مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه – دانلود

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

3- با جستجو در مواد قانونی مربوط به این امر در قوانین ثبت و سردفتری , تماماً سردفتر را در خصوص از “اعتبار افتادن سند تنظیمی” و یا به عبارت دیگر در مورد “بطلان سند” مسئول شناخته‌اند و هیچ یک اشاره ای به مسئولیت سردفتر نسبت به اقدام حقوقی موضوع سند و یا “ابطال معامله موضوع سند رسمی” ندانسته اند. واضح می باشد که درج چنین عباراتی در قانون تاب این تفسیر را ندارند که سردفتر در خصوص محتوی اسناد تنظیمی نیز مسئولیت داشته باشد.

4- در مواردی در قوانین ثبتی و سردفتری به لحاظ اهمیت امر، سردفتر را موظف به رعایت بعضی قواعدی نموده که در دسته قوانین ماهوی می باشد.

مثلاً در ماده 57 قانون ثبت مصوب 1310 سردفتر را از ثبت معاملات اشخاص مجنون و غیر رشید یا اشخاصی که به نحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند، منع نموده و یا ماده 61 آئین نامه قانون سردفتری مصوب 1317، تنظیم و ثبت معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی را قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها منع نموده می باشد.

نتیجه اینکه اگر سردفتر نسبت به تمامی قوانین و مقرّرات عمومی و اختصاصی مربوط به محتوی اسناد تنظیمی مسئولیت داشت دلیلی وجود نداشت که قانونگذار به چند مورد از آنها به صورت اختصاصی در مواد فوق اشاره نماید.

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

که موجب مسئولیت سردفتر باشد، نداشته اند که همگی ناظر به رعایت ترتیبات شکلی و وظیفه سردفتر مبنی بر نگهداری دفاتر می باشد.[1]

 

نظریه بینابین

حقیقت این می باشد که به هیچ یک از دو فرض ذکر گردیده نمی تواند به تنهائی و به طور کامل اعتماد نمود. گرچه هر یک از آنها قسمتی از حقیقت را با خود دارند و در نتیجه گیری می تواند موثر باشند.

در اینکه وظیفه اصلی سردفتران اسناد رسمی رعایت کلیّه قواعد و ترتیبات و تشریفات تنظیم سند می باشد بحثی وجود ندارد، حال گاهی نقض بعضی از این قواعد صرفاً تخلّف سردفتر بوده و به صحت و اعتبار سند تنظیمی خدشه ای وارد نمی سازد و یا ممکن می باشد موجب ورود خسارات کمتر و جزئی تر به طرفین سند گردد,  اما نقض بعضی مقرّرات دیگر باعث ابطال و بی اعتباری سند رسمی می گردد .

مثلاً چنانچه مفاد سند تنظیمی در دفتر ثبت نشده باشد و یا بعضی از عبارات آن در دفتر ثبت نشده و از قلم افتاده باشد یا سردفتر در خارج از محل دفترخانه نسبت به تنظیم و اخذ امضاء متعاملین اقدام نموده باشد, در این موارد مسئولیت عدم اعتبار سند رسمی بدون تردید به عهده سردفتر می باشد. اما آیا به راحتی می توان سردفتر را مسئول بطلان سند بیعی دانست که در آن برای یکی از طرفین فسخ بدون مدت قرار داده شده و یا در سند بیعی که حق فروش مورد معامله بدون ذکر مدت از خریدار سلب شده، می توان سردفتر را مسئول موارد فوق تلقی نمود.

مطلب مرتبط با این موضوع :  مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا - دانلود پایان نامه

[1] . شهری – غلامرضا، همان، ص 163

 

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل