"، ترجمه، اتوماسیون، نشر، مدیران، ‘، 1381، موسسه، ,، 1382، سازمانها، .

در خصوص سیستم های اتوماسیون اداری را به نظر کارکنان گذارده است .
5 – 2 نتایج تحقیق :
با عنایت به اینکه مسئله اصلی این تحقیق بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون بهبودتصمیم گیری مدیران ( در استانداری کرمانشاه و حوزه ستادی آن می باشد ، نتایج زیر حاصل این تحقیق است :
سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .
سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .
سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .
سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد .
لذا شواهدی بر رد فرضیه های چهارگانه ای که با شاخصه های تعریف شده صحت ، دقت ، بهنگام بودن ، و اقتصادی بودن وجود نداشت .
نکته اساسی این است که فرایند تحقیق هرگز پایان نمی یابد همیشه یافته های هر تحقیق آزمایشی قلمداد می شود و این آگاهی وجود دارد که ممکن است در تحقیقات بیشتر ثابت شود که نتایج غیر صحیح بوده است ( ایران نژاد ، ص 24 : 1382 )
پیشنهادات :
در تمامی مراحل توسعه اتوماسیون اداری ، تقویت بخش سیستم اطلاعات مدیریت ( MIS ) ، از اهمیت اساسی بر خوردار است .
لازم است فرایند های کاری باز نگری و به گونه ای باز طراحی شوند که تطابق کاملی با سیستم اتوماسیون داشته باشند و از این طریق هزینه هایی که به سازمان تحمیل می شود به حداقل برسد .
از موازی کاری در سیستم دبیر خانه نظیر ایجاد همزمان سابقه کاغذی و نرم افزاری خود داری و به سابقه گیری نرم افزاری اکتفا شو د .
نگرش مساعدی نسبت به سیستم اتوماسیون اداری در میان مدیران استانداری و حوزه ستادی آن وجود دارد . مدیران در مجموع این سیستم را دارای تاثیرات مثبتی در عملکرد سازمان می دانند ، اما لازم است از طریق آموزش موثر اطلاعات بیشتری در خصوص نوع تاثیر این سیستم در مجموعه کار کرد های سازمانی در اختیار آنها قرار گیرد .

پیشنهادات
اثرات مثبت سیستم های اتوماسیون محل مناقشه نیست ، بلکه میزان دستیابی به نتایج است که دارای اهمیت می باشد.
قدم اول در دستیابی به دیدی واقع گرایانه تر نسبت به ارزیابی نتایج اتوماسیون اداری در سطح سازمانها تدوین شاخص هایی کارآمد جهت ارزیابی میزان بهبود در پیگیری فراگرد های تحول اداری ، با استقرار سیستم های توسعه یافته سازمانی ، خواهد بود . این امر مستلزم پشتیبانی علمی از سوی سازمان می باشد .
یافته های این قبیل تحقیقات می تواند نقش موثری در شناخت قوت و ضعف ، سیستم های اتوماسیون در استانداری و سازمانها مشابه که دارای هم پیوندی و تشابه کاری و وظایف همگون هستند ارائه نماید لذا محققین با هماهنگی ، راهنمایی و پشتیبانی فنی ، موضوعاتی را انتخاب نمایند که قابلیت طرح در کل مجموعه وزارت کشور را داشته باشد و طیف گسترده تری از سازمانها از نتایج تحقیقات آنان بهره مند ردند و محققین بعدی موضوعات بدیع ، موثر و کار گشای دیگری را دستمایه تحقیق خود نمایند که اساسی ترین معضلات سازمانها را شناسائی و حل نماید .

5 – 3 محدودیتها
محدودیت تحقیق
1-1-4-5 کمبود تحقیقات مشابه در زمینه موضوع تحقیق به علت تازگی موضوع ..
2-1-4-5 مشکلات تعیین شاخص و تبدیل مقوله های کیفی به مقادیر کمی نظیر سنجش کیفیت .
4-1-4-5 وجود پیش فرضهای منفی از عواقب ابزار نظر ها در میان مدیران ساختار های اداری و دولتی این سو گیری را در آنها تقویت می کند که بهتر است به تخطئه ساختار موجود نپردازند و حتی انتقادات کلی خود را نیز بیان ندارند ، مزید بر علت شده است تا بخشی از اساسی ترین کارکرد تحقیقات که ایجاد بینش های جدید برای دستیابی به کار کرد های بهینه است، تاثیرات مورد انتظار را در میان ساختار های دولتی بر جای نگذارد .

محدودیت محقق
انجام تحقیقات ، همزمان با اشتغال به کار منجر به طولانی شدن زمان تحقیق می شود لذا دانشجویانی که بصورت منفک از کار و در دوره های فشرده تحصیل می کنند ، نسبت به دانشجویانی که همزمان با تحصیل به کار در سازمان اشتغال دارند از آزادی عمل بیشتری بر خوردارند .
پیشنهادات قابل تعمیم در خصوص اتوماسیون اداری در مجموعه های اداری :
1-5-5 شایسته است مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .
2-5-5 با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و رویکرد استراتژیک وزارت کشور به اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، به جای محققان آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود .

