دانلود : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

تکه ای از متن پایان نامه :

Clause supprimant la responsabilte’ شرط ساقط کننده مسئولیت

Clause penale شرط کیفری

Clause de resolution شرط فسخ

 

ب) ارتباط عقد و شرط:

در حقوق فرانسه و شاید در هیچ یک از نظامهای حقوقی دیگر، بحث شروط ضمن عقد به صورتی که در حقوق ما مطرح شده، مورد بررسی قرار نگرفته و به صورت نظریه عمومی که بتوان قواعد و آثار متحدالشکلی را برای آن تدوین کرد، وجود ندارد.

بنابراین بحث مقایسه ای شروط ضمن عقد بین حقوق ایران و فرانسه به علت عدم تطبیق سرفصل‌ها و عناوین ان به شکل دقیق مقدور نیست.

اما شرط ضمن عقد در حقوق فرانسه نیز دارای اعتبار و تعهد آور می باشد (استناد به آزادی قرار داد) برخی از شروط ضمن عقد به علت برخورد با مصالح اجتماعی و منافع عمومی بی اعتبار اعلام شده اند مثل شرط غیر قانونی یا تعدی گرایانه “Clause abusive” که به مقصود حمایت از مصرف کننده یا طرف ضعیف تر در برابر طرف حرفه ای قرار داد چنین شرطی ممنوع و غیرقانونی و در نتیجه باطل اعلام شده چرا که نتیجه آن محروم کردن مصرف کننده از طرح دعوی فسخ می باشد[1]. با این توضیح که چنانچه تولید کننده حرفه‌ای در مقابل مصرف کننده خود را از مسئولیت معاف و یا حق فسخ مصرف کننده را در صورت معیوب بودن کالای ساخته شده ساقط کند، این شرط به علت تعدی و تجاوز به حقوق مصرف کننده باطل می‌باشد.

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

این نویسنده حقوقی هر دو ماده 900 و 1172 را تکمیلی دانسته و معتقد می باشد برای احتراز از بطلان عقد به سبب درج شرط باطل بهتر می باشد که قواعد این دو ماده را امری ندانیم ولو اینکه شرط باطل درج شده در قرارداد مانند شروط اساسی و محرک طرفین باشد.[2]

آن چیز که که از این بحث می توان نتیجه گرفت این می باشد که باطل و یا مبطل بودن شرط در حقوق فرانسه نیز مطرح می باشد لیکن وضع قاعده در این خصوص به رویه قضائی سپرده شده که متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی خصوصا وضعیت هر قرارداد و قصد طرفین و سبب اصلی عقد و ارتباط یا عدم ارتباط شرط و عقد با نظم عمومی و اخلاق حسنه در هر مورد حکم به ابطال شرط تنها ,یا ابطال شرط و عقد با هم بدهند.

بنابراین بین این دو سیستم حقوقی از این جهت شباهت هست که شرط باطل در بعضی موارد موجب بطلان عقد نیز هست و در برخی موارد تنها شرط باطل می باشد و باعث بطلان عقد نمی گردد . لیکن در تعیین مصداق و ایجاد قاعده با هم مغایرند .بدین توضیح که در حقوق فرانسه اگر شرط باطل در نظر قاضی یا در نظر طرفین جنبه اساسی و تعیین کننده داشته باشد باعث بطلان عقد می باشد، مستند ان ماده 1172 قانون مدنی ان کشور می باشد در غیر این صورت شرط به منزله شرط نوشته می باشد و باعث بطلان عقد نیست ,که مستند آن ماده 900 قانون مدنی می باشد.

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

[1] . Mazeaud op.cit. n.1104.

[2] . گستن حقوق مدنی تعهد می باشد به نقل از کاتوزیان. ناصر. همان. ص233.

 مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل