مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

3-10-2-14- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی7-1

  • فرضیه ی فرعی 7-1 این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

H: β10(بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری وجود ندارد)

H1: β10(بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری هست)

 

Roll Free Float it = β + β1 Accruals Quality it + β2 Price it

 

3-10-2-15- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 7-2

  • فرضیه ی فرعی 7-2 این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

H: β10(بین هموارسازی سود و گردش سهام آزاد شناور رتباط معنی داری وجود ندارد)

H1: β10(بین هموارسازی سود و گردش سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری هست)

 

Roll Free Float it = β + β1 Earning Smoothness it + β2 Price it

که در روابط فوق:

تحلیل رگرسیون در واقع بدنه اصلی مطالعات اقتصادسنجی را تشکیل می دهد، به طور کلی،اقتصاد سنجی درمورد مدلهای رگرسیون و نحوه ی برآورد آنها بحث می کند. اقتصاد سنجی، روش هایی برای شناسایی و تخمین مدلهای با چند مجهول را ایجاد می کند؛ که این روش ها به محقق اجازه می دهد که استنتاجی علی معلولی در شرایطی غیر از شرایط آزمایشی کنترل شده ارائه دهد.

به کمک تکنیک های اقتصادسنجی می توان ضرایب مجهول مدل ساخته شده را برآورد نمود و سپس(در صورت مستقر بودن تعدادی فرض) به استنتاج آماری درمورد ی آن پرداخت. در اقتصاد سنجی اظهار می گردد که علاوه بر متغیرهای مستقل(متغیرهای توضیح دهنده) موجود درمدل رگرسیون، عوامل دیگری وجود دارند که اظهار کمّی آنها معمولاً دشوار می باشد و در نتیجه، وارد کردن آنها در مدل مقدور نیست. همچنین از طرف دیگر در دنیای واقعی همواره عناصر تصادفی غیرقابل پیش بینی وجود دارند که اساساً نمی توان آن را در مدل های ریاضی گنجاند. در نتیجه می توان استدلال نمود که مدل های ریاضی برای توضیح پدیده های اقتصادی دقیق نیستند و خطا دارند؛ که به این خطا، اصطلاحاً جمله اخلال می گویند، زیرا تعادل مدل ریاضی را مختل می کند.جهت هر تحلیل اقتصادسنجی باید به قابلیت دسترسی به داده‌های صحیح توجه نمود.انواع داده‌هایی که عموماً برای تحلیل‌های تجربی به کار می­رود، در قالب داده‌های سری زمانی، مقطعی و ترکیبی مطرح می گردند.

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

در داده‌های سری زمانی یک یا چند متغیر طی یک دوره زمانی مورد بررسی قرار می­گیرند.این دوره می تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.داده های سری زمانی به طور کلی موضوع کار اقتصادسنجی کلان می باشد، که روش های اقتصادسنجی را در سطح کلان مطالعه می کند. در اقتصاد کلان عموماً از سری زمانی های سالانه یا فصلی بهره گیری

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه