اتوماسیون، کمیته، امداد، کارکنان، امدادامام، اتومایسیون، خمینی(ره)، موسسه، نهاد، خمینی(ره)استان، انقلابی، انقلاب

دانلود پایان نامه

مسائلی از جمله هرز رفتن انرژی کارکنان، کندی در انجام وظایف سازمانی و اختلال در شبکه و کاهش کارآیی آن می گردد. بدیهی است رفع این مساله نیز مستلزم ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی است که صد البته هزینه بر و زمان بر است.
4-3-5 تدوین برنامه راهبردی سیستم اتوماسیون اداری
همان طور که تدوین برنامه راهبردی برای سازمان مفید است، در رابطه با استفاده از سیستم اتوماسیون اداری داشتن یک برنامه راهبردی امری ضروری و مهم تلقی می شود. و باید سازمان دورنما وچشم انداز خود را در رابطه با این سیستم ترسیم نماید.و این برنامه به صورت برنامه های کاربردی و عملی به تمامی واحدهای تابع خود ابلاغ نماید تا همه آنها در جهت واحد حرکت کرده و از هر گونه دوباره کاری و اتلاف وقت ومنابع و انحرافاتی که ممکن است از برنامه اصلی صورت پذیرد، جلوگیری بعمل آید.
5-3-5 فراهم آوردن زیر ساخت های لازم
لازمه اساسی بروزرسانی و اجرای کامل سیستم اتوماسیون اداری در سازمان فراهم آوردن زیرساخت های لازم است، مانند افزایش پهنای باند، ارتقاء سیستم های سخت افزاری کامپیوترهامانندcpu، Ram، VGA و…،به کارگیری سیستم تلفن بروز و پیشرفته، استفاده از خطوط تلفن دیجیتال به جای آنالوگ از الزامات اساسی برای به کارگیری هرچه بهتر سیستم اتوماسیون اداری و بالا رفتن بهره وری و کارآیی پایدار می باشد.
6-3-5 طراحی نرم افزارهایی متناسب با وظایف واحدهای مختلف سازمان
سازمان می توانداز طریق انعقاد قرارداد با شرکت هایی که در زمینه طراحی نرم افزارهای تخصصی، تجربه و مهارت کافی دارند. متناسب با نیاز و خواسته واحدهای گوناگون، مناطق جغرافیایی مختلف، فرهنگ ها و باورهای متفاوت و سایر موارد اقدام نموده و زمینه را برای کار کردن هر چه راحتر با این سیستم فراهم آورد.
7-3-5 ایجادمکانیسمهای تشویقی مناسب در راستا تشویق کارکنان
مدیران می توانند با استفاده از مکانیسمهای تشویقی موجود از کارکنانی که در انجام وظایفشان با استفاده از سیستم اتوماسیون ادری سرآمد هستند، زمینه را برای ایجادانگیزه در پرسنل ایجاد نموده و باعث شوند که کارکنان با میل و رغبت بیشتری برای یادگیری این سیستم تلاش کنند، در واقع این مکانیسم باعث می شود که سیستم اتوماسیون اداری با سرعت بیشتری در تمام سطوح سازمان جا باز کرده و کارکنان از آن استفاده نمایند.
8-3-5انتخاب یک تیم خبره از کارشناسان رشته های مختلف
مدیران می توانند با انتخاب یک تیم از رشته های مختلف از جمله فناوری اطلاعات، رایانه، مدیریت، روانشناسی، حسابداری، حقوق، جامعه شناسی و…،زیر نظر مدیر منظقه به منظور بررسی نیازهای آموزشی کارکنان و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری منطقه و سازمان اقدام نمایند، این گروه می تواننددر به روز نمودن سیستم ها و نرم افزارهای مرتبط و سایر موارد نقش اساسی و کلیدی ایفانمایند.
9-3-5 حذف سیستم های موازی
