دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

مساحت تلمبار (به متر مربع ) فراوانی درصد فراوانی  
کمتر از 50 متر مربع 122 5/57  
50-100 متر مربع 56 4/26  
بیش از 100 متر مربع 34 1/16  
جمع 212 100  

 

 

 

4- 2- 15- مساحت توتستان

براساس یافته‌های پژوهش در جدول 4-15، 41 درصد نوغانداران توتستان‌هایی با مساحتی بین هزار متر تا پنج هزار متر دارند. 8/2 درصد آنان توتستان‌هایی بیشتر از یک هکتار و 5/7 درصد نیز توتستان‌هایی کمتر از 1000متر در اختیار دارند.

 

جدول4- 15- مساحت توتستان به (متر مربع )

مساحت توتستان به (متر مربع ) فراوانی درصد فراوانی
کمتر از 1000 متر مربع 16 5/7
5000-1000 متر مربع 87 0/41
10000-5000 متر مربع 45 2/21
بیش از 10000 6 8/2
پاسخ نداده 58 4/27
جمع 212 100

 

4- 2- 16- مالکیت توتستان

بر اساس جدول 4-16، نتایج پژوهش نشان می‌دهند که 4/68 درصد از نوغانداران توتستان‌های خود را از طریق ارث بدست آورده‌اند و 1/23 درصد آنان نیز توتستان خودرا خریداری نموده‌اند. 8 درصد نوغانداران نیز از طریق اجاره توتستان اقدام به پرورش کرم ابریشم نموده‌اند.

 

جدول4- 16- مالکیت توتستان

  نوع مالکیت فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر
  ارث 145 4/68 7/68
شخصا مطالعه کرده‌ام 17 8  
از دیگران یادگرفتم 64 2/30  
از طریق شرکت ابریشم ایران آموزش دیده‌ام 40 9/18  
سایر موارد 4 9/1  

 

4- 2- 19- علت فعالیت نوغانداری

بر اساس جدول 4-19، نتایج مطالعه‌ها نشان می‌دهد که 6/39 درصد نوغانداران مورد مطالعه به دلیل علاقه به نوغانداری به این کار مبادرت می‌ورزند، هرچند 9/34 درصد نیز  بخاطر نیاز به درآمد حاصل از این حرفه اقدام به این کار می‌کنند. تنها 7/5 درصد نیز زیرا در فصل پرورش کرم ابریشم بیکار هستند نوغانداری می‌کنند.

 

جدول 4- 19- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب علت فعالیت نوغانداری

علت فعالیت نوغانداری فراوانی درصد فراوانی
به علت سود خوب 48 6/22
نیاز به در آمد آن با وجود سود کم 74 9/34
علاقه به این فعالیت 84 6/39
آبا و اجدادی بودن کار 66 1/31
بیکاری در ایام پرورش نوغان 12 7/5

.

4- 2- 20- برخورداری از خدمات بیمه

 عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

]]>