منابع فارسی:
1- ابراهیمی ، اردشیر ” بررسی عوامل موثر بر رشد دوره های کوتاه مدت آموزشی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان ” ( پایان نامه کارشناسی ارشد ) ، ( کرج ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، 1384 )
2- امینی ، سیاوش ” مسائل سنجش در تحقیقات اجتماعی و بحثی درباره مقیاس گاتمن ” ( تهران ، نامه پژوهشکده ، سری یک ، شماره یک ، 96-85، بهار 1375 )
3- ایران نژاد مهدی ” روش های تحقیق در علوم اجتماعی ” چاپ دوم ( تهران ، نشر مدیران 1382)
4- اتسلندر ، پتر ، روشهای تجربی تحقیق اجتماعی ” ترجمه بیژن کاظم زاده ، چاپ پنجم ، ( مشهد ، معاونت فرهنگی استان قدس رضوی ، 1371 )
5- بک هارد ، ریچرد ، وندی پریتچارد ” میدریت تحولات و نو آوری ” ترجمه مهدی ایران نژاد پایریزی ، ( تهران ، نشر مدیران ، 1387 )
6- بهان ، کیت ، هولمز ، دیانا ، ” آشنایی با تکنولوژی اطلاعات ” ترجمه مجید آذرخش ، جعفر مهرداد ، ( تهران ، سمت ، 1377 )
7-بهشتیان ، مهدی و حسین ابوالحسنی ” سیستم های اطلاعاتی مدیریت ” ( تهران ، شرکت پردیس 1387)
8- پارکینسون و رستوم جی ” مهارتهای مدیریت ” ترجمه ایران نژاد پاریزی ، تهران ، نشر ازده، 1376 .
9- پاتنام ، رابرت و دیگران ” سرمایه اجتماعی ، اعتماد ، دموکراسی و توسعه ” به کوشش کیان تاجبخش ، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان ، ( تهران ، نشر شیرازه ، 1384).
10- جراحی ، محمد حسین ” دولت الکترونیکی ، فرصت ها ، چالش ها و روند آینده ” ( تهران سایت اینترنتی همکاران سیستم ، 1383 )
11- حری ، عباس ” آیین نگارش علمی ” دبیر خانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور ( تهران ، چاپ سوم 1381 )
12- خاکی ، غلامرضا ” روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ” ( تهران ، انتشرات بازتاب 1382 )
13- دفت ، ریچاردال ” تئوری . و طراحی سازمان ” ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، ( تهران ، چاپ پژوهش فرهنگی ، 1377 )
14- دولان ، شیمون ال و محمد صائبی ، ( تهران ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، 1381 .
15- دیوید ، فرد آر ” مدیریت استراتژیک” چاپ سوم ، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، ( تهران ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، 1381 )
16- رابینز ، استیفن پی ، رفتار سازمانی ” مفاهیم ، نظریه ها ، کاربرد ها ” مترجمان ، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی جلد اول ( تهران ، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، 1377 )
17- رضائیان ، علی ، ” اصول مدیریت ” ( تهران ، انتشارات سمت ، بهار 1376 )
18- رفیع پور ، فرامرز ” کندوکاوها و پنداشته ها ، مقدمه ای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی ” چاپ چهاردهم ( تهران ، نشر شرکت سهامی انتشار ، 1381 )
19- رولی ، جینفر ” مبانی سیستمهای اطلاعاتی ” ترجمه زهرا سیف کاشانی ، نجیبه افنانی ، ( تهران ، سمت 1380 )
20- زاهدی ، شمس السادات ” تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت امور اداری صنعتی و بازرگانی ” ( تهران ، انتشارات مروارید ، 1382 )
21- زاهدی شمس السادات ، ” فن آوری اطلاعات و کنترل در عصر اینفوکراسی ” مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهش نظارت و بازرسی ، دانشکده مدیریت دنشگاه تهران ( تهران ، سازمان بازرسی کل کشور ، 1384 )
22- زرگر ، محمود ، “ا صول و مفاهیم فن آوری اطلاعات ” ( تهران ، نشر بهینه ، 1384 )
23- سارو خانی ، باقر ” روشهای تحقیق در علوم اجتماعی “( تهران ، نشر دیدار ، 1385 )
24- سرمد ، مرتضی و دیگران ” روشهای تحقیق در علوم رفتاری ” ( تهران ، نشر آگاه ، 1380 )
25- شرمر هورن ، جان ر و همکاران ” مدیریت رفتار سازمانی ” چاپ سوم ، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و دیگران ( تهران ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، 1380 )
26- صرافی زاده ، اصغر و علی علی پناهی ” سیستمهای اطلاعات مدیریت ” ( تهران ، موسسه انتشاراتی میر ، 1381 )
27- صرافی زده ، اصغر ” فناوری طلاعات در سازمان ، IT مفاهیم و کاربرد ها ” ( تهران ، انتشارات امیر ، 1383 )
28- طالقانی محمد ” مهندسی و مدیریت اطلاعات ” ( رشت ، نشر کتیبه گیل ، 1382 )
29- کاتر ، جان ” رهبر تحول ” ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و مینو سلسله ( تهران ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت )
30- کستلز ، مانوئل ” عصر اطلاعات ” ترجمه احد علیقلیان ، افشین خاکباز و حسن چاوشیان ، ( تهران ، دفتر پژوهش و بررسیهای خبری ، 1386 )
31- کالینز ، جیمز چارلز و جری پوراس ” ساختن برای ماندن ” ترجمه فضل اله امینی ، ( تهران ، فرا ، 1380 )
32- کاوی ، استفان ” هفت عادت مردان کامیاب ” ترجمه یحیی شمس ( تهران ، نشر علمی ، 1377).
33- گاروین ، دیوید ، مایکل روبرتو ، مقاله ” ناشنیده های تصمیم گیری” ترجمه پرستو معین الدینی ، ماهنامه گزیده مدیریت ، شماره 13 ، ( تهران ، فرا ، نشر مدیریت فردا ، دی 1380 )
34- گریک ، رابرت ” ارهنمای دریافت گواهینامه 9000 ISO به روش آسان ” ترجمه امیر حسین شریعت زاده ، ( مشهد ، گل آفتاب ، 1376 )
35- ماحوزی ، مهدی ” گزارش نویسی و آئین نگارش ” ( تهران ، نشر اساطیر ، 1380 )
36- مک لوید ، ریموند ” سیستم های اطلاعات مدیریت ” ترجمه مهدی جمشیدیان ، اکبر مهدی پور عطا آبادی ، دانشگاه اصفهان ( اصفهان ، سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان ، 1387 )
37- مومنی ، هوشنگ ” سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS ( تهران ، اتحاد ، 1372 )
38- مولر ، جی اچ و کی اف ، شوسلر و اچ ال کاستنر ، ” استدلال آماری در جامعه شناسی” ترجمه هوشنگ نایبی ( تهران ، نشر نی ، 1387 )
39- مورهد ، گریفین ” رفتار های سازمانی ” ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده ( تهران انتشرات مرورید ، 1380 )
40- میلر دلبرت ” راهنمای سنجش در تحقیقات اجتماعی ” ترجمه هوشنگ نایبی ( تهران ، نشر نی ، 1385 )
41- وتن ، دیوید ای و کیم اس کمرون ” مهارتهای کسب قدرت و اعمال نفوذ ” ترجمه محمد علی بابایی زکلیکی ( کرج ، ناشر موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، 1381 )
42- هرسی ، پال و کنت بلانچرد ” مدیریت رفتار سازمانی ، کاربرد منابع انسانی ” چاپ چهاردهم ترجمه علی علاقه بند ( تهران ، امیر کبیر ، 1381 )

