●، حفاظت، کارگران، حفاظتی، کارکنان، کارفرمایان

دانلود پایان نامه

ت فنی، آن مدیریت به عنوان سرپرست کارورزی معرفی گردید.
جناب آقای مهندس نورمحمدی مدیر واحد فنی واحد MDF بوده که پس از معرفی خود به آن مدیریت نامه تحویل داده شد.
بیشترین ارتباط اینجانب در واحد مربوط که کارورزی با آقای مهندس نورمحمدی مدیرت فنی، آقای مهندس فخرالدین ریاست محترم طرح و برنامه و سرپرستان تولید و فنی بوده .
امورات محوله به اینجانب علاوه بر تحقیق و بررسی و شناسایی بخش های متعدد شامل :
1- جمع آوری گزارشات مربوط به حوادث
2- بررسی قسمتهای مختلف و یادداشت برداری از نواقص موجود و اعلام به مدیریت فنی
3- ارائه پیشنهادات به مدیریت فنی جهت بهبود و برطرف نمودن نواقص

1- عنوان شغلی: کارشناس ایمنی و بهداشت کار 2- کد شناسنامه: 3- رسته: ایمنی 4- رشته: بهداشت حرفه ای یا حفاظت فنی
5- جایگاه سازمانی واحد: مدیریت کارخانه قسمت: ایمنی بخش: کارخانه

6- تعریف شغل:
این پست تحت سرپرستی مستقیم مدیر کارخانه انجام امور مربوط به نظارت بر دستورالعمل های ایمنی تهیه شده، تشکیل پرونده ایمنی واحدها، بازدید ا واحدها به منظور حصول اطمینان از رعایت ایمنی، نظارت بر نحوه استفاده از وسایل ایمنی و بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار و برآورد وسایل ایمنی مورد نیاز را به منظور ارائه بخشی از خدمات مورد نیاز شرکت بر عهده دارد.

7 – شرایط احراز

تحصیلات تجربه مفید دوره آموزشی مورد نیاز
لیسانس سال 2

8- توانائی ها، قابلیت ها و مهارت های مورد لزوم:
● آشنایی با استاندارد مدیریت زیست محیطی
● آشنایی با استاندارد مدیریت ایمنی

عنوان شغل: کارشناس ایمنی و بهداشت کار
10- شرح وظایف جاری:
● همکاری در تنظیم برنامه عملیات اجرایی قسمت تحت سرپرستی و نظارت بر اجرای آن.
● تهیه گزارش های مربوط به شیفت های مختلف واحد ایمنی به منظور اطلاع از وقایع و برطرف کردن اشکالات احتمالی.
● انجام تحقیقات و مطالعات لازم به منظور تدوین دستورالعمل های ایمنی و به روز نگهداشتن آنها.
● اجرای دستورالعمل های ایمنی واحدهای مختلف شرکت.
● نظارت بر تشکیل پرونده ایمنی واحدهای مختلف شرکت.
● همکاری در آموزش نکات ایمنی به کارکنان شرکت.
● بازدید از قسمت های مختلف شرکت به منظور شناسایی عوامل خطرناک و حادثه ساز و ایجاد روش های مناسب برای تقلیل آنها.
● نظارت بر نحوه استفاده از وسایل و رعایت اصول ایمنی توسط کارکنان شرکت.
● تهیه پوستر و تابلوهای ایمنی و نصب آنها در نقاط مختلف کارخانه.
● بررسی عوامل فیزیکی شیمیایی محیط کار از قبیل روشنایی، سرو صدا، حرارت، بو، گرد و غبارو غیره و تعیین استانداردهای ایمنی.
● شرکت در جلسات کمیته حفاظت و بهداشت کار.
● پیش بینی و برآورد وسایل حفاظت فردی مورد نیاز کارکنان با توجه به شرایط محیط کار آنها اقدامات لازم به منظور تهیه به موقع آنها.
● رسیدگی به امور پرسنلی کارکنان تحت سرپرستی از قبیل اضافه کاری، مرخصی، تشویق،

فصل چهارم:

