منابع مقاله درباره وفاداری مشتری، وفاداری مشتریان، رگرسیون

بت و معناداری وجود دارد 0 β : 1H بر اساس مقادیر ستون B می‌توان معادله رگرسیون این فرضیه را به صورت زیر در نظر گرفت: x 463/0 + 873/1 = ŷ. در جدول فوق، ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که... دنباله مطلب

منابع مقاله درباره رگرسیون، ضریب تعیین، وفاداری مشتریان

می‌شود و در غیر این صورت Ho رد می‌شود (همبستگی بین خطاها وجود دارد) (مؤمنی و فعال‌قیومی، 1391: 114- 115). از آنجایی که مقدار آماره d دوربین واتسون (578/1) در فاصله 5/1 و 5/2 قرار دارد، فرض عدم وجود... دنباله مطلب

منابع مقاله درباره فراوانی تجمعی، جمع آوری اطلاعات، هوشمندی رقابتی

فرضیه ها و فنون آماری آن به کار می رود. هر نوع تخمین یا آزمون فرض آماری با تعیین صحیح آماره پژوهش شروع می شود. سپس باید توزیع آماره مشخص شود. براساس توزیع آماره آزمون با استفاده از داده... دنباله مطلب

درباره فناوری اطلاعات بیشتر بدانیم

فناوری اطلاعات 2-1-1- فناوری چیست؟ ارسطو با نگاهی تحلیلی به فناوری معتقد است که فعالیت و تجربه آدمی سه صورت دارد:1. نظری 2. عملی 3. ابداعی و شعرگونه. او تخنه یا فن را تجربه ای ابداعی و... دنباله مطلب

رضایت شغلی و تاثیر ان بر کیفیت انجام وظایف سازمانی

تعاریف رضایت شغلی: رضایت شغلی عبارت است از احساس توانمندی در انجام وظایف، توفیق در دستیابی به اهداف شغلی و تثبیت نسبی در آن شغل. منظور از احساس توانمندی این است که فرد در هر موقعیت... دنباله مطلب

جایگاه عقل در قرآن از نظر روانشناسان

عقل در قرآن عقل در قرآن کریم دارای جایگاه ویژه ای است ، واصولاً اولین آیات نازل شده بر پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) نیز که فرمان به خواندن است به جنبه های خرد ورزی وبکار انداختن دستگاه... دنباله مطلب

قبل از انتخاب شغل این متن را با دقت بخوانید

مبانی نظری پژوهش شغل به مجموع وظایف و مسئولیت های مستمر و مرتبطی که در یک سازمان به عنوان یک کار واحد شناخته می شود» (سید جوادین،1386ص100). شرایط احراز شغل شرایط احراز شغل نیز شرح حداقل... دنباله مطلب

شرایط و قوانین موثر در یادگیری

– قوانین یادگیری قوانین شناخته شده ای در رایطه با یادگیری وجود دارند که به کارگیری آنها در بهبود کیفیت و تسریع یادگیری اثر می گذارند . با استفاده از این عوامل و شرایط می توان تجربه... دنباله مطلب

نظریه های اضطراب و اثر ان بر روان انسان

مبانی نظری اضطراب اضطراب اضطراب به منزله ی بخشی از زندگی انسان،در همه ی افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد،به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می شود،اما اگر از این حد خارج شود... دنباله مطلب

کودک، والدین، اضطراب، تأملی، احتمالاً، تحول، ناایمن، خشم، نیات، تهدید، بزرگسالان، . سرانجام

لحاظ راهبردی تغییر کنند . اگر والدین فرصت در میان گذاشتن نگرانی های خود را با دیگر بزرگسالان نداشته باشند ، ممکن است برای کاهش اضطراب خود راهبردهایی مثل درگیر نشدن یا درگیر شدن بیش... دنباله مطلب