برق، مصدوم، تنفس، کارگاه، کارگران، کارگاهها

برای این منظور می توان هادی بودن محل را به وسیله آب پاشی نمودن آن با محلولی دوسود که به نسبت 100گرم در 5لیتر آب حل شده باشد بهبود بخشی.
کار در روی تاسیسات برقدار: برای کار در روی مدارات برقدار ابتدا جریان برق را قطع نموده، سپس تابلو اعلام خطردر روی کلید قطع و وصل قرار داد و عدم امکان اتصال مدار به برق تضمین شود. باید با قطع کلید روی مدارات الکتریکی کار نمود. چه این کلیدها اغلب دارای تیغه های جدا کننده (چاقویی ) برق هستند ممکن است در اثر سنگینی خود به خود به حال اتصال درآیند، رویش ایمنی برای کار در روی وسایل و تاسیسات الکتریکی این است که موارد زیر در ضمن کار تضمین شده باشد.
1- کلید جریان برق دستگاهها به طور مشخص در وضع قطع قرار گرفته باشد.
2- از هر گونه امکانی که باعث شود مجدداً وسایل الکتریکی تحت فشار برق قرار گیرند جلوگیری به عمل آید.
قبل از شروع کار در روی مدارات الکتریکی با کمک یک ولت متر یا تشخیص دهنده دیگر از قطع بودن جریان برق بوسیله کلید مطمئن شوید. همچنین قبلاً باید آزمایش شود که وسایل قطع کننده به خوبی کار می کند. یک نمونه از روش قطع مطمئن جریان برق این است که اهرم کلید را قفل نموده و نمونه دیگر بر داشتن فوزبیل و نصب پلاک اعلام کننده است.
انجام کاری که باید روی مدارات برق دار صورت گیرد: چنانچه برای انجام کار روی مدارات برقدار نتوان وسایل الکتریکی را از برق جدا نمود دستورات زیر را به دقت انجام دهید:
1- از دستکش های عایقی استفاده کنید که دارای منافذ نبوده و در وضع سالمی باشند.
2- از ابزارهای دسته عایق و سالم استفاده نمایید.
3- روی یک شیئی عایق مانند نیمکت چوبی، فرش لاستیکی، چوب خشک و غیره بایستید.
4- هادیهای برق دار و همچنین سیم نول را در منطقه کار عایق بندی کنید.
5- در حوالی هادی های لخت از کلاه و لباس کاری که تا روی کفش، بدن را بپوشاند استفاده نمائید.
راه حل جدید – قطع کننده های دیفرانسیل: ماده 36 از قانون 14 نوامبر 1962 فرانسه می گوید وسایل قطع کننده باید بتوانند بین فاز و بدنه دستگاه اتصالی پیش می آید قبل از اینکه بدنه وسایل به پتانسیل 24ولت نسبت به زمین در محل های خیلی هادی و 50ولت در سایر حالات برسد جریان برق را فوراً قطع نمایند و این شرایط در خصوصیات رله دیفرانسیل نهفته است. این وسیله از سه سیم پیچ اولیه و یک سیم پیچ ثانویه درست شده است که سیم های فاز و نول به آنها اتصال یافته و در مدار وسائل الکتریکی طبق شکل قرار می گیرند دو سر سیم پیچ ثانویه مستقیماً به یک رله مغناطیسی که روی مکانیسم قطع کننده جریان عمل می کند وصل شده است. این رله ها وقتی به کار می افتند که مه مجموع جبری سه جریان فاز صفر نباشد در صورتی که جریان رفت و برگشت به دستگاه یک مقدار نباشد باعث تغییر فلوی مغناطیسی در حلقه آهنی شده و طبق قانون اصل اساسی القاء باعث جریان شدیدی در سیم پیچ ثانویه می گردد که این جریان سبب تحریک رله می گردد و مکانیسم قطع کننده را به کار می اندازد زمان قطع جدید چند صدم ثانیه است حساسیت قطع کننده بستگی به تعداد دور سیم پیچ های فاز دارد یعنی در اثر اضافه شدن دو رسیم پیچ های فاز حساسیت بالا رفته و زمان قطع کمتر می شود. در عمل حساسیت متوسط 200تا 450 میلی آمپر است برای حساسیت های خیلی زیاد تا 25 الی 40 میلی آمپر است یعنی اگر فردی بین فاز و زمین قرار گرفت قبل از اینکه 25 میلی آمپر جریان از بدن او به زمین نشت نماید به عبارت دیگر پتانسیل فاز بدنه دستگاه نسبت به زمین به 24ولت برسد مولد جریان برق را قطع می کند.

