دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

تولید درختان صنعتی 5 4/2 22 7/12
فعالیت‌های غیر کشاورزی 38 9/17 34 7/19

 

4- 2- 8-  درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرنوغانداری

بر اساس جدول 4-8، نتایج پژوهش نشان دهنده آن می باشد که در گروه نوغانداران، 9/43 درصد افراد مورد مطالعه با درآمد کمتر از یک میلیون تومان، بیشترین فراوانی را داشته‌اند. در گروه کشاورزان غیرنوغاندار بیشترین فراوانی با 7/34 درصد متعلق به گروهی بودند که بین 1تا2 میلیون تومان درآمد داشتند.

 

جدول 4- 8- توزیع فراوانی درآمد حاصل از فعالیت‌های غیر نوغانداری

غیر نوغاندار نوغاندار  
درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی میزان درآمد
5/22 39 9/43 93 کمتر از یک میلیون
7/34 60 3/19 41 1-2 میلیون تومان
7/12 22 2/14 30 2-3 میلیون تومان
7/8 15 5/7 16 3-4 میلیون تومان
4/21 37 1/15 32 بیش از 4 میلیون تومان
          100 173 100 212 جمع کل

 

4- 2- 9- درآمد حاصل از نوغانداری

نتایج پژوهش در جدول 4-9 حاکی از آن می باشد که 8/52 درصد از نوغانداران مورد مطالعه با درآمد 1 تا 2 میلیون تومان بیشترین فراوانی را داشته‌اند و کمترین فراوانی نیز با 2/4 درصد متعلق به نوغاندارانی با درآمد 3 تا 4 میلیون تومان می باشد.

 عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

]]>