آموزشی

بتن، هیترهای، خورشیدی، پوکه، قیمتهای، گرمایی

یخ و دیگر مایعات، تفاوت در نحوه نگهداری از سرما، تفاوت و سنسور و عملکردهای کنترلی، پیدا شدن سرب (در لوله)، افت پمپ بسته شدن لوله ها یا تبادلات حرارتی، سطح مایع و فشار، بالا رفتن فشار هوا و عملکرد اتوماتیک (خودکار) سوپاپ باید هر چند سال یکبار یا هر زمان که مشکلی بر اساس نوع سیستم پدید آمد کنترل شود. این اجزا می تواند جلوی عملکرد مجموعه گرمایی خورشیدی را بگیرد و باعث شود که سیستم بر مبنای سوخت بدون در نظر گرفتن اینکه کاربرد هیچ اطلاعی از خرابی مذکور ندارد به کار خود ادامه دهد.

3-3- برنامه های محافظتی:
اعتبارات مالیاتی در زمانهای گذشته و در بعضی از ایالات وجود داشت تا مردم به استفاده از این سیستم تشویق شوند. بعضی از کاربران پیشنهاد کرده اند یا هنوز هم پیشنهاد می کنند که از شدت و حدت این مسئله کاسته شود. منطقه خودمختار ساکرامنتو پیشنهاد کاهش در استفاده از این سیستم را داده است.
شرکت مدیریت کیفیت هوا کرانه جنوبی به تازگی استانداردهایی برای هیترهایی که با گرمای سوختن گاز آب را گرم می کنند وضع کرده است که به علت سخت گیری بیش از حد نیاز به هماهنگی بیشتر را الزامی نموده است.
4- مسائل محیط زیست:
کاربرد هیترهای آبی خانگی خورشید منجر به استفاده از انرژی بهبود یافته و کاهش در درخواست انرژی می شود. تقاضاهای انرژی کاسته شده مزایای زیست محیطی فراوانی از جمله کاهش در میزان انرژی به نسبت هیترهای آبی گرم شونده با سوخت، کاربرد کمتر سوختهای بکار رفته از گیاهان (فسیلی)، کاهش انتشار انرژی و کاهش نیاز به ایجاد سوختهای جدید گیاهی دار است.
5- مراجع:
– کتل 1991 – هیترهای آبی خورشیدی، دستورالعمل مصرف کننده، سازمان صنایع انرژی خورشیدی فلوریدا .
– لس نلسون، سازمان صنایع انرژی خورشیدی کالیفرنیا (ریاست) 1991- نامه ای به آقای زوریخ پیرویسیان، شرکت مدیریت کیفیت هوای کرانه جنوبی 22/10/1991. این فهرستهای موضوعی قیمت و میزان کاربرد برای تنوعی از سیستم های گرمادهی آب خورشیدی کالیفرنیای جنوبی است.
– شرکت مدرک دهی و میزان سنجی خورشیدی 1991. دستورالعمل SRcc مدارک درجه بندی هیترهای آبی و کالکتور خورشیدی – دسامبر، واشنگتن DC.
6- مراکز تماس:
– صنایع انرژی خورشیدی کالیفرنیا خیابان ریورسایه 801 – سوئیت 201 – روزویل …
– مرکز انرژی خورشیدی فلوریدا – 30 – جاده ایالتی 401 – کیپ کاناورال …
– سازمان صنایع انرژی خورشیدی فلوریدا – خیابان کروم سوئیت A2 – هومستید
– شرکت مدرک دهی و درجه بندی خورشیدی 777 کاپیتول جنوبی سوئیت 805 – واشنگتن DC…