وظیفه مدیریت در امر حفاظت
گفتار حفاظت از بالا شروع می شود. به طور روشن شرط اساسی موفقیت در مبارزه بر علیه حوادث در کارگاه را بیان می کند.
اگر مدیریت خود در امر پیشرفت حفاظت پیشقدم نباشد سرکارگران و مهندسین حفاظت و سایر کارکنان هرگز نمی توانند نتایج رضایت بخشی در این زمینه به دست آورند. مدیریت باید بر تمام کارکنان و محیط کار تاثیر داشته باشد.
علاقه مدیریت به امر حفاظت باید از طریق توجه به حفاظت ماشین ها و قسمت های خطرناک و تهیه ابزار مناسب و نگهداری آنها فراهم ساختن وسایل حفاظت انفرادی به مقدار کافی جهت استفاده کارگران و تشکیل سرویس های منظم نگهداری و تنظیم ابزار گردد. اگر این موارد عمل نشود کارگران احساس خواهند نمود که مدیریت به فکر تامین حفاظت نیست و بالنتیجه خود آنها نیز به این مسئله توجه نخواهند داشت.
مدیریت باید در درجه اول با توجه دقیق به موارد حفاظتی به فکر صیانت کارگران باشد و در مقابل تمام موارد یکه ممکن است باعث بوجود آمدن حوادث برای کاگران می شود و سلامتی کارگران را مختل می سازد، حساسیت شدید نشان دهد.
کارگران با این وجود احساس آرامش می کنند و با اطمینان کار می کنند و بالطبع هیچ تعللی در کار صورت نمی گیرد و اوقات کاری تلف نمی گردد و خود به خود کار بهینه تولید و بهره وری بهینه می گردد. قانون کار نیز با هدف تولید بهینه و حفظ و صیانت نیروی انسانی در ماده 91 وظایف کارفرمایان را چنین عنوان می کند:
1- تهیه وسایل حفاظتی
2- آموزش: کارفرمایان باید متناسب با نوع کار، دوره های کوتاه مدت و بلندمدت آموزشی برای کارگران تدارک ببینند بروشور وسایل حفاظتی را ترجمه و به کارگران آموزش دهد.
3- نظارت: کارفرمایان باید نظارت کنند که کارگران از وسایل استحفاظی به نحو احسن استفاده کنند از روس های زیر استفاده کند.
1- شرح چند حادثه منجر به قطع عضو از بدن و جراحات به علت عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی
2- با دلیل و برهان قبولاندن مسئله فوق به نفع کارگران
3- افزایش آگاهی کارگران
4- تعریف و تحسین کردن و تشویق کارگرانی که از وسایل حفاظتی به طور مناسب استفاده می کنند.
5- تعیین جایزه برای کارگران که از وسایل حفاظتی به طور مناسب استفاده می کنند.
6- اخطار کتبی به کارگر خاطی از طریق تدوین آئین نامه انضباطی کارخانه
7- جریمه کمیته انضباطی به تایید اداره محل کار
مدیریت باید از لحاظ توجه به حوادث کارگران را مطمئن سازد و جای هیچ گونه شیبه باقی نگذارد مثلاً اگر پس از حادثه ای مدیریت تنها به گزارش اکتفا نکرده بلکه از خود کارگر مصدوم و سرکارگر با رئیس قسمت سؤالاتی کند نه تنها توجه جدی خود را به امر حفاظت نشان می دهد بلکه سرکارگران و مسئولین قسمت ها را مسئولیتی که در مورد حوادث دارند آگاه می سازد اگر حادثه شدید باشد مدیر باید با حضور در بیمارستان یا خانه کارگر علاقه مندی خود را به او نشان دهد.
در بسیاری از کشورها کارفرمایان معمولاً به طور جدی مسئولیت خود را درامور حفاظتی احساس می کنند آماده هستند هر پیشنهاد جدی را در این زمینه که بتواند حوادث را ا میان ببرد مورد بررسی قرار دهند. کارفرمایانی که به امر حفاظتی توجه نداشته باشد توجه ادارات بازرسی کار را جلب کرده و تحت فشار قرار دهند.
در کشورهای توسعه نیافته کارمندان نیازمند آموزش و تعلیم هستند تا به مسئله حفاظت توجه پیدا کنند زیرا قبول اینکه می توان از میزان حوادث و سوانح صنعتی کاست برای آنان مشکل است با روش و وسایل زیادی می توان کارفرما را به امور حفاظت علاقه مند ساخت. بعضی از طرق مورد نظر وظیفه مراجع دولتی و رسمی سازمانهای حفاظتی اتحادهای کارگری می باشد.
اخلاق کارفرما: یکی از ارکان اساسی سعادت، در زندگی مادی و معنوی بشر، اخلاق و فضایل اخلاقی است، زیرا در پرتو محاسن اخلاق و خلاقیت حمیده موجبات تحکیم روابط اجتماعی فراهم می گردد، برخوردهای محبت بار که بر اساس یک سلسله اعتقادات اخلاقی صورت می گیرد شور و نشاط را به کالبد زندگی می دمد و زندگی فردی و اجتماعی را در مسیر تعالی و تکامل، به کام انسان گوارا می سازد. در مکتب والای اسلام هدف اصلی خلق و اطاعت از اوامر الهی، ادا تکلیف دینی و جلب رضای پروردگاراست و فواید دنیوی آن گسترش دوستی، حسن روابط اجتماعی، کسب محبوبیت، رفاه و آسایش زندگی است.