روش نصب اتصال زمین دستگاهها:
در محل نزدیک به تابلوی برق کارگاه، چاله ای با عمق کافی تا آنجا که به رطوبت طبیعی زمین برسد حفر می شود. سپس یک سیم مسی، نقره ای یا آلومینیومی با مقاومت الکتریکی کم را به صفحه مسی به ابعاد 1×5/0 متر مربع و ضخامت 3میلی متر از طریق پرچ کردن یا جوش دادن، متصل می کنند. صفحه مذکور را به صورت تیغه ای در چاه قرار می دهند و اطراف آن را توسط خاک زغال، نمک طعام یا جوش شیرین تا روی صفحه، شفته و بقیه چاه را با خاک باقی مانده پر می کنند. سر دیگر سیم مسی را به بدنه فلزی تابلوی برق متصل و از بدنه تابلو یک سیم را (به غیر از سیم های فاز و نول ) برای اتصال زمین در نظر گرفته، به بدنه فلزی کلیه دستگاههای برقی موجود در کارگاه وصل می کنند. برای اطمینان از عمل کردن کامل سیم اتصال زمین دستگاهها، هنگام برقدار شدن احتمالی بدنه فلزی آنها نکات ایمنی زیر باید رعایت شود:
الف- حتماً در مسیر جریان برق دستگاهها جهت حفظ، نگهداری و قطع فوری جریان برق دستگاه، موقع وصل کردن برق به بدنه و ارتباط آن با زمین، از فیوزهای مناسب جریان استفاده شود.
ب- سیم اتصال زمین باید از صدمات مکانیکی و خورندگی مصون باشد و در مسیر آن نباید هیچ گونه فیوز یا کلید قطع کننده قرار گیرد.
ج- سیم های اتصال زمین نباید از نوع سیم های افشان باشند و باید از سیم های چند لای مسی یا آلومینیومی شماره 16 یا 25 استفاده شده، سالی یکبار توسط شخص مطلعی مورد بررسی و ازمایش قرار گیرد . در صورتی که مقاومت آن در اثر اکسید شدن زیاد شده، تعویض یا رفع عیب شوند.
د- برای اتصال زمین وسایل برقی قابل حمل بهتر است از پریزهای ارت دار استفاده شود.
ه- برای استفاده از سیم اتصال زمین در منازلی که فاقد چاه ارت هستند در صورتی که با انجام آزمایشات لازم، سیستم شبکه لوله کشی آب ساختمان مناسب برای انتقال سریع برق به زمین باشد می توان از لوله آب به عنوان اتصال زمین استفاده کرد.

