آبلیمو، لیمو، مغازه، شستشو، دستگاه:، ظرف

محصول ذکر شده وجود دارد.

(14-1) انتخاب موضوع اصلی:

با توجه به تحقیقات لازم و بنابه دلایل اشاره شده از بین موضوع های مطرح شده تنها یک مورد برای تحقیقات مراحل بعدی و تبدیل به یک نمونه اولیه انتخاب شده است که با در نظر گرفتن تحقیقات دو محصول کار دارند. اما تنها بدلیل آنکه موضوع خودروی حمل بار در شهرستان می باشد و دسترسی به آن مشکل است، دستگاه آبلیمو گیری را انتخاب می کنیم.

(15-1)مواردی که باید بر اساس نتایج تحقیقات بدست آمده در تفسیر شکل بیشتر تحقیق شود.

بر اساس موارد تدوین شده و نتایج بدست آمده از آن در مرحله دوم می بایست در قسمت آنالیز ساختار و آنالیز مواد و روش های ساخت و بازار تحقیقات وسیع تری صورت گیرد. تا از نکاتی همچون قطعات تشکیل دهنده دستگاه و جنس و انواع موجود آن و رنگ و … سطید شویم.

 

مرحله دوم : آنالیز

آنالیز نیاز و مقدار نیاز

آنالیز رابطه اجتماعی

آنالیز رابطه محیطی

آنالیزتوسعه تاریخی

آنالیزبازار

آنالیزرابطه عملی

آنالیزساختار

آنالیزرابطه استیتیکی و سمبلیک

آنالیزرابطه سیستاتیک

آنالیز استاندارد

آنالیزمواد و روش های ساخت

آنالیز مونتاژ

آنالیز بسته بندی

آنالیزحمل و نقل و انبار داری

آنالیز فروش و خدمات جهت مشتریان

آنالیزحقوق ثبت شده (patents):

 

آنالیز نیاز و مقدار نیاز

 

آبلیمو گیری صنعتی- (برای مغازه داران(

1-2 آنالیز نیاز و مقدار نیاز:

نیاز – با توجه به اینکه ابتدایی ترین علت وجودی مصنوعاترفع نیازهای انسانی است. بدین خاطر این موضوع که مصنوعات مورد مطالعه چگونه به وجود آمده اند و چه نیازهایی را برطرف کرده اند مهمترین و اولین بخش نهم را در تحقیقات مرحله دوم تشکیل می دهد.

(1-1-2) گردآوری اطلاعات:

 • نمونه های موجود و مورد بررسی، ساخت و داخل کشور می باشد. در مجموع ساخت و مونتاژآن ها در کارگاه های تراشکاری کوچک و بزرگ می باشند دسترسی به آن ها آسان می باشد.
 • طیف استفاده کننده از این محصول به علت های مختلف از جمله عدم اطمینان از کیفییت آبلیمو یا آبغوره تولید شده توسط کارخانه- بالا بودن قیمت آبلیموی تولید شده توسط کارخانه- استفاده از آبلیمو یا آبغوره طبیعی و تازه و … به سراغ این دستگاه و محصول می روند.
 • این دستگاه معمولاًدر مغازه ها، خصوصاًمحله های قدیمی و پایین شهر استفاده می شود.
 • این محصول طراحی خاصی ندارد و توسط یک تراشکار ساخته می شود و قطعه های ساخته شده فقط از نظر عملکرد های اسمبل می شود، یعنی در واقع برای سازنده آن فقط این امر اهمیت دارد که دستگاه آب لیمو یا آب غوره بدهد نه چیزی دیگر.
 • نیاز اصلی و بنیادی که این دستگاه برآورده می کند بدست آوردن آبلیمو تمیز و بهداشتی است برای پاسخگویی به این نیاز بایستی از کیفییت مواد استفاده شده برای ساخت این دستگاه در کارگاه ها مطمئن شد.

هدف اصلی، طراحی دسگاهی بوده که بتوان از آن استفاده نمود. همانطور که می دانیم برای گرفتن آبلیمو- ابتدا آبلیمو ها را شسته و خشک می کنند- سپس آن را به کمک دست یا وسیله ای دیگر از داخل سینی به سمت ورودی هدایت می کنند، سپس لیمو ها توسط یک مارپیچ رد می شوند و آب لیمو پس از عبور از صافی، از طریق یک لوله به درون سطل ریخته می شود و تفاله های لیمو نیز از دریچه دیگری به بیرون رانده می شوند.

