سبد، استراتژیک، است(روانشادنیا،، مدیران، پروژه،، قاسم

تحقیق:اقتصاد مهندسی: عبارتست از “مجموعه ای از تکنیک های ریاضی ، برای ساده انجام دادن مقایسه اقتصادی پروژه های صنعتی و به عبارت دیگر ابزار تصمیم گیری برای انتخاب اقتصادی ترین... دنباله مطلب

پروژه¬های، سبد، پروژه¬ها، استراتژیک، پروژه،، نگرفتن

ی از مدیران موفق بنگاه های اقتصادی، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی و مالی منطقه مورد نظر، به شناسایی معیار¬ها و روش¬های مناسب در ارزیابی و رتبه بندی طرح¬های سرمایه گذاری بر اساس... دنباله مطلب

سبد، پروژه¬ها، پروژه،، نگرفتن، پورتفولیو، پروژه¬های

ارشد دائما با مسائل متفاوتی مواجه اند که از آن جمله می توان به چگونگی انتخاب مناسب ترین پروژه ها از بین پروژه های مختلف در دست بررسی، یا چگونگی بهره گیری از علوم و دانش موجود برای پیش... دنباله مطلب

این‌، توسعه‌، به‌، همان،، مقیاس‌، ترجمه:

جدید نیروهای‌ کار ماهر با گرایش‌ چند رشته‌یی‌ است‌. چالشهای‌ علمی‌ و فنی‌ مشترکی‌ نیز وجود دارد که‌ بین‌ کشورها مشترک‌ است‌ و به‌ دلیل‌ اهداف‌ بزرگ‌ انسانی‌ مورد توجه‌... دنباله مطلب

بریتانیا، آمریکا، به‌، ایالات، نفت، نانوتکنولوژی‌

ن کشور خواهد شد، از مصدق حمایت کرده و به اشکال گوناگون انگلستان را برای پذیرش اصل ملی شدن صنعت نفت تحت فشار گذاشتند.در نهایت نیز اختلاف این دو کشور در این مورد بدین نحو ختم شد که شرکت... دنباله مطلب

آمریکا، نفت، انگلیس، انگلستان، بریتانیا، ایالات

اینکه آمریکا در این زمان منابع نفتی‌گسترده ای در ونزوئلا و عربستان داشت اما از اهیمت افزایش این منابع برای آینده اقتصاد خود غافل نبود. دی‌گایر رئیس‌کمیسیون کارشناسان بررسی نفت... دنباله مطلب

Decision، pp.، distance، factors، environmental، industrial

lls, Environ Geol, 51, pp.797-811. Gomes, E and Estellitalins, M, 2002, Integration Geographical Information Systems and Multi Criteria Methods: A Case study, Annals of Operation Research, 116 , PP. 243-269. Heywood I; S. Cornelius and S. Carver. 2006, An Introduction to Geographical Information Systems.Third Edition. Pearson... دنباله مطلب

مکان­یابی، ایران،، کهگیلویه، پور،، زیست،، تهران.

ن، شماره 22، صفحه 102-116. بهرام سلطانی، کامبیز، 1371، مجموعه روش‌های شهرسازی، محیط زیست تهران و وزارت مسکن و شهرسازی. بهشتی فر، سارا، سعیدی مسگری، محمد، ولدان زوج، محمد جواد و کریمی،... دنباله مطلب