نجات مصدومین برق گرفته
اگر فردی دچار برق گرفتگی شود باید برای نجات مصدوم از وسائل برقدار و انجام کمکهای اولیه به ترتیب زیر عمل نمود:
1- صورت امکان جریان برق باید از نزدیکترین کلید یا فیوز قطع شود و
در صورت عدم امکان قطع برق باید مراتب را به اطلاع اتفاقات شرکت برق و اورژانس رسانید.
2- فاصله زمانی که مامورین شرکت برق و اورژانس جهت برق و عملیات پزشکی به محل حادثه می رسند باید ازبا استفاده از وسال عایق برق مثل تخته خشک وابزاری که تماماً چوبی یا پلاستیکی باشند، سیم حامل برق را از بدن مصدوم جدا نمود ودر انجام این عمل باید مراقبت شود که شخص نجات دهنده با بدن مصدوم و یا سیم لخت برق دار تماس پیدا نکند.
3- پس از آنکه مصدوم از هادی برق دار جدا شده در حالت اغماء بسر می برد، اگر قلب و اعضاء تنفسی او آسیب ندیده باشد کافی است پنجرۀ اطاق را باز نموده وآمونیاک یا سرکه به نزدیکی بینی او گرفته تا استشمام کند.
4- اگر تنفس مصدوم منقطع و یا ضربان قلب او قطع شده باشد، این نشانۀ شوک الکتریکی است که فلج تنفس و یا قلب را بوجود آورده که در اغلب این یک مرگ دروغی است.
آمار نشان می دهد که اگر در دقیقۀ اول به برق گرفته کمک شود90% حیات و پس از 6 دقیقه کمک10% حیات وپس از 12 دقیقه کمک زنده ماندن شخص مصدوم به احتمال کم دیده شده است.
5- برای آنجام کمکهای اولیه به مصدمین برق گرفته تمام لباس های او را که موجبتنگی نفس می شوند جدا کننده، دهان مصدوم را ابتدا تمیز و دندانهای او را از یکدیگر جدا نموده ولای آنها را با مداد، دسته قاشق وغیره همواره باز باید نگهداشت تا دوباره دندانها قفل نشوند.
6- برق گرفته را به پشت خوابانده وزیر گردن اورا با لباس یا پتوئی قرار می دهند که سر به پشت افتاده وسینه جلو بیاید وراه تنفس آزاد شود.سپس بینی مصدوم را گرفته و هوا از طریق دهان به دهان به داخل سینه مصدوم دمیده می شود، پس از سه یا چهار مرتبه تنفس مصنوعی به مدت 15 تا 20 پانیه به تعداد 15 الی 20 بار ماساژ قلب بطور مداوم باید به مصدوم داد وعمل تنفس مصنوعی باید تا شروع تنفس مصدوم اجراء شود.
7- اگر در حین تنفس مصنوعی کمترین علامت حیات از قبیل حرکت لب ها یا لرز گونه ها در مصدوم ملاحظه شود عمل تنفس مصنوعی چند ثانیه قطع و به مصدوم امکان تنفس داده شود.
در صورت ملاحظه علائم حیات در برق گرفته به هیچ وجه نباید او را پس از بهوش آمدن مجبور به بلند شدن و راه رفتن نمود، بلکه مصدوم را باید روی برانکارد یا تخت خواب یا پتوئی خوابانده تا استراحت کند.
برای نجات مصدومین گاز گرفتگی نیز روش تنفس مصنوعی به همین طریق انجام می شود.

7-8 بدلیل عدم اندازه گیری نور در کارگاه و نبود هیچگونه استانداری امکان بروز خطر برای پرسیل وجود دارد
روشنایی در کارگاهها اهمیت بسیار داشته واصولاً کمتر کاری است که بدون استفاده از روشنایی انجام پذیر باشد. بطور کلی آنچه سبب روشنایی وموجب رویت جسم می شود، نور نامیده می شود ودر کلی نور می توان گفت که نور تشکیل شده از امواج الکترومانیتیک که طول آنها بین 380 تا 760 میلی میکرون بوده واز منابع نورانی انتشار می یابد.

نور طبیعی
مهمترین و با عظمت ترین منبع نورانی خورشید که قویترین و طبیعی ترین نورها می باشد و یکسان و یکنواخت در سطح بسیار وسیعی منتشر می شود که به علت همراه داشتن امواج مادون قرمز وماوراء بنفش غیر قابل رویت از موثرترین عوامل نابود کنندۀ ایجاد کنندگان بیماری های مختلف و مهمترین وسیله تولید گرما بشمار رفته و به جرات می توان گفت که نور ماه از این منبع لایزال سرچشمه گرفته و حیات کلیه موجودات به آن بستگی دارد.
با توجه به موارد مذکور باید ترتیبی داده شود که در کارگاهها حتی الامکان از نور طبیعی که بسیار مفید و موثر در انجام کارهاست بنحو کامل استفاده شود، البته ناگفته نامند که این عامل مفید می تواند عده ای از کارگران را نیز که مستقیماً وساعتها زیر تابش نور خورشید قرار دارند دچار عوارضی بنماید.