ازجمله موارد مشاهده شده در سازمان وجود اسناد و بایگانی سنتی و موازی با بایگانی الکترونیکی می باشد، که این موضوع از دو بعد قابل بررسی است، نخست اینکه به نظر می رسد در سازمان آنچنان که باید نسبت به سیستم اتوماسیون اداری باور و اعتماد کافی وجود نداردکه بایستی مدیران سازمان در جهت برطرف نمودن این باور و ذهنیت تلاش نمایند و با در نظر گرفتن تمهیداتی، کارکنان را از فواید و منافع به کارگیری سیستم اتوماسیون اداری در انجام وظایفشان آگاه نمایند و اعتماد آنان را نسبت به سیستم جدید بالا ببرند، به هر حال هر اندازه که سطح اعتماد به سیستم اتوماسیون اداری در سازمان افزایش یابدبه همان اندازه نیز استفاده از آن گسترش می یابد. شاید این ذهنیت به وجود آیدکه نگهداری به دلایلی از جمله ویروسهای رایانه ای که ممکن است باعث نابودی اطلاعات شود، دلیلی قابل دفاع برای استفاده همزمان از سیستم بایگانی سنتی تصور شود، که در این ارتباط با توجه به پیشرفت های روز افزون در این زمینه و وجود امکاناتی نظیر لوح فشرده و نسخه پشتیبانی اطلاعات، دیگر نیاز چندانی به نگهداری اطلاعات به صورت مکتوب وجود ندارد، که در صورت اجرایی شدن این پیشنهادمحقق در سازمان، در مکان و فضای اختصاص یافته برای بایگانی اطلاعات نیز، به طور قابل توجهی صرفه جویی به عمل خواهدآمد.
10-3-5 گماردن افرادباحسن خلق در سمت مسول اتوماسیون اداری
با توجه به این که استفاده از سیستم اتوماسیون اداری در سازمان ها بویژه سازمان های دولتی کشورمان هنوز پدیده ای نو و بدیع است، وبرخی از کارکنان در مقابل بکارگیری آن بر اساس ویژگی مقاومت در برابر تغییر،ایستادگی می کنند؛ باید فردی که در این مسولیت گمارده می شود از نظر اخلاقی با منشوراخلاقی سازمان و آئین نامه های تکریم ارباب رجوع همخوانی داشته باشد، که این خصوصیات اخلاقی باعث می شود بی میلی و تنفر مضاعف در کارکنان و مقاومت آنها در برابرتغییر کم رنگ شده و از بین برود.
سایر پیشنهادها:
11-3-5 معرفی قابلیت های سیستم اتوماسیون اداری به صورت کلی به کاربران سیستم و همچنین مشتریان.
12-3-5 در دسترس قرار دادن ایستگاههای اتوماسیون اداری برای مشتریان و نصب و دستورالعمل کار با این سیستم به صورت ساده و شفاف.
13-3-5 فرآیندهای کاری بازنگری و به گونه ای بازطراحی شوندکه تطابق کاملی با سیستم اتوماسیون اداری داشته باشند و از این طریق هزینه های که به سازمان تحمیل می شود به حداقل می رسد.
14-3-5 ارزیابی بازخورد ناشی از استفاده کارکنان از سیستم اتوماسیون اداری.
15-3-5 متعهد بودن مدیران ارشد سازمان نسبت به استقرار کامل سیستم اتوماسیون ادری.
.
4-5 پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده
1-4-5 بررسی تطبیقی دو سازمان که فقط یکی ازآنها ازسیستم اتوماسیون اداری استفاده می کند.
2-4-5 استفاده از این تحقیق در واحدها و سازمان های دیگر.
3-4-5 موضوع پژوهش در سطح وسیع تر، در سازمان های پیشرو استفاده از اتوماسیون اداری مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
4-4-5 پژوهش در مورد چالش های پیشروی سازمان هایی که از اتوماسیون اداری استفاده می کنند.
5-4-5 پژوهشی در این زمینه که آیا استفاده از اتوماسیون اداری با اهداف دولت الکترونیک همسو است.
6-4-5 پژوهشی در زمینه رابطه اتوماسیون اداری با افزایش بهره وری و کارآیی.

