دانشجویی

انواع محیط زیست//پایان نامه آلودگی هوا

انواع محیط زیست
به طور کلی می‌توان محیط زیست را به دو نوع تقسیم کرد:

  1. محیط زیست طبیعی
  2. محیط زیست انسانی(اداره کل محیط زیست بوشهر، پیشین ص 5)

 
1-3- انواع آلودگی‌های زیست محیطی
آلودگی‌های زیست محیطی انواعی دارند که مهمترین آنها عبارتند از: آلودگی‌های هوا، خاک، صوت، شیمیایی و هسته‌ای.(قوام پیشین، ص 4)
1-4- نگاهي به وضعيت محيط زيست
بررسي اجمالي سرگذشت انسان نشان مي‌دهد كه تعامل بشر به عنوان جزئي از طبيعت با محيط پيرامونش، سه مرحله را شامل مي شود؛ اين سه مرحله عبارتند از: دوران تسلط طبيعت بر انسان، دوران تسلط انسان بر طبيعت و دوران تعامل و همگرايي انسان و طبيعت. دوره ي اول در برگيرنده ي عصري است كه در آن بشر كاملا مقهور طبيعت بوده و قادر نبوده دخل و تصرفي در طبيعت انجام دهد. در اين دوره كه با پيدايش و آفرينش انسان شروع مي شود، اگر بشر تصرفي جزئي هم درطبيعت و محيط زيست خود داشته است، ضرري نداشته و طبيعت به راحتي اين تصرفات را تحمل، جبران و بازسازي كرده است؛ به طوري كه مي‌توان گفت، در اين دوره، محيط زيست به صورت بكر و دست نخورده باقي ماند. در مقايسه با دوره ي اول، دوره ي دوم از زندگي انسان را شايد بتوان دوران غلبه و تسلط انسان بر محيط زيست دانست. اين دوره، عصر ايجادِ تمدن‌هاي صنعتي است. بشر با دستيابي به صنعت ماشيني و به وجود آوردن كارخانه‌هاي كوچك و بزرگ، رابطه ي خود را با طبيعت متحول كرد؛ بدين صورت كه براي افزايش توليد، منابع بيشتري را مورد بهره برداري قرار داد و در نتيجه صدمات بيشتري را به طبيعت وارد كرد و در اثر اين امر، طبيعت رو به تخريب و نابودي گذاشت. در اين دوره، بشر اين امكان را يافت كه با تصرفات بي‌رويه «تعادل اكولوژيك» طبيعت را بر هم زده و علاوه بر تخريب محيط زيست، آلودگي آن را نيز موجب شود.  رفتار او در اين دوره به گونه اي بود كه فكر مي كرد مالك زمين است، نه ساكن آن؛ لذا پيشرفتِ خود را، پيروزي به حساب آورد، حتي اگر اين پيروزي، تخريبِ بخش‌هايي از محيط زيست و طبيعت را در پي داشته باشد.(انصاری پیشین، ص 3)
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا

نوشته ای دیگر :   پایان نامه حقوق ادغام شرکت‌ها -تعریف شرکت‌های تجاری