برج، فولاد، استینلس، ؟   آیا، کندانسور، گالوانیزه

>

 

در این مرحله فلزاتی که در ساختار کل سیستم برج خنک کن به کار رفته ولازم است در برابر خوردگی محافظت گردند ، شناخته می شوند .برای این کار اجزاء مهم سیستم شامل قسمتهای زیر مورد بررسی قرار می گیرند :

 

 

 • تیوبهای چیلر ( کندانسور ) مس ، استیل ، فولاد گالوانیزه ، فولاد نرم

 

 • صفحه لوله کندانسور : فولاد نرم فولاد گالوانیزه ، استیلس استیل ، آلیاژ مس

 

 • برج خنک کن : فولاد گالوانیزه ، استینلس استیل

 

 • خطوط لوله برج خنک کن : فولاد نرم ، مس استینلس استیل

مرحله 2 : تعیین طرح تمامی تجهیزاتی که آب برج با آنها در تماس است .طرح تجهیزاتی که با آب برج خنک کن در تماس می باشند معلوم می کند که در کجا وچطور خوردگی وتخریب بروز خواهد کرد :

 

 • تیوبهای چیلر ( کندانسور ) : با سطح لوله صاف با سطح لوله شیار دار

 

 • مبدل حرارتی از نوع صفحه وفریم

 

 • مبدل مبدل حرارتی آب خنک کننده : آب در داخل لوله ها ، آب در بیرون لوله ها

 

 • صفحه لوله : با روکش بدون روکش

 

 • محفظه آب ک با روکش ، بدون روکش نوع آندها

 

 • برج خنک کن ک جریان متقاطع ، جریان مخالف چگونگی آبریزش در برج

 

 • سازنده داخل برج : پلاستیک pvc استینلس استیل ، چوب

 

 • ساختار برج : نوع چوبی ، فایبر گلاس ، بتنی

 

 • مرحله 3 : شناخت چگونگی عملکرد سیستم

شناخت نحوه عملکرد سیستم آب خنک کن از این نظر لازم است که معلوم می کند خوردگی ، رسوب ومسائل بیولوژیک کجا وچه وقت بروز می کنند :

حداکثر سرعت جریان آب خنک کننده در لوله ها ؟ آیا جریان آب مداوم است یا پریودیک ؟

 

آیا هر چند وقت آب راکد می شود ؟ وبرای چه مدت ؟

 

آیا کنترل PH آب مطلوب است ؟

 

آیا سرریز اب کنترل می شود ؟

 

مرحله 4 تعیین کیفیت مطلوب آب

 

با تعیین کیفیت مطلوب آب برج خنک کن میزان مواد معدنی موجود در آب که باید توسط برنامه تصفیه اب تحت کنترل قرار گیرد معلوم می شود مهم چیزهایی که باید مورد توجه قرار بگیرد عبارتند از قابلیت هدایت سختی اهکی ، قلیائیت ، مقدار سیلیکا وکلرایدها .

 

مرحله 5 ک تعیین محدودیتها

 

با شناخت حدود مواد شیمیایی یا PH معلوم می شود که کدام مواد جهت تصفیه اب باید مورد استفاده قرار بگیرد :

 

فلزات 0 مثل روی ومولیبدن )

 

موادی از قبیل فسفاتها ، نیتریتها ؛

 

PH ( حداکثر /حداقل )

 

قابلیت هدایت ( حداکثر )

 

هالوژنها ( از قبیل کلرین ، برومین ، ازن )؛

 

زیست کش های غیر اکسید کننده ؛

 

مقادیر مواد شیمیایی که در تصفیه آب برج خنک کن به کار می روند .

 

مرحله 6 : تعیین اولویتها ی حفاظتی :

 

مشخص کردن اولویتها حفاظتی مطلوب با مواد نیاز یکی از مهم ترین تصمیماتی است که باید اتخاذ شود با تکلیف طراح برنامه آب را معلوم کرد .

]]>