دانلود پایان نامه ارشد : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدمه:

در خصوص تبیین جایگاه مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب، در این رساله فرض محقق بر افزایش مشارکت سیاسی زنان در بستر فرهنگ سیاسی مشارکتی می‌باشد زیرا که در رساله حاضر میان فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی ارتباط معناداری در نظر گرفته شده می باشد لذا در ایران بعد از انقلاب، در بستر فرهنگ سیاسی مشارکتی شرایطی مهیا گشت تا مشارکت سیاسی زنان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد که هر کدام به نوبه خود در افزایش مشارکت سیاسی زنان تأثیر به سزایی داشته‌اند که در و انتخاب شدن منع کرده بود. زنان حق شرکت در انتخابات را نداشتند زیرا ماده 15 قانون انتخابات آن زمان، زنان را در کنار کسانی که به سن قانونی نرسیده‌اند و منع قانونی دارند از حق رأی محروم نموده بود. بنابراین زنان در چنین فضای اختناق آمیز سیاسی نمی‌توانستند حقوق سیاسی خویش را که در واقع بر پایه مبانی دموکراسی (که مستلزم ایجاد تشکل‌های مستقل سیاسی و غیر سیاسی، حزب گرایی و در مجموع ایجاد جامعه مدنی) بود را مطالبه کنند(امینی،135:1390).

در این دوران(پهلوی اول) صرف نظر از نبود جامعه مدنی و قوانین حمایت کننده که شکل گیری جنبش زنان را برای کسب حقوق سیاسی آنان به تأخیر انداخته می باشد؛ لذا مردان نیز مانع حضور زن در عرصه سیاست می‌شدند(کار،31:1380-30).

در دوران حکومت پهلوی دوم، محمد رضا شاه نیز در ادامه سیاست‌های مدرنیستی خود پاره‌ای از حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی که لازمه یک زندگی مدرن بود را به زنان تفویض نمود(ناطق،39:1380-31).

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

اگرچه مشارکت در امور سیاسی برای زنان از اوایل قرن بیست و با تأخیری صد ساله نسبت به مردان آغاز گردید، اما در ایران در سال 1342 به دنبال برنامه اصلاحات، در نهایت حق رأی به زنان تفویض گردید. در همین سال در میان نمایندگان مجلس شورای ملی از بین 197 نفر نماینده، شش نفر زن بودند. در سال 1350 از 270 نفر نماینده تنها دو نفر زن بودند.

سهم زنان در امور سیاسی در سال 1354 یک وزیر زن و سه معاون وزیر زن بوده می باشد. آمارها نشان می‌دهند که در این دوره(پهلوی دوم)، مشارکت سیاسی زنان در حاشیه قرار داشته می باشد(ملک زاده،165:1376). در دوران 37 ساله حکومت محمد رضا شاه پهلوی(1357-1320) تقابل سنت و مدرنیته به اوج خود رسیده بود و کشور در حال گذار ایران، به علت ماهیت وابسته اش به غرب سعی می‌نمود تا عناصر وارداتی مدرنیته را بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه فرهنگی و مذهبی جامعه به عنوان الگوی مقبول و متداول معرفی کند.

پیرو همین امر، محمد رضا شاه با تصویب لایحه “انجمن‌های ایالتی و ولایتی” در هیأت دولت و سپس در سال 1343 در مجلس، بند 1 ماده 100 قانون انتخابات مصوب 1287 هجری شمسی که زنان را از شرکت در انتخابات منع کرده بود را حذف نمود. به موجب این قانون، زنان توانستند از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن بهره مند شوند(بهشتی نژاد،122:1386).

بنابر مطالب گفته شده، در دوران حکومت پهلوی دوم، جامعه زنان ایران بی تأثیر از گذار از سنت به مدرنیسم نبوده‌اند. همچنین مطالبات زنان در بعد آزادی، بیانگر تحول عمیق اجتماعی در حوزه زنان می باشد زیرا که تا وقتی نابرابری طبقاتی و اجتماعی هست نابرابری جنسیتی نیز وجود خواهد داشت. در خصوص موقعیت کنونی زنان در ایران پس از انقلاب، نیازمند تحلیل چند جانبه و پیچیده ساختار روابط اجتماعی موجود هستیم. در تحلیل وضعیت کنونی زنان در زمینه مشارکت سیاسی در ایران پس از انقلاب، از یک سو مجموعه‌ای از نهادها و هنجارهای اجتماعی یک جامعه پدرسالار هست که به دلایل درونی و بیرونی خود را دائماً از خلال روابط و کنش گران اجتماعی(مردان و زنان) بازتولید می‌کنند. از سوی دیگر، جنبش سیاسی زنان هست که به مثابه گونه‌ای از روابط میان کنش گران اجتماعی، بخشی از روابط عام را در جامعه تشکیل می‌دهند. کوشش‌هایی که در ایران پس از انقلاب توسط زنان برای کسب حقوق سیاسی شان آغاز شده، به شدت تحت تأثیر موقعیت ایران و مطالبات عمومی ‌برای گسترش آزادی‌ها و تحقق یافتن دموکراسی می باشد و همچنین به شدت از گفتمان روشنفکری و روابط متناقض نمای آن با حوزه سیاسی تأثیر می پذیرد و در ضمن از موقعیت‌های بین المللی نیز تأثیر می‌گیرد و سرانجام با سطح سومی مواجه ایم که همان کنش گر اجتماعی می باشد و مقصود زنان و مردانی می باشد که هویت زنانه و

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

 مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب: چالش‌ها و راه کارها