مطلب مرتبط با این موضوع :  دستگاه ها و سیستم های تبخیری

1-3-2 سازمان غیرانتفاعی
سازمان هایی قانوناً رسمی هستندکه هدف اصلی آنهاپشتیبانی از یک موردیا موضوع خصوصی، همگانی است، بدون داشتتن مقاصد تجاری در کنار آن. سازمان های غیرانتفاعی ممکن است در بسیاری از زمینه ها از جمله: محیط زیست، فعالیت های بشردوستانه، بهداشت، ورزش، هنر، امورنیکوکاری، آموزش، سیاست، مذاهب و غیره فعالیت کنند.
ازدیدگاه اساسنامه ای، موسسه غیرانتفاعی، موسسه ای بدون سهام دار است، این بدان معنی است که موسسه در صورت تولید سود به کسی سود سهام نمی دهد. هیچ یک از افرادی که در این سازمان کار می کنند به طور خاص از کسب سود توسط این سازمان منتفع نمی شوند، همه آنها آدمهایی هستندکه:
*به صورت موظف و با حقوق های مرسوم و تعریف شده و بدون پاداش های غیر مرسوم.
*به صورت قراردادهای کوچک محدود و با دریافتی های مشخص و مرسوم.
*به صورت داوطلبانه و بدون دریافت هیچ گونه درآمد.
در این موسسه مشغول به کار هستند.(کریمی شرقی، رضا، 1381).
2-3-2 سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره)
یک سازمان حکومتی غیردولتی در ایران محسوب می شود، که بخشی از حکومت است اما مسولانشان توسط دولت تعیین نمی شوند. هدف اصلی از تشکیل آن رسیدگی به امور مادی و معنوی محرومین در سطح کشور می باشد، که اخیراً این فعالیت ها در سطح بین المللی نیز انجام می گیرد، این سازمان غیرانتفاعی و عام المنفعه به عنوان دومین سازمان انقلابی در14 اسفند1357 با پیشنهاد سیداحمدخمینی و با حکم حضرت امام خمینی(ره)فعالیت خود را آغاز نمود.(کریمی شرقی، رضا، 1381).
3-3-2 سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام
سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره)استان ایلام همزمان با سراسر کشور در اسفندماه 1357 با هدف رسیدگی به امور مادی و معنوی محرومین استان ایلام تشکیل شد، و هم اکنون در سطح استان با 13 شعبه، آبدانان، ایلام منطقه یک، ایلام منطقه دو، دره شهر، دهلران، چرداول، مهران، ایوان، شیروان، ملکشاهی، بدره، چوار، هلیلان فعالیت می کند، که هر شعبه به صورت مستقل و زیر نظر مدیریت کل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان فعالیت می کند. بکارگیری اتومایسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام تقریباًاز سال1387 شکل گرفت، در ابتدا شرکت راسل که در زمینه فن آوری اطلاعات فعالیت می کندکار نصب و پشتیبانی اتومایسیون اداری در سازمان را بعهده داشت، و هم اکنون قریب به یکسال است، که شرکت الماس گام سوم با بستن قرارداد کار نصب و پشتیبانی اتومایسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) را انجام می دهد.
4-3-2 تاریخچه کمیته امداد امام خمینی(ره)
سابقه شکل گیری و پی ریزی تشکیلات این نهاد به سالهای قبل از پیروزی انقلاب و حدوداً سال 1342 برمیگرددکه قرار داشتند و(تعدادی از انقلابیون اول نهضت اسلامی که در زمره همراهان و همرزمان حضرت امام خمینی(ره)بعضاً مسئولین فعلی این نهاد میباشند، از طرف معظم له ماموریت رسیدگی به خانواده زندانیان سیاسی، نیازمندان ومبارزین را بعهده داشتند.
اقدامات حمایتی و امدادی این بزرگان خصوصاً در زمان اوجگیری انقلاب اسلامی یعنی سالهای 56و57 که مبارزات به اوج خود رسیدواعتصاب و تحصن همه جا را گرفت، با حمایت گسترده وفراگیراعتصابیون و خانواده زندانیان سیاسی و نیازمندان جامعه سیر صعودی یافت. با پیروزی
انقلاب شکوهمند اسلامی و آغاز فعالیت مجددبخشهای اداری، اقتصادی و فرهنگی کشور، لزوم حمایت از نیازمندان در صدر برنامه های نظام قرار گرفت و دقیقاً22 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به عنوان دومین نهاد انقلابی در تاریخ 14 اسفند ماه 1357، کمیته امدادامام، با صدور حکم پرخیر و برکت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) برای مدت نامحدود، بمنظور تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در حمایت و امداد محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنان تاسیس گردید.
5-3-2 ساختارکمیته امدادامام خمینی(ره)
کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان نهادی انقلابی و از نوع مؤسسات غیرانتفاعی و عام المنفعه است و تحت نظارت مقام معظم رهبری (ولایت فقیه) قرار دارد که مرکز اصلی آن در تهران بوده و در تمامی شهرستانها و اکثر بخشهای کشور و در برخی نقاط خارج از کشور دارای شعبه می باشد.
پس از ولایت فقیه، شورای مرکزی عالی ترین رکن این نهاد می باشد که مسئولیت کلی امور امداد را عهده دار است. سرپرستی به عنوان بالاترین مقام اجرایی و عضو شورای مرکزی امداد، مجری مصوبات شورای مرکزی می باشد. اداره کل کمیته امداد در استان به عنوان هماهنگ کننده و ناظر بر امور شاخه های اصلی مستقر در شهرستانها می باشد و کمیته امداد شاخه ها در کلیه شهرستانها و برخی شهرها و مراکز دهستانها بعنوان اصلی ترین واحد حمایتی امداد مستقیماً به امور مددجویان و ارباب رجوع رسیدگی می کند.