VIII – هیترهای آبی پمپ گرمایی:
هدف: گرمادهی به آب – بخش (سکتور): خانگی
توضیح:
به کارگیری: بدوا کاربردی مشابه با انواع ذخیره خانگی دارد بجز آنکه بازدهی آن 2 تا 5/2 مرتبه بیشتر است.
کاربرد مصرف کننده: هیترهای آبی پمپ گرمایی، هوای اطراف کویل تبخیر کننده را سرد و بی رطوبت می سازند. این مسئله زمانیکه خنک سازی مدنظر است دارای فایده است ولی در زمانی که خنک ساختن مورد نیاز نیست یک نوع ضرر محسوب می شود. بعضی از انواع به نحوی طراحی شده اند تا گرمای تلف شده از تمام سیستم و نیتلاسیون را جمع آوری می کنند.
وضعیت پیشرفت: هیترهای آبی پمپ گرمایی به طور تجارتی در ایالات متحده به فروش می رسند. فروش به میزان کمتر از %1 هیترهای آبی الکتریکی است. انیستیتوی تحقیقات انرژی الکتریکی (EPRI) مسئول حمایت از کاهش هیترهای آبی پمپ گرمایی است.
هزینه ها:
هزینه کاربرد این نوع بین 850 تا 1700 دلار است که شامل هزینه نصب نمی شود. میزان باز پرداخت بین پنج تا نه سال است که بسته به کاربرد آب گرم و تأثیر هیتر آبی که جایگزین می شود دارد.
کاربرد:
نصب: هیترهای آبی پمپ گرمایی باید در محلی که میزان هوای مناسبی در دسترس است یا حداقل هوا در گردش (سیر کوله شدن) است باشد تا به منابع گرمایی لازمه دسترسی حاصل گردد. لوله کشی مناسب نیز باید صورت پذیرد.
نحوه نصب:
انواع اولیه این گونه هیترها شهرت به غیر قابل اعتماد بودن داشتند اما انواع امروزی بسیار قابل اعتمادترند.
برنامه نگهداری:
بعضی از سازمان های (مرتبط)، مالیاتی برای نصب این گونه هیترها منظور داشته اند. این اداره هنوز در مرحله آغازین است و شامل یک برنامه گسترده با هدف جمع آوری گرمای تلف شده از سیستم های انتشار هوا (وینتلاسیون) می باشد.
مسائل زیست محیطی:
استفاده از هیترهای مزبور منجر به افزایش در کاربرد انرژی و کاهش درخواست انرژی می شود. کاهش انرژی مورد نظر، منابع زیست محیطی در کاربرد کاهش سوختهای حاصل از گیاهان، کاهش انتشار سوختهای گیاهان و کاهش نیاز به ساخت گیاهان جدید برای مصارف انرژی از جمله این منافع هستند.
هیترهای آبی پمپ گرمایی از 22-R بعنوان خشک کننده پمپ گرمایی استفاده می کنند. R-22 یک هیدروکلر فلورکربن (HcFc) است که مسئول هر دو فرآیند تجربه ازون (ODP) و گرم شده جهان (GWP) (1991) می باشد. این مسائل زیست محیطی باعث عملکردها و تنشهای فراوانی برای جایگزینی این گاز شده است. بعلاوه ی (GWP, ODP)، جایگزین این گاز باید شامل سنجش موارد همچون غیر سمی بودن، غیر التهابی بودن و پایداری شیمیایی عدم عمل بر روی بدن باشد. تحقیقات هنوز در جریان است تا یک منبع انرژی پاک که منبعی مناسب برای جایگزین R-22 است حاصل شود. بعضی انواع مواد دو گانه و سه گانه بعنوان جانشینان احتمالی R-22 مطرح شده اند اما هیچ گونه پیش فرضی در این زمینه وجود ندارد که هیچگونه می توانند جایگزین R-22 شود. (1990) بعضی از سازمان ها خواستار ممنوعیت کامل تولید HcFc تا سال 2005 شده اند. گرچه هیچ گونه جایگزین مناسبی برای R-22 تا به حال کشف نشده است، اما بر روی ماده جایگزین HcFc ممکن است منجر به ارتقاء نوع خاصی از جایگزین مناسب تا انتهای قرن حاضر شود.
پوکه صنعتی در بتن سبک و نیمه سبک
بتن سبک سبکدانه از مخلوط کردن دانه هاى سبکدانه با سیمان و آب بدست مى آید-دوغاب سیمان عمل بهم چسباندن دانه ها به یکدیگر و ایجاد پیوستگى در دانه هاى سبکدانه را انجام مى دهد. افزایش ماسه بافت بتن را پیوسته تر و در نتیجه تخلخل را کاهش مى دهد. با این عمل حجم هواى داخل بتن کاهش و در عوض استحکام ساختار بتن افزایش پیدا مى کند . این نوع بتن ساخته شده از سیمان، سبکدانه، ماسه و آب، بتن نیمه سبک نامیده مى شود.

