آمار، بانک، تحقیقی، کرونباخ، مکانیزاسیون، مشتری، تدارکات، آلفای، بانکداری، مکانیزه، داده‌ها، 384

کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت بانکداری پرداختند. داده های آنها بوسیله پرسشنامه و از 384 نفر از مشتریان سه بانک خصوصی در تهران جمع آوری شدند. تحلیل داده های تحقیق با استفاده از روش... دنباله مطلب

مشتری، انتظارات، بانک، تحقیقی، وفاداری، تعهد، اروپا، شکل، شکایات، اعتماد، مشتریان،، اینترنتی

سوئدی بوده است. این مدل شامل دو محرک اولیه از رضایت است: عملکرد (ارزش) درک شده و انتظارات مشتری. معمولا عملکرد درک شده با ارزش درک شده معادل شمرده می شود (شکل 2-2). ارزش شاخص رایجی است که... دنباله مطلب

مشتری، انتظارات، کارکنان، خدمت، کرد.، (ونوس، دارند.، تبلیغات، تعهد، مدیران، مشتری،، اعتماد

از: رضایت مشتریان عکس‏العملی احساسی (عاطفی) و یا حالتی از درک متقابل و شناختی‏ است. رضایت مشتریان پاسخی در ارتباط با تمرکز ویژه‏ روی انتظارات از تولید و تجربه استفاده از خدمت و یا... دنباله مطلب

اتوماسیون، مکانیزه، کرد.، مشتری، رحیمی،1387،، نژاد،، خودکار، (صفاری، خدمت، منبع،، جی،1386،، رستوم

یا علم مدیریت شنیده نمی شد . زیرا تمام اینها بستگی زیاد به سطوح محاسباتی دارد که اگر تنها ماشین حساب دستی به کار می رفت، غیر اقتصادی از آب در می آمد . بنابراین ، اتوماسیون ارتباط بسیار... دنباله مطلب

اتوماسیون، مثالهای، اطلاعاتی، . ، کارکنان، لوید،1387،، 1383،، مدلسازی، ارتباطات، ، مکاتبات، سازمانها

می گیرد . بعضی برنامه های کاربردی اتوماسیون اداری ، جایگزین هایی برای روشهای ارتباطی سنتی هستند در حالی که دیگر برنامه ها فرصتهای جدیدی را ارائه می دهند ( مک لوید،1387، ص 394- 393 ). 2-1-6... دنباله مطلب

اتوماسیون، کارکنان، رایانه، کنفرانس، ، ارتباطات، اطلاعاتی، ادارات، مدیران، (پارکینسون،، جی،، مزایا

باشند.(Kumar, 2002) . اتوماسیون برنامه پذیر: حاوی یک برنامه قابل کنترل به عنوان برنامه پشتیبان نهایی در مجموعه است که در آن قابلیت سازگاری مجدد با پاره ای از تغییرات از پیش دسته بندی شده... دنباله مطلب

اتوماسیون، الکترونیک، شعبه، مشتری، است. فرضیه، صف، آمار، قلمرو، آرشیو، رایانه، خدمت، رو،

Hunger, 2002). از این رو، تقریبا˝ تمام سازمانها و بنگاه های تجاری تلاش می‌کنند تا از طریق نیل به مزایای منحصر به فرد، نسبت به سایر رقبا به موقعیتی ممتاز دست یابند. از سویی دیگر مشتریان... دنباله مطلب

مشتری، اتوماسیون، تلفن، پیرسون، اطلاعاتی، دانید؟ خیلی، آمار، امدادامام، خمینی(ره)، کمیته، 1-1، جنسیت

کیفی خدمات ارائه شده می دانید؟خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد33-استفاده از اینترانت در سازمان تا چه اندازه ارتباط با همکاران را تسهیل نموده... دنباله مطلب

کمیته، اتومایسیون، امداد، کارکنان، امدادامام، خمینی(ره)، گردد؟ خیلی، شود؟ خیلی، اینترنت، اینترانت، دانید؟ خیلی، است؟ خیلی

ن المللی نیز انجام می گیرد، این سازمان غیرانتفاعی و عام المنفعه به عنوان دومین سازمان انقلابی در14 اسفند1357 با پیشنهاد سیداحمدخمینی و با حکم حضرت امام خمینی(ره)فعالیت خود را آغاز... دنباله مطلب

اتوماسیون، کارکنان، تلفن، کمیته، ارکان، خمینی(ره)استان، امداد، فرهنگ، موسسه، 14-4، وجدول، سنتی

تلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری با معیارهای در نظر گرفته شده رابطه دارد.با توجه به سوال (34) وجدول 14-4 استفاده از تلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در... دنباله مطلب