2- بازسازي و مقاوم سازي برخي بناهاي قديم نظير كاراژها كه هماكنون بلا استفاده مانده يا تبديل به انبار شده اند
4-2- انتقال برخي از کاربری های مزاحم پس از مكانيابي مناسب
5-2- توسعه پياده روها از طريق كاهش عرض سوارع روي خيابانها، همراه با ايجاد باغچه و درختكاري
6-2- آرام سازي منطقه از حركت سواره به تشويق مردم براي سكونت در محلات قدیمی مي انجامد كه خود ضامن امنيت اجتماعی است.
7-2- جذب سرمايه از طريق ايجاد امكانات جديد و آشنايي مردم از اين امكانات حيات بخش
8-2- تعادل بخشي بين كاربري تجاری با ساير كاربردهاي مجاور محور های مجهز و کاربری مختلط
3- انتقال يا متراكم كردن فعاليت هاي تجاري و اداري 1-3- تجميع و متراكم سازي فضاي فعاليت هايي كه به شكل خطي يا راسته اي توسعه يافته اند
2-3- انتقال عمده فروشي و انبارها و … و جايگزيني خرده فروشي ها راسته هاي گردشگري، كارگاههاي كوچك و صنايع دستي در تركيب با نمايشگاه ها و فروشگاه هاي عرضه محصولات همراه با انتقال انبارها و پاساژها از درون محلات
3-3- تغيير عملكرد يا كاربري بناها به فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي و گردشي
4-1- ارتباط فعاليت هاي شهري و فرشهري و متراكم نبودن كار در شعاع دسترسي حركت پياده