این دو نوع بتن اصولأ براى نیل به هدف سبک کردن در صنعت ساختمان به کار گرفته مى شود. مصرف سبکدانه ضمن کاهش وزن فضایى بتن هدایت حرارتى بتن را نیز فوق العاده کاهش مى دهدمقاومت فشارى
بتن سبکدانه با وزن فضایى بین 750 تا 1500 کیلوگرم بر متر مکعب داراى مقاومت بسیار عالى است. بطور نمونه بتن سبکدانه که به صورت مکعب 15×15×15 سانتى متربا وزن فضایى1500کیلوگرم بر متر مکعب(وزن خشک) در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران تحت آزمایش مقاوت فشارى قرار گرفت، مقاوت 28روزه آن به 208کیلوگرم بر سانتى متر مربع بالغ گردید.تولید سه نوع بتن مطابق توصیه فرم (Comite europeen du Beton C.E.B) یا کمیته اروپایى بتن با مشخصات زیر انجام مى گیرد.
تیپ structural) S) با وزن فضایى 1600تا 1900 کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت فشارى بیشتر از 600 کیلوگرم بر متر مربع
تیپ Isolant Structural) I.S) با وزن فضایى 1450 تا1600 کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت فشارى 450 کیلوگرم بر متر مربع
تیپ Isolant) I) با وزن فضایى کمتر از 1450کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت فشارى حداقل 250 کیلوگرم بر متر مربع دانه کاربرد بتن هاى سبکدانه
بتن سبکدانه داراى کاربردهاى فوق العاده وسیع بوده که اهم آنها به شرح زیر است. _ شیب بندى و پوشش هاى سقف و کف_ پرکننده سبک و افزایش هواى لایه بندى ها_ تولید بلوک هاى سبک ساختمانى عایق و باربر_ پانل هاى ساندویچى پیش ساخته
مزایاى کاربرى بتن سبکدانه
_ وزن فضایى کاهش یافته و راحتى و آسانى حمل و نقل_ ایزولاسیون حرارتى و بادوام به دلیل نسج سلولى دانه ها و توده هواى بسیار زیاد بین و داخل دانه ها_ مقاومت فوق العاده در مقابل آتش و عدم ایجاد گازهاى سمى در آتش سوزى_ کاهش هزینه هاى دستمزدى و سرعت بخشیدن به کار به دلیل سبکى بتن_ سهولت ماله کشى و اندودهاى سنتى به دلیل نسج باز و رویه زبر بتن سبکدانه_ مقاومت بسیارخوب در مقابل فشارهاى وارده_ ضریب هدایت حرارتى فوق العاده پایین_ عایق بسیار خوب براى صدا با ضریب بسیار مناسب جذب آکوستیک