برای اینکه مسائل اخلاقی کارفرما را مشخص کنیم به بخشی از آن دسته که دارای اهمیت بیشتری می باشند اشاره ای گذرا می شود.
1- پوشش عیب ها: انسانهای شاغل در یک مجموعه، دارای روحیات و استعدادهای متفاوتی هستند فردی دارای ذوق و ابتکار و شخصی بی بهره از خلاقیت و استعداد. کارفرما می تواند در برخورد با عیب ها از شیوه های استفاده کند که هم نقص ها بر طرف گردد و هم گامی در جهت سازندگی انسانها برداشته شود و از طرفی هم به نشاط، محیط کار آسیبی نرسد که در اینجا چند شیوه به طور مختصر گفته می شود.
الف: کارفرما باید از برطرف کردن عیوب کارگران که موجب شکستن روحیه شخصیت آنان است جداً خودداری کند زیرا افشای نقص ها و شکستن روحیه ها شور و حرارت محیط فعالیت را مبدل به افسردگی می نماید.
ب: در صورتی که کارفرما بخواهد همه کارگران خود را نسبت به عیبی هشدار دهد باید بدون نام کسی و به صورت کلی بیان نماید.
ج: گاه زبان غیر مستقیم به مراتب تاثیرش از زبان تصریح بیشتر است و کارفرما با لطافت غیر مستقیم بهتر می تواند افراد را به عیوب خود متوجه سازد.
2- معاشرت: در آیین اسلام روابط اجتماعی و برخوردهای انسانی براساس اعتقاد استوار می گردد و لذا انسان مسلمان مصاحب و معاشرت خود را به گونه ای تنظیم می کند که خارج از چهرچوب اعتقاد نباشد. کارفرما باید به این نکته توجه داشته باشد که معاشرت و ارتباطاتش چه در جریان کار باشد و یا در ساعت غیر کار تاثیر مثبت یا منفی خود را خواهد داشت. کارفرما باید در مقام مسئولیت معاشرت های خود را بر محور ارزش های اسلامی تنظیم نماید.
3- مشاورت: یکی از راه های رشد شخصیت در انسان، اعتقاد به افکار و اندیشه اوست و این از ویژگی های جامعه آزاد انسانی است که هر کس بتواند دریافت های فکری و توانایی های روحی خویش را تا جایی که به حقوق فردی و اجتماعی دیگران صدمه ای نزند بیان نماید. و در خواست طبیعی کارگران از کارفرمایان و مسئولان این است که با توجه به فطرت و خصائص فطری و آگاهی از استعدادها، بهای لازم را در حد معقول به آنان بدهند تا زمینه را برای رشد و تعالی شخصیت آدمی فراهم سازند چنان که در قران کریم خداوند به پیامبر اکرم (ص) می فرماید:
( و شاور هم فی الامر: ای پیامبر در کارهایت با مسلمانان مشورت بنما)
آنان که در نظام اسلامی مسئولیتی را به عهده دارند، مدیریت یا کارفرما که بخشی از دستگاه های اجتماعی را پذیرفته اند باید در برخورد با مسائل، پیامبر اسلام را اسوه خویش قرار دهند و از شیوه هایی که رسول خدا در مدیریت جامعه استفاده می کردند بهره گیرند.
4- مشارکت: آنان که از مسند مدیریت، رسالت هدایت و اداره امور را بر عهده گرفته اند در برخورد با دیگران باید از موضع احساسی که مهر است و انعطاف و قانون به حل مشکلات بپردازند.
اصولاً هنرورزی کارفرما را باید در تلفیق این دو مورد بدست آورد.برخورد کارفرما از موضع قانون مسئولیت را تثبیت می کند ولی از موضع عواطف واحساس انسانیت را.
5- اصل تشویق: کارفرمائی که اصل تشویق را مدنظر کارخود قرار می دهد باعث می شود کارگر با رضایت بیشتری به کار خود ادامه دهد وهمین امر موجب بازدهی بیشتر کار وتولید می گردد.
6- تواضع: کارفرما برای پیشرفت کارها نیازمند به محیطی می باشد که صفا وهماهنگی و یکپارچگی و یکدلی برآن حکومت کندوتواضع موجبات محبت را بین کارفرما وکارگران بوجود می آورد همچنان که پیامبر اسلام فرمود کسی که بلندی قرار گرفته واز آن جایگاه تواضع کند برترین مردم است.
( بحارالانوار، ج71)ص 179
7- احترام به سنت های نیک: از دیدگاه اسلام احترام به سنت های نیک یک ملت،احترام به شخصیت آن ملت می باشد،کارفرمای لایق دریچه های به سوی قلب های کارگران می گشاید تااز طریق نفوذ معنوی خویش را در عمق جان ها بگستراند وچه روزی صفابخش تر از اینکه منزلت ومکرمت خویش را در رفتار بزرگوارانه کارفرمای خود مشاهده کند.
با توجه به مطالب ارائه شده می توان چنین بیان نمود برای اینکه دریک جامعه صنعتی کارایی بالا داشته باشیم نیازمند به روابط حسنه میان کارگر و کارفرما هستیم زیرا روابط متقابل این دو قشر زحمتکش باعث پیشرفت سازندگی وشکوفائی مملکت اسلامی ما می گردد.