مساله ای که از این عملیات وجود دارد این است که دستگاه کثیف می شود و بایستی مورد شستشو قرار گیرد. روی بدنه اصلی این دستگاه دریچه ای جهت شستشو تعبیه شده است که از طریق شلنگ آب به داخل دستگاه رانده می شود و آن را شستشو می دهند. اما آب به تمامی قسمت های داخلی نمی رسد و قسمت هایی کثیف می مانند که این امر باعث آلوده شدن آبلیموی بدست آمده می باشد.

همانطور که گفته شد هدف اصلی طراحی دستگاهی است که از بهداشتی بودن آن مطمئن باشیم و بتوان از آن به آسانی و سادگی استفاده کمی و نیاز اصلی را بر طرف نمود. اما نکته ای که اینجا است این است که نیاز، به جا و درستی است. اما پاسخگویی به این نیاز آن سان که باید و شاید نبوده است. و همین مسئله نیاز اصلی مجدد این محصول را ایجاد می کند. محصول بسیار ضعیف از لحاظ طراحی می باشد و وجود این محصول در سطح شهر به صورت بارز و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر ظاهر شهر می گذارند نیاز به طراحی مجدد را محسوس تر می کند.

با توجه به اینکه افراد استفاده کننده از این دستگاه بیشتر مغازه داران هستند و افراد دیگر در دجه دوم ارتباط با این محصول هستند باز نمی توان صنف شخصی برای کاربری از این محصول قائل شد بنابراین آمار شخصی نمی توان از افرادی که با این محصول سرو کار دارند را تعیین نمود. همچنین چون ساخت این دستگاه و مونتاژآن زیاد سخت نمی باشد در کارگاههای کوچک و بزرگ می توان آن را ساخت بنابراین آمار دقیقی نیز از تعداد کارگاهها و سازندگان نیز در دسترس نمی باشد.

2-1 نیاز و مقدار نیاز

مقدار تولید این محصول با توجه به نیازی که افراد سفارش می دهند تغییر می کند. بدین معنی که هیچ رابطه ای با صادرات، واردات و مسائل این چنینی ندارد.

افزایش جمعیت: این نکته می تواند رابطه مستقیمی بر افزایش تعداد این محصول باشد بدین صورت که افزایش جمعیت نیاز نیز افزایش می یابد.

البته برای محصول جدیدی که طراحی خواهد شد همانطور که بعداً اشاره می شود صادرات آن نیز امکان پذیر می باشد.

-البته با بر طرف کردن این نیاز و گرفتن آبلیمویی تازه توسط خود افراد می تواند به کارخانه های تولید آبلیمو ضرر بزند و عکس العمل آن

(2-1-2) پالایش تخصصی اطلاعات:

در پالایش تخصصی تلاش ما این است که از تمامی اطلاعات گردآوری شده جهت ایجاد ضوابط نقد،برای ساختار سوم استفاده می نمائیم، در واقع این قسمت چکیده ای است از مطالب می رسیم که نیاز استفاده از این محصول و نیاز طراحی مجدد این محصول را مشخص می کند.

 • نیاز جامعه به آبلیمویی ارزان، تمیز و بهداشتی و تازه
 • تاثیرات مصری منفی در محل هایی که این دستگاه وجود دارند.
 • مشکلات جسمی و روحی که به کاربر می گذارد.
 • نیاز به طراحی مجدد.

(3-1-2) نقد وضع موجود:

پس از آنکه ضوابط نقد را در بخش دوم تحقیقاتی مشخص نمودیم. اکنون، تکیه بر ضوابط بدست آمده به سراغ وضع موجود رفته و با ضوابطی که در دست داریم معایب ومحاسن و کمبود های دستگاه آبلیمو گیری را یادداشت می کنیم.

از معایب دستگاه: از مواردی که مربوط به مواد غذایی می شود و در آن احساس می شود رعایت بهداشت است که این مورد در دستگاه چندان لحاظ نمی شود، زیرا این دستگاه کاملاً تمیز نمی شود مخصوصاً قطعات داخلی آن . همچنین دهانه خروجی دستگاه فقط مخصوص ظرف های بزرگ است.