اهمیت نور در کارگاهها
نور در کارگاهها دارای اهمیت زیادی بوده تا جائی که می توان گفت پیشرفت در هر کار وحرفه و توسعه هر صنعت بستگی به وجود و کیفیت و کمیت نور دارد. وجود نور کافی و مناسب در هر کارگاه از نظر کمی وکیفی باعث می شود که اولاً میل ورغبت در انجام کار کارگران افزوده شده وبا دقت و مراقبت بیشتری کار کنند، ثانیاً مهارت و کاردانی کارگران بهتر شده وکارها را آسانتر انجام می دهند، از طرفی بازده کار کارگران اضافه شده وخستگی کمتری به آنها غلبه می نماید وقوای جسمی کارگران بویژه قدرت بینائی آنها محفوظ می ماند وعوارض روانی مثل تنبلی، کم حوصلگی، بی میلی، تنگی خلق وغیره در کارگران کمتر بوده واز همه مهمتر از میزان حوادث تا حد زیادی کاسته می شود.
با توجه با این نکات است که کارفرمایان باید توجه داشته باشند که هر خرجی برای تامین روشنایی بهتر و بیشتر در کارگاه بنماید نه تنها هدر نمی رود، بلکه چندین برابر نیز سود عایدشان می شود. مثلاً در یکی از کارخانجات بزرگ آمریکا با پرداخت 5000 دلار جهت بهتر نمودن سیستم روشنایی و 2800 دلار اضافه بهاء برق تعداد حوادث از 425 مورد به 170 مورد ومخارج درمان و پرداخت خسارات ناشی از حوادث از 15 هزلر دلار به 6000 دلار در سال تقلیل داده شد.
در دوایر پستی نیویورک با افزایش روشنایی محل کار از 33 شمع به 70 شمع بقدری بازده دست چینی مراسلات پستی زیاد شد که توانستند از تعداد کارمندان پست به نسبت قابل توجهی کاسته واز این راه معادل چندین برابر برق مصرفی صرفه جویی وازهزینه بکاهند.

واحد روشنایی:
واحد روشنایی لوکس است وآن مقدار روشنایی است که بر یک صفحه که به فاصلۀ یک متر از منبع نورانی به شدت یک شمع بطور عمودی بتابد.

شدت نور:
شمعی به قطر 2 سانتی متر که در هر ساعت 776/7 گرم موم را هنگام روشن بودن بسوزاند نوری تولید می کند که بعنوان واحد شدت روشنایی( شمع) انتخاب می شود.
لازم به توضیح است که شدت نور شمع بصورت استاندارد عبارت است از شدت نوری که از یک سانتی متر مربع پلاتین ذوب شده با خط عمود به یک سطح که در فاصله یک متری از آن قرار دارد ساطع شود. مقدار روشنایی یک سطح از رابطه زیر بدست می آید:

E: مقدار روشنایی به لوکس
I: شدت روشنایی به شمع
D: فاصله منبع نورانی تا سطح نورانی
a: زاویه بین خط نورانی و خط عمود بر سطح نورانی
روشنایی در کارگاهها می بایست بطور طبیعی یا مصنوعی و متناسب با نوع کا ومحل تامین شود، در استفاده از نور طبیعی یا نور روز همانطور که میدانید میزان روشنایی بر حسب ساعات مختلف روز و تغییرات جوی و فصول سال تغییر می کند، مثلاً در ساعات 3 بعد از ظهر در هوای ابری ودر کنار پنجره یک کارخانه همکف با زمین روشنایی 185 لوکس ودر همان وضع در ساعت 13 در یک میدان بزرگ شهر 3500 لوکس روشنایی طبیعی وجود دارد.
روشنایی طبیعی در کارگاهها
برای آنکه نور طبیعی وارد کارگاه شود، باید با توجه به نوع کار مجموعه سطوح پنجره ها ویا سقف شیشه ای مورد استفاده در کارگاه حدود 3/1 تا 4/1 سطح کف کارگاه انتخاب شود وسقف کارگاه نیز به رنگ روشن باشد.
به منظور استفاده از حداکثر نور در روز باید پنجره ها 20/1 متر از کف محل کار ارتفاع داشته باشد و رنگ دیوارها نباید نه زیاد روشن ونه تیره باشد. رنگ آبی برای کارگاهها پرنور، رنگ کرم برای محل های کم نور مناسب بوده وبهتر است از رنگهای روغنی براق استفاده نشده واز رنگ روغنی مات استفاده گردد.

روشنایی مصنوعی در کارگاهها
منابع تامین نور کارگاهها بصورت مصنوعی از سوختم مواد نفتی، مواد جامد وموم،مواد گازی و روشنایی برق بدست آید.
برای استفاده از روشنایی در معادن زیرزمینی از ژنراتور برق، برق باطری و یا چراغهای کاربید استفاده می شود.سیستم روشنایی با برق ژنراتور با رعایت اصول

]]>