مطلب مرتبط با این موضوع :  گلخانه، آبیاری، اکسید، پنکه، co2، CO2، تهویه، پاش، تایمر، ، بزن، سلونوئیدی

نمودارساختار کلان دفترمرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره)

نمودارساختار شورای امداداستانهای سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره)

بسمه تعالی
باسلام واحترام همان گونه که مستحضرید سازمان مورد پژوهش در راستای خدمات رسانی بهتر و بالابردن بهره وری سازمانی اقدام به استفاده از اتومایسیون اداری نموده است.پرسش نامه ای که تقدیم حضور جنابعالی می گردد به منظورگردآوری داده های آماری پژوهش باعنوان”بررسی تاثیر اتومایسیون ادرای بر بهبود عملکردکارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام “جهت تکمیل پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شده است.از آن جائی که دستیابی به نتایج صحیح و علمی منوط به اظهارنظرهای جنابعالی می باشد،لذا خواهشمند است با پاسخگویی دقیق به پرسش های مطرح شده و انتخاب گزینه مناسب ما را در انجام هرچه مطلوب تر این پژوهش یاری فرمائید.ضمناً تمامی پاسخ های شما محرمانه تلقی خواهد شد.وفقط نتایج حاصل منعکس خواهد یافت.قبلاً از همکاری شمادر کمک این تحقیق سپاسگزارم.
با تقدیم احترام احمدی
نکته)درصورت داشتن هر گونه ابهام باشماره 09183455808 تماس حاصل فرمائید.

اینترنت: شبکه ای است که مورد تملک هیچ بخش یا سازمان خاصی نیست، و هر کسی از هر جایی از دنیا می تواند از خدمات ان استفاده نماید..
اینترانت: شبکه داخلی است ،که مورد تملک یک سازمان یا بخش خصوصی است و فقط افراد آن سازمان یا بخش صاحب شبکه می توانند ازامکانات آن استفاده نمایند.
بهره وری:یعنی درست انجام دادن کار+انجام کارهای درست
کارآئی :نسبت ستاده به داده یا نسبت تولید کالا یاخدمات نهایی به منابع به کار رفته آن.
رضایت شغلی :به معنی نگرش مثبت و برداشت کلی و مثبت کارکنان از کار و همه عوامل مرتبط با کار
مشخصات فردی :
جنسیت : مرد زن
میزان تحصیلات :
دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری
وضعیت تاهل:
مجرد متاهل
وضعیت شغلی :
رسمی

مطلب مرتبط با این موضوع :  ،توانایی، ،تحویل، ،کیفیت، ،قابلیت، استراتژیک، سفارش