همچنین لیمو ها به راحتی وارد دستگاه نمی شوند و برای داخل انداختن لیموها به داخل دستگاه بایستی آن ها را به کمک دست و یا چیز دیگری آن ها را به داخل دستگاه فرستاد و…

از محاسن دستگاه: همینکه دستگاه ساد کار می کند و فاقد پیچیدگی است و همچنین تمامی قطعات دستگاه در داخل کشور در کارگاههای کوچک و بزرگ ساخته و مونتاژ می شوند از مهمترین حسن های این دستگاه می باشد- همچنین این دستگاه قادر وبه گرفتن آب لیموی زیادی در مدت زمان کوتاهی می باشد.

از کمبود های دستگاه: به دلیل آنکه در هنگام آبلیمو گیری لیمو ها با پوست وارد دهانه ورودی دستگاه می شوند هنگام له شدن لیمو ها اسانسی که در پوست لیمو وجود است باعث تلخی آبلیمو می شود.کامل اتوماتیک بودن دستگاه: داشتن چند خروجی برای آبلیمو متناسب با ظرف های مختلف- دستگاه شستشو دهنده اتوماتیک پس از اتمام کار را می توان به عنوان کمبودهای دستگاه آبلیمو گیری در نظر گرفت.

(4-1-2) تدوین دستور العمل طراحی به لحاظ موضوع مورد نقد:

پاسخگویی به این نیاز اصلی با توجه به اینکه اساس پروژه (1) بر پایه مشتری محصری است توجه ه نکات زیر را روشن می کند:

 • همانطور که از موارد فوق فهمیدیم متوجه شدیم که اکثر موارد در مورد عملکرد دستگاه می باشد- پس بایستی طراح به عملکرد این دستگاه بسیار اهمیت بدهد. دستگاه بایستی دارا ی عملکردی مناسب در مورد بهداشتی بودن و عاری بودن دستگاه از آلودگی- راحت تمیز کردن دستگاه- متناسب بودن دهانه خروجی با ظرف های مختلف- جدا سازی پوست از گوشت لیمو و تلخ شدن آبلیموی مورد نیاز و … را در این قسمت توجه کند.

(5-1-2) ارائه ایده هایی جهت حل مقطعی مورد تحقیق شده:

 • استفاده از مواردی که راحت بتوان آن ها را شستشو داد و تمیز نمود.
 • قرار دادن پوششی مناسب برای دستگاه برای جلوگیری از آلودگی جوی.
 • تعبیه خروجی مناسب برای ظرف های مختلف.

 

آنالیز رابطه اجتماعی

 

2-2 آنالیز رابطه اجتماعی

در ابتدا جهت تحقق ساختار اول این بخش (گرداوری اطلاعات )از اطلا عات درس بعداً طراحی صنعتی (1) استفاده نموده و نوعصورت مسئله را به لحاظ:

 • تولیدات برای استفاده شخص
 • تولیدات که در جهت استفاده گروههای سلین
 • تولیدات که عموم کمتر رابطه ای با آنان دارند.

به کمک بررسی های اولیه تشخیص می دهیم.

سپس 3: 1- پروسه طراحی و تولید- 2- پروسه استفاده – 3-پروسه بعد از استفاده را بررسی می کنیم.

 • پروسه طراحی و تولید: بر اساس تحقیقاتی که انجام شده مشخص شد که طراحی این محصول توسط یک طراح صنعت انجام نشده است .

برای پی بردن به این امر بایستی محصول و تولید مورد نظر را در مکان هایی مختلف مورد بررسی قرار داد و همچنین عوامل مختلف را از شدت ارتباطات و کیفیت و نوع و اهمیت آن ها دسته بندی کرد:

این طرح طرحی است که توسط یک تراشکار پیشنهاد شده و به اجرا رسیده، رسیدن به چنین طرحی مسلماً بر اساس تحقیقات میدانی دقیق و در نظر گرفتن عوامل مختلف محیطی و رعایت اصول ارگونومی و استیتیکی نبوده بلکه تجربه ای که این افراد از استفاده از آبلیمو گیری های قبلی کسب کرده اند به اضافه تعدادی باید و نباید ایجاد شده در مرور زمان شالوده این طرح بوده است.