پوکه معدنی چیست؟
پوکه معدنی دانه های سبک حاصل از فعالیتهای آتشفشانی است . مزیت عمده پوکه معدنی نسبت به مصالح ساختمانی مشابه از قبیل شن و ماسه، وزن مخصوص بسیار کم 0)، دارا بودن درجه سختی بالا و نیز تخلخل / آن (حدود 7 فراوان می باشد. رنگ این ماده معدنی سفید یا خاکستری مایل به سفید یا زرد است . پوکه معدنی دارای دانه بندی های متفاوت از ذرات غباری تا قطعات بزرگ با قطر بیش از 100 میلیمتر است.هر یک از اندازه های فوق برای مصارف بخصوصی کاربرد دارند. نمونه ای از نحوه استخراج پوکه معدنی به صورت عدسی هایی با قطر 50 تا 100 متر و ارتفاع حدود 5 متر در زیر لایه هایی از خاک و سنگ وجود دارد. پس از حفر ترانشه توسط بلدوزر عملیات باطله برداری یعنی برداشتن سنگ و خاک از روی لایه های پوکه معدنی انجام می شود. درمرحله بعد عملیات بارگیری به کمک لودر صورت می پذیرد.ماده معدنی به وسیله کامیون کمپرسی از محل معدن حمل می شود.
سابقه مصرف پوکه معدنی مهندسین رومی در گذشته از این ماده معدنی رساختمان های باستانی سال 1348 شمسی ( 1969 میلادی ) استفاده می کردند . در حال حاضر علاوه بر مصرف داخل ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات متحده عربی، عربستان و… نیز صادر می گردد.
**خواص پوکه معدنی
•وزن مخصوص پائین ( 5/ 0 تا 7 / • ) به طوری که روی آب شناور می ماند
• عایق صدا، گرما و سرما
• مقاوم در مقابل آتش سوزی؛ به طوری که تا 760 درجه سانتیگراد هیچ تغییری در حجم و شکل آن حاصل نمی شود. نقطه ذوب این ماده معدنی 1342 درجه سانتیگراد می باشد.
• استحکام؛ بتون و مصا لح تشکیل شده از پوکه معدنی از میزان بالای دوام نسبت به وزن برخوردار می باشد. موارد مصرف • جهت شیب بندی بامها و کف ساختمان (دانه ها و ذرات کوچکتر از 40 میلیمتر).
• برای تهیه بلوکهای سبک سقفی و دیواری، مو زائیک سبک، بتون سبک، برای قطعات باربر سبک و قطعات جدا کننده ( دانه ها و ذرات کوچکتر از 15 میلیمتر)
• بعنوان عایق صدا برای موتور خانه ها و مح لهای صدادار (دانه های 2 تا 40 میلیمتری)
• بعنوان عایق حرارت برای سردخانه ها، گرمخانه ها و پوشش لوله های حرارتی (دانه های 2 تا 40 میلیمتر)
• برای استفاده کشاورزی در مناطق کم آب به دلیل خاصیت جذب و نگهداری آب (از ذرات ریز تا دانه های 30 میلیمتری)
• برای رنگبری پارچه ها (قطعات 20 تا 50 میلیمتری)
• برای استفاده در ساختمان سدها، اسکله ها و پلها (ذرات پودر مانند)
• نکته قابل توجه اینکه بتون ساخته شده از پوکه معدنی علاوه بر سبکی، در مقابل عوامل مختلف مختلف محیطی نیز دارای استحکام و مقاومت فوق العاده ای می باشد.
• مخلوط این ماده با آهک شکفته تشکیل نوعی سیمان طبیعی را می دهد که در زیر آب و بیرون آب سخت می گردد در صنعت سیمان می توان از این م اده معدنی به عنوان یکی از اجزاء مهم تشکیل دهنده سیمان استفاده نمود.
•درصد اختلال تا 40 % سیمان پرتلند پوزولان
•درصد اختلاط بیش از 40 % سیمان پوزولانی

پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی
قیمتگذاری محصولات صنعتی به روش حسابداری و جلوگیری از عملکرد قیمتهای اقتصادی بر تحولات تولیدی و اصتقادی کشور، اثرات منفی و ویرانگر مهم و بنیادی خواهد داشت. در این قسمت، برخی اثرات و پیامدهای مهم و مخرب قیمتگذاری بیان خواهد شد.
جلوگیری از علامت دهی قیمتهای اقتصادی
چون در تعیین قیمتهای حسابداری، وضعیت تقاضا نسبت به عرضه مورد توجه قرار نمی‌گیرد، قیمتهای تعیین شده علامتی را در زمینه میزان کسری یا فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بر ندارد. در چنین شرایطی، قیمتهای اعلام شده نمی‌تواند سرمایه گذاران و منابع اقتضادی را به طرف تولید کالاهای مورد نیاز هدایت نماید. در چنین حالتی، فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور باید توسط یک دستگاه اداری تعیین و اعلام شود و با اعظای امتیازاتی نظیر ارز دولتی یا پرداخت سوبسید مستقیم، سرمایه گذاران و امکانات اقتصادی را به سمت تولید کالاهای مورد نیاز که با روشهای اداری تعیین شده است، برانگیخت و حرکت داد. با توجه به ناتوانی و عدم کارایی نظامهای اداری، و با توجه به کمبود منابع دولتی برای استمرار پرداخت سوبسید یا ارزیهای ارزانقیمت، و با توجه به مسائل و مشکلاتی که به لحاظ تفاوت قیمتهای واقعی بازار و قسمتهای محاسباتی از نظر توسعه فساد برای نظام اداری کشور ایجاد می‌شود، و بالاخره با توجه به اینکه اعطای امتیازات دولتی، زمینه کشب سودهای بادآورده را برای کسانی که آن امتیازات را می‌گیرند فراهم می‌کند، و این سودهای بادآورده به کسانی می‌رسد که یا رابطه و نفوذ دارند یا بخشی از آن سود را به عوامل اداری موثر در تصمیمگیری می‌دهند و زمینه فساد در دستگاه اداری را فراهم می‌نمایند، جایگزینی علامت دهی قیمتها با یک ماشین اداری نتیجه بخش نبوده و فاقد کارایی است. البته دستگاه اداری می‌تواند به عنوان مکمل یا تقویت کننده علایم قیمتهای اقتصادی مقید و موثر باشد،

]]>