منابع انگلیسی
1.Curtin et aIو 1998 ‘ Information technology ‘ the breaking wave ‘ Boston ‘ Irvin; McGraw – Hill

2.Mcleod , Raymand , 1998 , Management in formation systems’ Seventh ed ‘ Newjersy ‘ prentise Hall.

3. Kraft, Donald ‘ Boyce , Bert R’ Operations research for libraries and information ‘ Journal of Government In formation – Volume 29 ‘ – September – October , 2002.

4.Zwass, Valdimi ‘R’ Management Information System , WM,C ,Brown 1992

5. (information society commission 2003) www.isc ie/downloads /egovernment .

6.(kumar, 2002 ) www. Seas. Upenn . edu / meam100/sillies /IntAutoSlides.

7.(Green, 2001) www.aceproject. Org/ main /English / et/et76. htm

8.www.assresources. com /papers/features /spradlin /spradlin 03052004 . html (spradlin )

9.www.adm. monash.edu.au/ community- sernices/ counselling / selfhelp /decisions (stuski)

10.ww.jets. org/ programs decision (jets team )

Islamic Azad University of Naragh

Thesis expert elder
Marketing managemnent

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for degree of master of Arts (M.A)

Subject:
Study office automation effect in decision improvement management ostandarei

Supervisor:

Consulting:

Writer:

Mojtaba moradi

Date:
2012-2013

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته¬ی مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

مدلسازی و کنترل غیر تهاجمی پمپ¬های خون قابل کاشت در بدن برای بیماران نارسایی قلبی

به کوشش
حامد کللری

استاد راهنما :
دکتر حمیدرضا مومنی
دکتر رضا بوستانی

شهریور ماه 1392


به نام خدا

اظهارنامه

اینجانب حامد کللری (881054) دانشجوی رشته¬ی مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت دانشکده¬ی آموزش¬های الکترونیکی اظهار می¬کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده¬ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته¬ام. همچنین اظهار می¬کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه¬ام تکراری نیست و تعهد می¬نمایم که بدون

]]>