 • پروسه استفاده: استفاده از این تولید در فصول مختلف متفاوت است و استفاده از آن کاملاً در اختیار مغازه دار آن می باشد معمولاً با باز شدن مغازه از ساعت 9 صبح تا 9 شب از این محصول هم نه در تمامی این ساعت ها اما در این فاصله از آن استفاده می شود.
 • پروسه بعد از استفاده: عمر این دستگاه مسلماً زمانی که کارایی خود را از دست بدهد تمام می شود اما از آنجایی که هر گونه ایراد و اشکال در این محصول به صورتمقطعی به راحتی برطرف می شود در نتیجه هر یک از این محصول سالها بیشتر از آنکه بتواند کار می کند.

بعد از برسی پروسه های 3 گا نه به بررسی گروه های اجتماعی که با این محصول در ارتباط هستند می پردازیم :

 • تولید کننده – توزیع کننده                  – خریدار             – مردم عادی                – تعمیر کار               – مأموران بهداشت

سازنده و تولید کننده: سازندگان هم به لحاظ این که این محصول را تولید می کند و هم به لحاظ اینکه در برخی موارد خود آنها تعمیر کاران آنها نیز می باشند ارتباط زیادی با این محصول دارند.

توزیع کننده: بدلیل این که تولید این محصول زیاد نمی باشد و بیشتر حالت سفارشی دارند بنابر این توزیع کننده زیاد با آن سر و کار ندارند.

خریدار: نوع رابطه ای که در این بین تعریف می شود یک رابطۀ کاملاً کاری است استفاده کننده از این محصول در طول روز با این محصول در ارتباط مستقیم می باشد. مشکلات فراوانی است که فرد (صاحب مغازه) در ارتباط با این دستگاه با آن سر و کار دارد:

 • وزن زیاد آن که هنگام بیرون آوردن و داخل بردن به مغازه مشکلاتی ایجاد می کند.
 • ارگونومیک نبودن دستگاه
 • صدای زیاد هنگام استفاده کردن از آن
 • به دلیل تمیز نشدن فضای داخلی آن و ماندن تفاله های لیمو و ایجاد بوی بد
 • و ….

مردم عادی : وجود این دستگاه معمولاً در معابر و پیاده رو ها عبور و مرور را مختل می کند و کثیف بودن اطراف آن برای مردم آزار دهنده است و از نظر بصری جلوۀ خوبی برای مردم ندارند.

وندلیزم : از آنجایی که این دستگاه اکثراً در محیط بیرون هستند در نتیجه طبیعی است که در معرض وندلیزم قرار گیرند.

وندلیزم ناشی از ضعف طراحی: تخریب به دلیل ضعف طراحی بدون تعمد

ممکن است فرد کاربر هنگام شستشو قسمتهای داخلی آن بدون تعمد به یکی از قسمتهای آن آسیب برساند و…

 • پالایش تخصصی اطلاعات:

در این بخش اطلاعات گردآوری شده به صورت پالایش شده و موردی در اختیار قرار می گیرد.

وزن آبلیموگیری : بالا بودن وزن دستگاه به دلایل زیر:

 • اسنفاده از موارد تریال نابجا و سنگین در ساختار
 • استفاده از امکانات جانبی که ناخودآگاه وزن را افزایش می دهد.

وزن این دستگاه حدود 60کیلو گرم می باشد وتقریباً از 23 قطعه اصلی تشکیل شده است.

 • تمیز بودن وبهداشتی بودن دستگاه بسیار مهم است که حتماً در آبلیموگیری جدید مد نظر بایستی قرار گیرد- چون در حال حاضر کاربد در هنگام تمیز کردن قطعات داخل دستگاه آنها را نمی تواند ببیند.
 • نقد وضع موجود :

شدت ارتباط کاربر با دستگاه از دیگر گروه های مرتبط آن بیشتر است.

در هنگام استفاده از دستگاه کاربر نسبتاً ایمنی خوبی دارد. چون با رعایت مسائل ایمنی برق کشی دستگاه احتمال برق گرفتگی کم است، دستگاه فاقد تیغچه برنده است که مانع از بریدن دست کاربر می شود و همین طور تسمه ها

]]>