مطلب مرتبط با این موضوع :  اتوماسیون، کارکنان، کمیته، مکاتبات، ارتباطات، امدادامام، خمینی(ره)، مدیران، ارکان، امداد، عملکردکارکنان، خمینی(ره)استان

فصل پنجم

بررسی حوادث در کارگاهها
طرق مختلفی را که امروزه در زمینه پیشگیری حوادث به کار گرفته می شود می توان به ترتیب زیر طبقه بندی نمود:
1- تحقیقات آماری
2- بررسی جنبه های آماری و فیزیولوژیکی کارگران
3- فعالیت های آموزش و تبلیغاتی
4- سازمان و تشکیلات حفاظت
5- بازرسی از کارهای اجرائی در کارگاهها

5-1- تحقیقات آماری
تمامی حوادث کلاً ا یک سری عوامل که در یک زمان و در یک مکان جمع شده اند تشکیل می گردند برای روشن شدن مسئله مثالی ذکر می کنیم برای تشکیل آتش لازم است عواملی مختلف مانند سوخت، اکسیژن و حرارت در یکجا و در یک زمان در کنار هم قرار گیرند حال اگر به هر طریقی یکی از عوامل را ما حذف کنیم دیگر آتشی نخواهد بود. پس با کنترل علل وقوع حادثه و جلوگیری از تجمع آنها در یک مکان و رد یک زمان از بوجود آمدن می توان پیشگیری نمود.
لذا برای جلوگیری از حادثه باید آن را شناخت و به مفهوم واقعی آن پی برد. طبق تعریف علمی حادثه عبارت از منطبق شدن چند عامل خطر از نظر زمان و مکان می باشد. تهیه آمار حوادث ناشی از کار و بررسی و تجزیه و تحلیل آن گامی مهم در شناخت ماهیت حوادث، عوامل بوجود آورنده و پیامدهای زیانبار آنهاست. بدیهی است چنین شناختی عامل مؤثری در پیشگیری از وقوع مجدد حوادث در آینده خواهد بود.

5-2-بررسی جنبه های روانی و فیزیولوژیکی کارگران:

1-2- عامل روانی : به طور کلی نقش این عامل در امر پیشگیری از حوادث آن است که معین سازد اشخاص در چه شرایطی و به چه دلایلی سبب ایجاد خطر برای خود و دیگران می شوند در هنگام استخدام انتخاب پرسنل باید به طور صحیح صورت گیرد و فرد واقعاً از روی علاقه شروع به کار نماید یا بهتر

مطلب مرتبط با این موضوع :  اتوماسیون، مکانیزه، کرد.، خودکار، دستگاههای، فعالیتها،، کردن،، دفتری، کار،، ؟آیا، اتوماتیک، گران